Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli Innkjøpstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli Innkjøpstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli Innkjøpstjenesten

2 21.10.09-  170 000 innbyggere  12.900 ansatte  225 enheter  Innkjøp 2,0 mrd kr/år  Drift 900 mill kr/år  Investeringer 1.100 mill kr/år  220.000 transaksjoner i året Nøkkeltall Trondheim kommune

3 21.10.09- § 1 Formål. ”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling” Innkjøp i det offentlig reguleres av Lov om offentlige anskaffelser med forskrift.

4 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser i Trondheim kommune  supplement til lov og forskrift  et hjelpemiddel for å forstå anskaffelsesprosessene  de ansatte i Trondheim kommune har plikt til å følge kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser.

5 Formål med regelverk: - Sikre overholdelse av internasjonale forpliktelser - Sikre effektive anskaffelser - Økt konkurranse - Sikre likebehandling - Sørge for god anbuds- og forretningsskikk forøvrig

6 Organisering av innkjøp Administrativt ansvar:  Gjennomføring av anskaffelser er et administrativt ansvar  Desentralisert modell hvor enhetene selv forestår sine anskaffelser  Enhetsledere er ansvarlig for at alle anskaffelser i Trondheim kommune skjer i tråd med gjeldende lover og regler Innkjøpstjenesten:  Informasjons-/kompetansesenter  Utvikle mål og strategier  Videreutvikle kommunens innkjøpspolitikk, regelverk, rutiner og kontrollfunksjoner  Inngå felles innkjøpsavtaler  Bistå enhetene ved større innkjøpssaker  Forvalter kommunens forsikringsavtaler

7 21.10.09-  En rammeavtale har som formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.  Rammeavtaler inngås sentralt (Innkjøpstjenesten, Trondheim eiendom, Trondheim bydriftog IT- tjenesten)  Rammeavtaler er forpliktende, og det er derfor brudd på regelverket å foreta anskaffelser ”på tvers av” disse. Rammeavtaler

8 Terskelverdier for anbud:  EØS: Varer og tjenester1,650 millioner eks. mva Bygg og anlegg41,000 millioner eks. mva Nasjonalt: 500.000 eks mva  Trondheim kommune: For anskaffelser mellom 20.000- 500.000 skal anskaffelsen protokollføres da det ikke er avrop på rammeavtale. Et tilstrekkelig antall tilbydere skal forespørres slik at det oppnås reell konkurranse. ( Det skal som hovedregel innhentes tilbud fra 3 eller flere leverandører)

9 Hvordan bli leverandør?  Alle anbudskonkurranser over kr. 500.000 offentliggjøres på Doffin – database for offentlige innkjøp. www.doffin.no www.doffin.no  Alle tilgjengelige dokumenter vedrørende anskaffelsen offentliggjøres på Doffin

10  Ved å registrere deg som interessent på Doffin vil du få tilgang til alle tilgjengelige dokumenter.  Ved eventuelle spørsmål vedrørende registrering på Doffin kontakt support tlf. 22 11 11 05  http://www.trondheim.kommune.no/tema/han del-og-service/

11 11 Innkjøpstjenesten Erling Skakkes gt 14 7004 Trondheim


Laste ned ppt "Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli Innkjøpstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google