Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerstyrte helsetjenester - har vi råd til å la det være?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerstyrte helsetjenester - har vi råd til å la det være?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerstyrte helsetjenester - har vi råd til å la det være?
T: Vi har vært på studietur til Alaska for å se en brukerstyrt helsetjeneste. Det var en sterk og inspirerede opplevelse og vi vil dele noen inntrykk med dere. Southcentral foundation er en helseorganisasjon som eies av urbefolkningen og styrer hele helsetilbudet til urbefolkningen; innbyggere i Anchorage og store områder rundt (55 landsbyer) ansatte. Alf Magne Bårdslett & Trulte Konsmo

2 Brukerstyrte tjenester
Eies av urbefolkningen Brukerne defineres som urbefolkningen Styret består av representanter fra urbefolkningen Repertoar av måter å få fram brukernes erfaringer og ønsker- og bruke dette i forbedringsarbeid AM: Kundefokus - friske og syke Southcentral Foundation

3 En stor undersøkelse i 1993 viste
Uker/måneder med ventetid Akutt legevakt med 4-8 timers ventetid Mangel på omsorg, høflighet og respekt Følte seg annenrangs Ingen kontinuitet og koordinering Brukerne ble sendt rundt i systemet Dårlig teknologi og hygiene T: Dette var resultatene av en stor undersøkelse av befolkningens tilfredhet. Noe kjent? Kongressen i USA har vedtatt at urbefolkningen skal få gratis helsetjenester og utdanning for tort og svie; tatt landet deres. De innså at det eksiserende systemet virket undertrykkende på urbefolkningen og at det var best at urbefolkningen selv eide og styrte tjenestene. Southcentral Foundation har gradvis tatt over alle helsetjenestene for urbefolkningen fra 1985 til 1999. deler av sykehuset sammen med Alaska Native Tribal Health Consortium. Siden da har de gjenomført omfattende endringer ift filosofi, struktur og utførelse i tilbudet . Fått priser og utmerkelser fra hele verden Southcentral Foundation

4 … og bedre har det blitt! Både brukere og ansatte er tilfredse
Det forebyggende arbeidet har økt 50 % reduksjon i legevakt og ø hjelp 53% reduksjon i innleggelser på sykehus 65 % reduksjon i forbruk av spesialisthelsetjeneste 20% reduksjon av primærhelsetjeneste AM: Målet var at brukerne skulle få et bedre tilbud; ikke å spare penger. Overraskende Turnover redusert Southcentral Foundation

5 VISION Et urbefolkningssamfunn som opplever følelsesmessig, fysisk, mental og åndelig velvære. MISJON / OPPDRAG Arbeide sammen med urbefolkningen for å skape velvære gjennom helse- og relaterte tjenester. T: Presidenten i SCF; Katherine Gottlieb Urbefolkning= brukerne = kundene Helhet (ikke deler) Velvære (ikke sykdom) Bygger på kulturen; helsetjenesten er blitt samlingsstedet og kulturen noe de er stolte av. Southcentral Foundation

6 Får fram brukernes meninger
Grupper fra de ulike urbefolkninger Eldreråd Undersøkelser i befolkningen Spørreundersøkelser Fokusgrupper Dialogkonferanser Offentlige fora Ansatte, pasienter, familier + spioner! Hot-line osv osv. AM: Måler også tilfredshet hos ansatte og bruker dette aktivt Southcentral Foundation

7 ...og bruker det til systematisk forbedring
T: De jobber også kontinuerlig med å forbedre tjenestene og har bygd opp et imponerende system for å sikre ta alt forbedringsarbeid er forankret i misjon / visjon, at tiltakene prøves ut i liten skala og sprees innad i organisasjonen hvis de er vellykkede. Tjenestene ha valgt bestemte metoder og verktøy som det er et krav at de bruker. Her ser dere hvordan gangene var fylte med måleinstrumeneter og resultater - Ansatte må også bruke dette på seg selv.

8 Sats på langvarige relasjoner
AM: Familie Helhetlig tilbud fra vugge til grav Trygghet og nærhet Familie / nettverk Southcentral Foundation

9 Hvem tar egentlig avgjørelsene?
Alvorlighetsgrad Systemet Pasient /Familie Lav Høy 100 Kontroll T Southcentral Foundation

10 Mikroteam i primærhelsetjenesten ut fra den enkeltes behov
Bruker + familien Primærlege Sykepleier / koordinator Atferdsterapeut? Farmasøyt? T:Langvarige relasjoner bygges ift primærlegen - og resten av mikroteamet God ressursutnyttelse, helhetlig tilbud. Ventelistene er fjernet; time på dagen! Southcentral Foundation

11 Et helhetlig tilbud Bygget på kulturen
Ikke inndelt etter diagnoser / type tjeneste Sykehus og primærhelsetjenesten jobber sammen og ligger samme sted Alternativ behandling er inkludert AM Southcentral Foundation

12 AM

13 Komplementær behandling
am

14 Del egne erfaringer med innovative former for brukermedvirkning
Drøft disse i lys av innleggene i dag. Hva trenger vi å gjøre mer av?


Laste ned ppt "Brukerstyrte helsetjenester - har vi råd til å la det være?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google