Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om Statens vegvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om Statens vegvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om Statens vegvesen
Samplan Litt om Statens vegvesen Etter denne rolige innledningen, hadde jeg tenkt å snakke om Statens vegvesen i samfunnet, men det er jo drøy kost så seint på dagen. Jeg skal derfor nøye meg med å ha en superkort presentasjon av Statens vegvesen, slik at jeg får tid tilå vise noen brubilder, som Eva har sagt jeg må få tid til.

2 Kjernevirksomhet Fremkommelighet Tilgjengelighet Trafikksikkerhet
Miljø Vi skal altså prøve å få folk fram, Det gjelder alle folk, ikke bare bilister, derfor satser vi nokså mye nå på kollektivtrafikk, sykkel og gange, og en stor utfordring for oss – universell utforming Vi skal få alle disse fram på en trygg måte, derfor har vi en nullvisjon (ingen skal drepes eller skades hardt i trafikken) og derfor satser vi – i hvert fall i region øst mye på midtrekkverk i den kommende tiårsperioden Og så skal vår virksomhet – deres – folks transport – skje slik at miljøet blir minst mulig skadelidende. Dette er ikke lett

3 Veglengder og eiere pr 1.1.2010 Offentlig veg totalt: 93 000 km
Riksveg (stat): km Fylkesveg: km Kommunal veg km Og det er mye veg å passe på. Forvaltningsreformen som trådte i kraft førte til at en stor del av riksvegnettet ble overført til fylkeskommunene, slik at tallene er sånn km riksveg og fylkesveg, men man beholdt en felles statlig vegadministrasjon som skal ta seg av både riksvegen og fylkesvegene i en såkalt sams vegadminstrasjon.

4 Statens vegvesen i 2010 Trafikant og kjøretøy
førerkortutstedelser teoriprøver praktiske førerprøver registreringer av kjøretøy Men vi driver ikke bare med vegen.

5 Mye av det vi driver med har en viss interesse
artikler/oppslag i norske medier 25-30 millioner oppslag på Ca en million henvendelser til 175 Vegtrafikksentralen) Og som dere sikkert legger merke til, vi driver ikke i det skjulte, folk ser hva vi gjør og er opptatt av det, enten det er store utbyggingsprosjekter, skilting, salting, brøyting eller bompenger. Og der jo fint, det gir mening.

6 Felles vegadministrasjon på regionalt nivå.
Lover og bevilgninger. Kommuneprp. m.m. STORTING FYLKESTING Regjering Ulik organisering av politiske organer Samferdsels-departement Fylkesrådmannen eller annen adm. leder Vegdirektorat Skal bare nevne så vidt litt mer om forvaltningsreformen. Nå styres vi altså slik. I Region øst betyr det at regionvegsjefen styres av vegdirektøren og 4 fylkeskommuner (i Oslo som også tilhører region øst, har vi ikke sams vegadministrasjon). Det går stort sett bra. Vi hadde et stor evalueringsmøte i juni i år der alle fylkeskommunene deltok (både politikere og administrasjon) og ledelsen i regionene. I hvert fall i vår region er man svært fornøyd med samarbeidet. Man er bekymret for vår gjennomføringsevne, særlig på plansiden. Det har vist seg at fylkeskommunen har minst like store ambisjoner som staten om å utvikle vegnettet, og i tillegg får vi en haug med bestillinger om all verdens utredninger. Interessant, men krevende – det er vanskelig å skaffe fagfolk og planprosessene tar lang tid. Hva synes dere forresten om statlig plan? - vi hadde et møte med entreprenørbransjen og rådgivermiljøet for et par uker siden og de mente det var et colombi egg. En annen utfordring for oss er å bli vant til mer direkte og nærmere politisk styring. For eksempel om fartsgrense, bredde på gangsykkelveger (der noen vil ha lavere standard og mer km) Interessant. Fylkesvegsaker Riksvegsaker Regionvegsjef ”Sams” vegadministrasjon (”hører under” Veglovens §10 og instruksen)

7 Organisering Vegdirektoratet
Fem regioner (herunder 19 avdelinger på fylkesnivå) 72 trafikkstasjoner Rundt 6000 ansatte Slik er vi organisert.

8 Hovedkontor på Lillehammer 5 avdelinger på fylkesnivå
Statens vegvesen Region øst: Hovedkontor på Lillehammer 5 avdelinger på fylkesnivå 16 trafikkstasjoner 12 store prosjekter 2300 km riksveg 10300 km fylkesveg 11 mrd kr i totalbudsjett 1500 ansatte Mer detaljert om regionen

9 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Framdriftsplan
Vår store plan. Vi har akkurat levert vårt innspill. Her er vi nå

10 ”En reise i harmoni med det ytre landskap og ens eget indre”
Atlanterhavsvegen ”En reise i harmoni med det ytre landskap og ens eget indre” Vi prøver å innprente hos alle våre medarbeidere at det de gjør – det vi gjør – setter spor, varige spor. Det er det som gir jobben mening. Vi vil helst at det skal være gode spor, som her, Atlanterhavsvegen som ble kåret til århundrets byggverk.


Laste ned ppt "Litt om Statens vegvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google