Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9-kommunesamarbeidet i Vestfold Hankø 12.03.04 Oppsummering gruppearbeid Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme, Tønsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9-kommunesamarbeidet i Vestfold Hankø 12.03.04 Oppsummering gruppearbeid Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme, Tønsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 9-kommunesamarbeidet i Vestfold Hankø 12.03.04 Oppsummering gruppearbeid Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme, Tønsberg

2 STRATEGIER FOR 9K (fra strategisk plan): PERSPEKTIV 1)Stimulere regional tenkning og felles handling og utnytte regionens fortrinn NYE PROSJEKTER 2)Bygge på oppnådde resultater - ”legge stein på stein” Prosjektutvikling underveis – rette initiativ til rette tid (fleksibel plan) 3)Ta utgangspunkt i kommunenes utfordringer 4)Utnytte nasjonale programmer og tilskuddsordninger 5)Kostnadseffektivitet og kvalitet – fokus på mål og måloppnåelse PROSESS OG KOMMUNIKASJON 6)Utvikle samarbeidskultur – åpen samarbeidsholdning til andre aktører 7)Bygge på frivillighet og lokal beslutning (fleksibel prosjektdeltakelse) 8)Styrke lokal involvering og forankring 9)Vektlegge samfunns- og brukerfokus

3 SPØRSMÅL TIL GRUPPENE: A.STRATEGIER Er de riktige strategiene poengtert i samarbeidsgrunnlaget? B.PROSJEKTOMRÅDER – IDÉUTVIKLING Diskuter hvilke innsatsområder gruppa ser som de viktigste for 9k-samarbeidet i perioden 2004 -07. Ta med de 3-5 viktigste temaene til oppsummeringen i plenum – på et flip-over-ark

4 FRA GRUPPEARBEIDET: A: STRATEGIER Bred enighet om strategivalget i strategisk plan. Mange grupper understreket likevel at 9-k må legge mer vekt på oKostnadseffektivitet, fokus på resultater oForankring og informasjon I tillegg ble økt tjenestekvalitet, stimulering av regionale tenkning og rolleavklaring nevnt.

5 FRA GRUPPEARBEIDET: B: PROSJEKTOMRÅDER – IDEUTVIKLING Flere grupper prioriterte følgende prosjektområder: oAdm tjenester Lønn, regnskap, IKT (stab / støttefunksjoner / felles IKT-drift) oDigital kompetanse i skolen oAreal, bolig, næring oKorttidsopphold sykehjem (1 ½ -linjetjeneste)

6 FRA GRUPPEARBEIDET: B: PROSJEKTOMRÅDER – IDEUTVIKLING Øvrige nevnte områder: oKompetanseutvikling / rekruttering oRessurskrevende brukere oFinansforvaltning oForebyggende arbeid (rus, psykiatri) oVeisamarbeid oVAR-samarbeid oKultur oEnergi


Laste ned ppt "9-kommunesamarbeidet i Vestfold Hankø 12.03.04 Oppsummering gruppearbeid Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme, Tønsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google