Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 1 Bakgrunn og politisk behandling Budsjettforliket i 1998: ”Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget en vurdering av mulige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 1 Bakgrunn og politisk behandling Budsjettforliket i 1998: ”Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget en vurdering av mulige."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 1 Bakgrunn og politisk behandling Budsjettforliket i 1998: ”Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget en vurdering av mulige prøveprosjekter av privat finansiering, bygging og drift av vegprosjekter ” St.meld. nr.46 (1999-2000) Nasjonal Transportplan 2002 – 2011: ”Hovedformålet er å prøve ut om modellen kan gi økt effektivitet ved gjennomføring av denne type prosjekt, samtidig som det offentlige beholder kontrollen og muligheten for politiske valg.”

2 2003 2 Norsk OPS-program for vegprosjekter E 39 Klett –Bårdshaug, Sør-Trøndelag Kontrakt inngått, under bygging E 39 Lyngdal- Flekkefjord, Vest-Agder Fire tilbud mottatt Allfarveg valgt som foretrukket tilbyder E 18 Kristiansand – Grimstad, Aust-Agder Reguleringsplaner vedtatt 2003, innsigelse på en av disse Standardvalg, avgrensing og finansiering avklares i 2004 Prekvalifisering antas høsten 2004

3 2003 3

4 4 OPS-modellen for vegprosjekter Et privat selskap får etter konkurranse ansvaret for å levere en veg i 20-30 år. Før driftsperioden starter skal selskapet prosjektere, bygge og finansiere en del av vegen. Vederlag gis årlig gjennom hele driftsperioden basert på kriterier for leveransens funksjon og kvalitet for trafikantene Basert på Stortingsvedtaket om effektivitet og politisk kontroll Inspirert av å teste ut hypotesene i New Public Management Modellen utviklet i Vegdirektoratet sammen med norske og internasjonale finansielle rådgivere og ekstern juridisk bistand

5 2003 5 Prosjektavgrensing Fysisk avgrensing –OPS-prosjekt –Byggedel Tidsavgrensing –Byggeperiode + 20-30 år driftsperiode –SVV overtar deretter driftsansvar og ansvar for feil og mangler Planprosess: –Etter reguleringsplan er vedtatt Tredjepart –Trafikanter, naboer og andre myndigheter

6 2003 6 Tradisjonell gjennomføring Prosjektledelse 2 3 Funksjonsk. Dekkelegging Prosj.kProsj.k En tre pri se 1 Bruvedl.

7 2003 7 Kontraktsstruktur DBFO Vegdirektoratet OPS - selskap Eiere Banker - låneavtale Entreprenør Totalentreprise Driftsoperatør DV- kontrakt OPS-kontrakt

8 2003 8 Identifiserte drivere for bedre effektivitet ved OPS - gjennomføring : Offentlig sektors dyktighet i prosjektutvikling Langtidskontrakter, livsløpsbetraktninger ”Output” - baserte spesifikasjon, funksjonskrav Risikooverføring Konkurranse Vederlag basert på incentiver og måling av ytelse, (funksjonskrav) Privat sektors dyktighet i gjennomføring Felles mål for offentlig og privat sektor

9 2003 9 ”Output” - spesifikasjoner Overordnede mål i vegprosjekter: -fremkommelighet, sikkerhet, estetikk, miljø og service Funksjons – spesifikasjoner for å ivareta målene: -Krav til friksjon, dekkejevnhet, synlighet av skilt, forurensingsnivå i tunneler osv. Tekniske standardkrav -Vegnormaler, Norsk Standard, EN-standarder osv.

10 2003 10 Risiko Mål: Optimal risikooverføring til privat sektor –Dvs. risikoen bæres av den som best kan kontrollere og/eller bære risikoen (kostnader, finanser, politisk m.m.) Identifisering og forståelse av risikoelementene på både privat og offentlig side En del risiko videreføres til forsikringsmarkedet – krever utvikling av markedet

11 2003 11 Vederlag og betalingsmekanisme Ingen betaling før vegen åpner Årlig vederlag i hele driftsperioden basert på fire betalingselementer: –Betaling for at vegen er åpen og tilgjengelig –Betaling for driftsstandard –Kompensasjon for økte utgifter ut over prognosene –Trafikksikkerhetsbonus

12 2003 12 Betalingsmekanismen Betalingsmekanismen beregner justeringer i det avtalte årlige beløpet med trekk eller bonus ut fra det som er oppnådd. Justeringenes størrelse og utforming er en avveining mellom ønsket om å knytte betaling til måloppnåelse og långiveres behov for sikkerhet. Ved prosjektfinansiering ytes lån med sikkerhet i fremtidig inntekt. Basisbetaling: –Betaling for tilgjengelighet knyttet til at vegen er åpen –Betaling for driftsstandard er knyttet til at vegen holder vedlikeholdsstandarden for riksvegnettet

13 2003 13 Kontrakt Vesentlig med en balansert kontrakt som dekker alle forhold Nyutviklet kontrakt- ikke klipp og lim – basert på norsk lov og kontraktstradisjon –internasjonal erfaring med OPS/PPP/PFI OPS-kontrakt må inneholde : –Nye definisjoner, grensesnitt, leveransen, beskrivelse av partenes forpliktelser, risikodeling, betalingsmekanisme, hevingsbestemmelser og oppgjørsformer ved uforutsette endringer og hendelser

14 2003 14 Konkurranse og marked E 39 Klett-Bårdshaug –Fem søkte prekvalifisering, fire prekvalifisert, tre tilbud mottatt E 39 Lyngdal - Flekkefjord –Fem søkte prekvalifisering, fire prekvalifisert, fire tilbud mottatt Entreprenører er avgjørende i byggeprosjekter, men: like viktig er sponsorer, banker, forsikringsselskaper, rådgivere, drift- og vedlikeholdsoperatører for å få en god løsning, et tilbud og en kontrakt

15 2003 15 Erfaringer før det tredje prosjektet Mener at vi har funnet en riktig hovedmodell Positive tilbakemeldinger fra tilbydere, men det er dyrt å gi tilbud Justering av risikodeling og betalingsmekanismen i hvert enkelt prosjekt Byggetiden går ned Marked og tilbydere er i utvikling Utenlandske aktører kommer sammen med norske Anskaffelsesprosessen er i ferd med å finne sin form Tilstrekkelig konkurranse med fire som satser på å gi tilbud Modellen skal evalueres fortløpende Info på www.vegvesen.no, se under prosjekter og OPSwww.vegvesen.no


Laste ned ppt "2003 1 Bakgrunn og politisk behandling Budsjettforliket i 1998: ”Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget en vurdering av mulige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google