Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Buskerud Study trip Estonian municipalities 09.11.2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Buskerud Study trip Estonian municipalities 09.11.2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Buskerud Study trip Estonian municipalities 09.11.2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver Anders J. Horgen Miljøvernavdelingen

2 Fylkesmannen i Buskerud Innbyggere kommunevis pr. 1.1. 2006: Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk og www.ssb.no Totalareal - 14 927 km2 - herav vann - 1 071 km2 21 kommuner

3 Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannens roller: •Være kongens og regjeringens øverste representant i Buskerud •Følge opp Stortingets og Regjeringens vedtak og mål gjennom årlige oppdrag og tildelingsbrev •Føre tilsyn med kommunene, bedrifter og andre organisasjoner •Drive veiledning og kontroll •Være klageinstans for kommunale vedtak

4 Fylkesmannen i Buskerud Bakgrunn: St.meld. nr. 40 (2002-03) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne

5 Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannens oppdrag på universell utforming 2006 •Medvirke til at hensynet til universell utforming og tilgjengelighet for alle ivaretas i planleggingen •Formidle innhold i T-5/99: Tilgjengelighet for alle •Bidra til at helsehensyn i sterkere grad trekkes inn i samfunnsplanleggingen •Vurdere UU i konsekvensutredninger •Ta initiativ til utvikling av strategi for UU i fylket sammen med fylkeskommunen og fylkets råd for funksjonshemmede •Være støttespiller for kommunene •Rapportere til DN på valgt strategi, erfaringer og oppnådde resultater pr. 31.8.

6 Fylkesmannen i Buskerud Ved behandling av planer skal vi sørge for at følende forhold ivaretas: •God atkomst til: –uteområder og lekeplasser –off. transport –off. bygninger –gangveier –møteplasser •Opparbeide en del friluftsområder og turveier med nærhet til de største befolkningskonsentrasjonene og tilgang på offentlig transport •Sammenhengende transportsystem med gode forhold for fotgjengere

7 Fylkesmannen i Buskerud Ris bak speilet? INNSIGELSE Hvis arealplanen legger opp til fysiske løsninger som ikke ivaretar hensynene til tilgjengelighet, vil det etter en helhetsvurdering kunne utløse innsigelse fra fylkesmannen. Vil også gjelde manglende eller mangelfulle bestemmelser.


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Buskerud Study trip Estonian municipalities 09.11.2007 Hvordan arbeider vi med universell utforming hos Fylkesmannen i Buskerud? Ved rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google