Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om samhandlingskontrakter 15.- 16. juni 2010 Jan Eirik Henning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om samhandlingskontrakter 15.- 16. juni 2010 Jan Eirik Henning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om samhandlingskontrakter 15.- 16. juni 2010 Jan Eirik Henning

2 Samhandling Byggherre Entreprenør Andre Konsulent MAL -Prosedyrer -Samarbeid -Tillit -Inspirasjon -Videreutvikling

3 Mal for samhandlingskontrakter Mal for investeringsprosjekt og driftskontrakter Prosjekter med samhandlingskontrakt

4 Samhandlingskontrakter Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform: Utbyggingskontrakter Driftskontrakter

5 Anbudskonkurranse (laveste pris) Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

6 konkurransegrunnlag Kan gjennomføres på følgende måter: Samhandlingsbestemmelser Incitamentbestemmelser Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser Valg av bestemmelser må klart fremgå av konkurransegrunnlaget og skal følge samme oppbygging som håndbok 066.

7 Kontraktsbestemmelser NS 3430 (NS8406) eller NS 3431 (NS 8407) Forutsetninger for samhandlingskontrakter og evt bestemmelser om incitaments- og målprisbestemmelser skal innarbeides i Spesielle kontraktsbestemmelser, i konkurransegrunnlaget. Ved bruk av incitaments- og målprisbestemmelser, må kontraktsbestemmelsene inneholde bestemmelser som angir fordeling av kostnadsbesparelser på hver av partene som oppnås gjennom omforente alternative løsninger, som kommer til utførelse.

8 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

9 Anbudskonkurransen og valg av tilbyder Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.

10 Anbudskonkurranse (laveste pris) Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

11 Oppstartsfase (oppstartsmøte) Informasjonsmøte Bli-kjent-dag Kick-off

12 Anbudskonkurranse (laveste pris) Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

13 Samhandlings- og utviklingsfase Samhandlings- og utviklingsfasen skal derfor som minimum omfatte: Bli kjent med hverandre Brainstorming Hvordan involvere alle parter ( BH, EN, Rådgivere, UE etc ) Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Avklare organisering, roller og ansvar Avklare prosedyrer for konfliktløsning Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Utvikle felles kontraktsforståelse Utvikle felles forståelse og målsetting for byggeoppdraget Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål

14 Prosjektutviklingsfase Intensjon: Involverte parter kan videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre. Det bør legges opp til et intensivt arbeide hvor de involverte prioriterer dette arbeidet og i hovedsak legger bort andre arbeidsoppgaver. Ved behov kan det opprettes egne arbeidsgrupper og det bør jevnlig holdes arbeidsmøter i hele prosjektteamet hvor en fatter beslutninger, avtaler videre arbeid og fremdrift.

15 Samhandlings- og utviklingsfase Tilstrekkelig tid ut fra –Prosjektets omfang –Kompleksitet –Utviklingspotensiale Malen angir 4 uker til samhandlings- og utviklingsfase som utgangspunkt.

16 Samhandlings- og utviklingsfase Det er viktig å utvise åpenhet for nye løsninger, men nye løsninger skal ikke velges uten at det er overveiende sannsynlig at det innebærer en gevinst for prosjektet. Samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre et prosjekt på. Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få med deltakelse i samhandlings- og utviklingsperioden, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger.

17 Låsing av mengder Ved målpriskontrakt skal entreprenøren foreta mengdekontroll basert på bestemmelsene i konkurransegrunnlaget innen fristen som er satt i kapittel D2. Dette er uavhengig av eventuelle nye løsninger som kommer frem i samhandlings- og utviklingsfasen.

18 Anbudskonkurranse (laveste pris) Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

19 Utvikling etter byggestart Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og byggearbeidene har startet, er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå nye løsninger.

20 Anbudskonkurranse (laveste pris) Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

21 Sluttoppgjør ved målpris Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder og korrigeres eventuelt for: Utførte mengder på de prosessene som er forutsatt justert. Avvik i kvalitet for avtalte nye løsninger. Utgifter til omprosjektering osv.

22 Anbudskonkurranse (laveste pris) Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Bygge-, oppfølging- & prosjektgjennomføringsfase (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

23 Samspill Entreprenørens interesser/mål Byggherrens interesser/mål Rådgivers interesse/mål

24 Prosjekter med samhandlingskontrakt Alle regionskontaktene som er med i arbeidsgruppa har fått i oppdrag å skaffe minimum 2 prosjekter som skal benytte samhandlingskontrakt; –utbygging –drift og vedlikehold

25 Region vest Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt E39 Os-Nesttun diverse trafikksikringstiltak Konkurransegrunnlaget er ikke ferdig. Byggetid ca 1 år. Oppstart ca juni 2010 1105 Indre Ryfylke 2010 – 2015 Kontraktssum: 148 mill Entreprenør: Risa Byggeleder: Einar Stange Os Ryfylke

26 Region øst Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt RV 2 Slomarka – Kongsvinger Prosjektleder Geir Jensen Oppstart august 2010 Varighet 2010-2014 Land/Hadeland Lyses ut i høst for ny runde Entreprenør i dag er Mesta Dagens kontraktssum 92,8 mill Byggeleder: Gudrun Marie Sørumsbrenden Varighet: 2011-2016? Hadeland Kongsvinger

27 Region sør Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt FV (RV) 465 Åpta – Ulland Prosjektleder: Kjell Soltvedt ? Åpta

28 Region midt Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt E 39 Høgsettunnelen og RV 70 Eikremtunnelen Samlet lengde 1715m Prosjektleder: Per Bjørn Gjelsten 1704 Steinkjer 1701 Indre Namdal Lyses ut i høst for ny runde Mesta er entreprenør på begge kontraktene i dag Samlet kontraktssum i dag 263 mill Varighet: 2011-2016? Høgset Steinkjer Namdal

29 Region nord Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt ? Brudelen Løding – Vikan eller Hestsundet bru 1806 Bodø 2010-2015 Konkurranse ennå ikke avgjort, klagesak pågår. Står mellom Mesta og Kolo Veidekke Gammel kontraktssum: 81,3 mill Byggeleder: Jan Marvold Løding Hestsundet Bodø


Laste ned ppt "Seminar om samhandlingskontrakter 15.- 16. juni 2010 Jan Eirik Henning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google