Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014 1.1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014 1.1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014 1.1

2 2 VELKOMMEN til NESOs formannsskole!

3 3 Hovedmålsetting Den overordnede målsettingen er å bidra til utvikling av bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet, samtidig som ledere på byggeplassnivå gjøres i stand til å oppfylle de krav som stilles til dem som formenn, byggeplassledere og anleggsledere.

4 4 Virkemidler for å nå målsettingen  Utarbeide mål og utviklingsplan for bedrift og elev  Økt kunnskap i organisasjon og ledelse  Kompetanseheving innen kvalitetssikring, HMS, fremdriftsplanlegging og -oppfølging og økonomistyring  Bedre kunnskaper innen bedriftslære og alternative bedriftskulturer  Innlæring av lover, forskrifter og standarder som styrer bygge- og anleggsprosjekter  Bedre kompetanse innen kommunikasjon og personlig planlegging

5 5 Bedriftens mål  Få en positiv utvikling med utgangspunkt i elevens økte kunnskaper fra lærere og medelever  Eleven skal kunne lede byggeplassene på en bedre og mer selvstendig måte

6 6 Elevens mål  Bli en dyktigere leder både faglig og sosialt  Få dokumentasjon på administrative kunnskaper  Endrede arbeidsoppgaver (status)  Tryggere og bedre hverdag  Økt selvtillit og selvstendighet  Lære av andre elever og få et personlig nettverk  Utvikling av personlige egenskaper

7 7 Forventninger I tillegg til formelle mål, har vi alle forventinger til skolen. Dette kan være både sosiale og faglige forventninger; - trivsel - treffe nye kollegaer - få nye venner - få vite hvordan konkurrenten driver - oppleve "noe nytt" - få slippe bort fra kone og barn / hverdagen

8 8 Felles mål og forventninger?  Det er viktig at alle parter på skolen har felles mål?  Hvorfor er det viktig? Slik..........................eller slik?

9 9 Et klart mål er viktig for resultatet Tanker, visjoner og bilder er viktig som drivkraft til egen utvikling. Å se seg selv som en dyktig formann, byggeplasslede eller anleggsleder er viktig motivasjon og gjennomføring av skolen.

10 10 Vi når målene lettere når vi arbeider sammen oppover og nedover i organisasjonen. Samordning av målene for bedrift og elev skaper motivasjon og utvikling. Omforente mål og utviklingsplan for skolen er derfor svært viktig.

11 11 Hver bedrift og hver person vil ha en utviklingsprosess som er spesiell mht. mål og tiltak. Dette skal vi tilpasse gjennom individuelle utviklingsplaner og utviklingsprosesser.

12 12 Utvikling av faglig innhold •Fasene i byggeprosessen - fra anbudsregning til overlevering •Bedriften og omgivelsene - forhold til andre aktører og myndigheter •Personlig utvikling

13 13 Fagplan for samlingene Samling 1 •Arbeidssituasjon for formann og byggeplassleder/ anleggsleder (1,5 t) •Studie- og presentasjonsteknikk (2 t) •Entrepriseformer (3 t) •Generelt om lover, forskrifter og standarder (2 t) •Plan- og bygningsloven (5 t) •Kunden og hans krav (2 t) •AML og Overenskomsten til partene i BA-bransjen (3 t) •Prosjektorganisering, -ledelse og -styring (5 t) •Personlig planlegging (1,5 t)

14 14 Samling 2 •Kontraktsforhandlinger (2 t) •Planlegging som styringsverktøy (1 t) •Fremdrifts- og ressursplanlegging (4 t) •Jobbplanlegging og oppstartmøte (3 t) •Riggplan, innkjøpsplan og ukeplan (3,5 t) •Formannens rolle i planleggingen (1 t) •Økonomistyring av byggeprosjekt –kalkulasjon, planlegging og oppfølging (5,5 t)

15 15 Samling 3 •Prekvalifisering (1 t) •Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard (1 t) •NS 8400 og 8410 Anbudskonkurranse og Lov om offentlige anskaffelser (3 t) •NS 8406 og NS 8405 Kontraktsbestemmelser (8 t) •NS 3431 Totalentrepriser (1 t) •Andre kontraktsstandarder (1 t) •Kvalitetssikring og HMS av byggprosjekt (5 t) •Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass (1,5 t) •Oppfølging av økonomi og fremdrift av prosjekt (2 t)

16 16 Samling 4 •Ledelse og rollen som leder (3 t) •Ledelse knyttet til byggeplass (2 t) •Motivasjon og effektivitet (4 t) •Møter (3 t) •Kommunikasjon og konflikthåndtering (4 t) •Bedriftskultur (2,5 t) •Presentasjonsteknikk m/presentasjon av selvvalgte tema (5 t) •Div. utvalgte temaer og Uttørking av bygg (3 t)

17 17 Samling 5 •Kundebehandling og markedsføring (3 t) •NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg og anlegg (13 t) •Rent bygg (2,5 t) •Gjennomgang av utvalgte temaer før eksamen (1,5 t) •Livskvalitet, stressmestring og utbrenthet (3,5 t) •Eksamen (4 t)

18 18 Organisasjonskart Prosjektansvarlig Ruben Jensen NESO Prosjektleder Jack Johnsen NESO Faglig ansvarlig Magne Beddari VINN Forelesere VINN, NESO og Eksterne Fadder Magne Beddari Fadder Hanne Winther VINN Bedrifter og elever

19 19 ”Fadder”-ordning •Yte bistand og følge opp daglig leder og/eller mentor samt elev angående utviklingsprosessen i bedriften og hjemmeoppgavene.

20 20 Arbeidsform på skolen •”Korte” foredrag og løsning av praktiske gruppeoppgaver (unntak NS 8406/8405 og NS 3420) •Presentasjoner •Testoppgaver •Hjemmeoppgaver •Eksamen

21 21 Elevmateriell - Organisering / innhold •1 perm for hver samling med program, deltakerliste, gruppeinndeling, opplæringsmateriell, gruppeoppgaver, testoppgaver, hjemmeoppgaver og egne notater NESOs formannsskole Samling 1 NESOs formannsskole Samling 2


Laste ned ppt "1 Mål og forventninger, faglig innhold, program og gjennomføring NESOs Formannskole klasse 18 2013 / 2014 1.1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google