Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunen nov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunen nov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunen 18.-19.nov
Fredag 19. nov 2010 Ragnhild Ese, Molde kommune

2 Psykolog i Molde kommune
Fast stilling opptrappingsmidler Prosjekstilling prosjektmidler Fast stilling Prosjektstilling , 3årig-prosjektmidler Hdir

3 Hvem har jeg snakket med
INGE RYPDAL-SYKEHJEMSOVERLEGE MØTE I FASTLEGEGRUPPEN HELT FOLKEHELSEKOORDINATOR KOMMUNEJORDMOR FAMILIEVERNKONTORET RESSURSTJENESTEN SELVHJELP NORGE MENTAL HELSE NPF HDIR INGE RYPDAL-SYKEHJEMSOVERLEGE MØTE I FASTLEGEGRUPPEN HELT FOLKEHELSEKOORDINATOR KOMMUNEJORDMOR FAMILIEVERNKONTORET RESSURSTJENESTEN SELVHJELP NORGE MENTAL HELSE NFP HDIR

4 Utforming av tjenestetilbud
Psykolog 1 HFU KID/KIB Direkte/indirekte Henvisning Los i systemet Psykolog 2 HFU Helsestasjon Skolehelsetjeneste Henvise Psykolog 3 Rus Grupper Individual Psykolog 1 HFU KID/KIB Direkte/indirekte Henvisning Los i systemet Psykolog 2 HFU Helsestasjon Skolehelsetjeneste Henvise Psykolog 3 Rus Grupper Individual

5 Molde kommune -innbyggertall -antall fastleger/fastlegekontor -DPS m/sengeplasser+ døgnpost -akutteam psykisk helsevern -

6 Info fra helsesjefen Molde kommune Helsetjenesten Molde 20.09.10
Til informasjon I helsetjenesten i Molde kommune er det nå tilgjengelig kommunal psykolog i seksjon psykisk helse, som ledd i arbeid med milde og moderate psykiske vansker. Dette etter Helsedirektoratets satsning på høg grad av tverrfaglighet og kompetanse i helseapparatets 1.linje. Dette vil gjelde mer avgrensede problemstillinger med kort tids behandlingsforløp, jmf møte v/Ingeborg Grimsmo Det er ønskelig at henvendelser til psykolog skjer via fastlegen, med unntak av direkte henvendelser fra jordmor. Dette for å sikre samarbeid og evt somatisk utredning/differensialdiagnostikk ved ulike problemstillinger. Tilbudet er foreløpig gratis, ettersom finansieringsordning gjennom frikort ikke er vedtatt. Skriftlig henvendelse kan sendes til Kommunepsykolog Helsetjenesten , Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE Mvh Henning Fosse Ragnhild Ese Helsesjef Kommunepsykolog Molde kommune Helsetjenesten Endelig produkt? Molde kommune Helsetjenesten Molde Til informasjon I helsetjenesten i Molde kommune er det nå tilgjengelig kommunal psykolog i seksjon psykisk helse, som ledd i arbeid med milde og moderate psykiske vansker. Dette etter Helsedirektoratets satsning på høg grad av tverrfaglighet og kompetanse i helseapparatets 1.linje. Dette vil gjelde mer avgrensede problemstillinger med kort tids behandlingsforløp, jmf møte v/Ingeborg Grimsmo Det er ønskelig at henvendelser til psykolog skjer via fastlegen, med unntak av direkte henvendelser fra jordmor. Dette for å sikre samarbeid og evt somatisk utredning/differensialdiagnostikk ved ulike problemstillinger. Tilbudet er foreløpig gratis, ettersom finansieringsordning gjennom frikort ikke er vedtatt. Skriftlig henvendelse kan sendes til Kommunepsykolog Helsetjenesten , Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE Mvh Henning Fosse Ragnhild Ese Helsesjef Kommunepsykolog

7 Utfordringer videre Evaluering Rammevilkår


Laste ned ppt "Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunen nov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google