Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningstjenesten Avfallsplan Erfaringer fra en kommune Byggavfallskonferansen 2011 Bygningssjef Ketil Krogstad, Bærum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningstjenesten Avfallsplan Erfaringer fra en kommune Byggavfallskonferansen 2011 Bygningssjef Ketil Krogstad, Bærum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningstjenesten Avfallsplan Erfaringer fra en kommune Byggavfallskonferansen 2011 Bygningssjef Ketil Krogstad, Bærum

2 Plan- og bygningstjenesten Bygningsmyndighetens oppgaver § 1-1 bidra til at tiltak blir i samsvar med lov/forskrift § 21-4 (SAK § 6-4) Behandle søknad snarest mulig Art, formål, størrelse, form, plassering, plangrunnlag, dispensasjon, parkering, uteareal, visuell utforming, fare, naturtyper, vei/vann/avløp, naboer (?)

3 Plan- og bygningstjenesten Bygningsmyndighetens oppgaver TEK10 § 1-1..hensyn til god visuell kvalitet, UU, og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi Pbl § 21-4 ”Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretaks opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene tilsier noe annet”

4 Plan- og bygningstjenesten Kravene i TEK TEK10 Kap. 9 Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø Avfallsplan Miljøsaneringsbeskrivelse Avfallssortering 60 vektprosent Sluttrapport

5 Plan- og bygningstjenesten Spørsmål Er kravene til avfallsplan Oppdragende (krav om plan) Materielle (krav om håndtering)

6 Plan- og bygningstjenesten Kravene i pbl God kvalitet i bygg og omgivelser Fokus på ferdige byggverk Mangler tradisjon (og virkemidler?) for å styre miljøhensyn i bruk av produksjonsmidler og byggeprosess Forventninger til hva kommunene kan bidra med er grenseløs

7 Plan- og bygningstjenesten Utfordringene Finansiering Prioritering Saksbehandling og Tilsyn

8 Plan- og bygningstjenesten Finansiering Ot.prp. Nr. 45 om overføring av avfallsplan: Kravet er der i dag, antas ikke å få administrative eler økonomiske konsekvenser for kommunene Tilsyn: ikke noe problem, finansieres ved gebyr Brukerne betaler Faktum: 0,5 årsverk må overføres og finansieres

9 Plan- og bygningstjenesten Prioritering Staten ved departementene gir signaler om at alt er like viktig, og at kommunene må gjøre mer av alt Staten ved Fylkesmannens juridiske avdeling: hjemmel og vedtaksbegrunnelse er viktigst Sektormyndigheter: opptatt av sitt, og bare sitt Brukeren: opptatt av rask behandling Kommunene må avveie og prioritere

10 Plan- og bygningstjenesten Saksbehandling og Tilsyn Regelverket gir utydelig grensegang Hva forventes av kommunene? Ressurser må benyttes der det gir størst avkastning: store prosjekter, store aktører, der det er størst risiko for feil, der feil vil få størst konsekvenser for lovens sentrale hensyn

11 Plan- og bygningstjenesten Bærum Skal be om avfallsplan i minimum 5% av sakene – tidlig fase Avfall kan være tema ved tilsyn på byggeplass Fornebu vil fortsatt være et satsingsområde for miljøriktig bygging

12 Plan- og bygningstjenesten Fornebu – et miljøfyrtårn MOP – tidligfase Minimere avfall (70% kildesortering) Arkitektkonkurranse – anbud Tidlig implementering av hele miljø/avfalls- tankegangen gir eierskap der det hører hjemme De byggende aktører gjør ideer til handling, blir drivere for miljøoppfølgingen

13 Plan- og bygningstjenesten Erfaringer avfallsplan Kildesortering og gjenvinning er blitt mye bedre de senere årene Mengde byggavfall synes ikke å bli mindre Prising på mottak for usortert avfall har større effekt enn kommunalt oppfølging 60%-kravet – vanskelig å kontrollere Tiltaksplan, kommunen identifiserer kravet

14 Plan- og bygningstjenesten Mulige bekymringer Søknadsplikten er blitt et nytt innslagspunkt (omfatter ikke ROT-markedet) Hva omfattes (ikke elektroavfall, …) Hvem har ansvaret, for hva ? Når må det prosjekteres ? Sanksjonsmulighetene begrenset Hindrer ikke riving av flotte og funksjonsfriske bygg


Laste ned ppt "Plan- og bygningstjenesten Avfallsplan Erfaringer fra en kommune Byggavfallskonferansen 2011 Bygningssjef Ketil Krogstad, Bærum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google