Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontraktsforhandlinger. Kontraktstyper Innleie/utleie Maskiner/utstyr NS 8400 Innkjøp Byggherre Kontrakt Konsulent Kontrakt Underentr. Kontrakt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontraktsforhandlinger. Kontraktstyper Innleie/utleie Maskiner/utstyr NS 8400 Innkjøp Byggherre Kontrakt Konsulent Kontrakt Underentr. Kontrakt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontraktsforhandlinger

2 Kontraktstyper Innleie/utleie Maskiner/utstyr NS 8400 Innkjøp Byggherre Kontrakt Konsulent Kontrakt Underentr. Kontrakt

3 Kontraheringsformer u Bestille fra en entreprenør u Forhandle med en eller flere entreprenører om pris og vilkår u Arrangere anbudskonkurranse i forhold til NS 8400, Lov om off. anskaffelser eller etter spesielle regler Byggherren kan:

4 Entrepriseformer u Delt entreprise u Hovedentreprise u Generalentreprise u Totalentreprise

5 Bygg- herre Total- entreprenør N N Arkitekt Råd- ing. byggetekn. Råd- ing. VVS Råd- ing. elektro Totalentreprenøren kan ha all prosjekterings- og utførelseskapasitet innen sitt firma. Normalt benytter en, i større eller mindre utstrekning, frittstående prosjekterings- firmaer og frittstående underentreprenører. UtførelseProsjektering Underentr elektro Underentr rørl. Underentr maling Underentr blikk

6 Bygg- herre Sideentr. elektro Underentr. maler Underentr. glass Underentr. takktekk N Sideentr. VVS Sideentr. heis Hovedentr. bygningsentr. N Prosjektering Hovedentreprenøren kan ha all nødvendig utførelseskapasitet innen sitt firma. Normalt benytter han underentreprenører, i større eller mindre utstrekning.

7 Prosjektering General entrenpr. Utførelse N Generalentreprenøren kan ha all utførelseskapasitet i eget firma. Normalt bruker han underentreprenører, i større eller mindre utstrekning. Underentr. elektro Underentr. rør Underentr. blikk Underentr. maler N Underentr. glass Bygg- herre

8 Bygg- herre Sideentr. grunnarb. Sideentr. betongar. Sideentr. tømrear. N Prosjektering Sideentr. elektro Utførelse N

9 Oppgjørsformer u Fikssumkontrakt u Fastpriskontrakt u Enhetspriskontrakt u Regningsarbeider u Målpriskontrakt

10 Byggherrens behandling av anbud u Byggherrens binding til valgt anbudsform u Avvisning av anbud NS 8400 pkt. 12 u Valg av anbud u Anbudsavklaring u Når er et anbud antatt

11 Anbud u Anbudet skal være datert og underskrevet. Det skal leveres i lukket konvolutt og være tydelig merket slik innbyderen har foreskrevet. u Som en del av anbudet skal medfølge forpliktende anbudsbrev. Brevet skal inneholde anbudssum og eventuelle leveringstider, alternative anbud, forbehold m.v. forbehold skal inntas i anbudsbrevet, selv om de også er anmerket i andre dokumenter. u Anbudet skal utfylles fullstendig. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i anbudsbrevet. u Hvis byggherren ikke gir uttrykk for noe annet, er det adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til eller i stedet for de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget.

12 Avvisning av anbud u Ikke rett-tidig anbud skal avvises og returneres uåpnet. Slikt anbud kan likevel åpnes, hvis det er nødvendig for å fastslå anbyderens identitet. u Anbud som er avgitt av andre enn dem anbudsinnbydelsen er rettet til, skal avvises. u Tilfredsstiller anbyderen ikke innen anbudsfristens utløp de krav som er satt til anbyders autorisasjon, øvrige kvalifikasjonskrav m.m., skal anbudet avvises. u Anbud skal avvises når det ikke inneholder alle de opplysninger som er nødvendige for byggherrens bedømmelse av anbudet. u Anbyder skal straks ha begrunnet beskjed hvis hans anbud bli avvist.

13 Kontraktsrett u Avtaleloven Avtaleloven u Spesiallover u Rettspraksis u Sedvaner u Teori Teori

14 Kontraktsmekanismen i avtaleloven u Løfteprinsippet u Gjensidig bebyrdende avtale u Krav til et tilbud u Akseptfristen u Krav til innholdet av en aksept

15 Forbrukerforhold – Bygg og anlegg Vi har ulike lover som gir ufravikelige regler som skal verne forbrukeren: u Bustadoppføringslova gjelder for oppføring av nye boliger og fritidsboliger. u Håndverkertjenesteloven gjelder for arbeid på fast eiendom. u Avhendingslova gjelder blant annet for forbrukerens kjøp av ny bolig. u Forbrukerkjøpsloven blant annet gjelder for forbrukerens kjøp av byggesett til ny bolig. For alle disse lovene har Standard Norge utarbeidet skreddersydde blanketter som kan brukes når du som forbruker skal inngå kontrakter.

16 Kontraktsstandarder – Bygg og anlegg Kontrakter og blanketter består av følgende standardgrupper: u Standardkontrakter om utførelse av bygg og anlegg, inkludert underentreprise u Standardkontrakter for totalentreprise, inkludert underentreprise u Standardkontrakter for prosjektering, rådgivning og byggeledelse u Standardkontrakt for kjøp av byggevarer u Standard for prosedyrer ved overtakelse av bygg og anlegg u Standard for indeksregulering av kontraktssum Det er utarbeidet egne blanketter som kan brukes i tilknytning til de ulike standardene.


Laste ned ppt "Kontraktsforhandlinger. Kontraktstyper Innleie/utleie Maskiner/utstyr NS 8400 Innkjøp Byggherre Kontrakt Konsulent Kontrakt Underentr. Kontrakt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google