Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.01.2009 Digital plandialog F elles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.01.2009 Digital plandialog F elles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 29.01.2009 Digital plandialog F elles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

2 29.01.2009 Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog Endringer – for hvem? Gevinster Erfaringer etter 1 års drift DRK (Vektorisering av reg.planer i 12k) Demonstrasjon Oppsummering / spørsmål

3 29.01.2009 12k Omfang –12 kommuner –220 000 innbyggere –Ca 14 000 kommunalt ansatte Fokus på –Utvikle tjenestetilbudet –Fagutvikling og fornying –Samordning av areal / plan Resultater –Gjennomført ca 60 prosjekter –Pågår 10 prosjekter –Gode faglige og økonomiske resultater

4 29.01.2009 Horten Digital plandialog: Pilotkommuner Horten og Tønsberg Utvikling og implementering 2007 Fase 2 Drift i hele 12k: Oppstart felles prosjekt 28.03.08 Nøtterøy og Andebu 01.10.08 Re og Hof 01.12.08 Hof og Tjøme 01.01.09 Holmestrand 01.02.2009 Larvik, Stokke og Sandefjord i løpet av 2009

5 29.01.2009 Rådmannsgruppen K1 Plan Geodata IT Arkiv K2K3K4K5K6K7K8K9K10 Adm. Leder 12k Prosjektkoordinator Prosjektgruppe Vertsk. Geodata Vertsk. WebInnsyn 2 Planleggere Referansegruppe Plansjefer Lokale prosjektledere Organisering

6 29.01.2009 Hva er utfordringen? Når kan jeg påvirke planarbeidet? Når blir ting egentlig bestemt? Jeg synes det er vanskelig å få oversikt over planprosessen Jeg synes det er vanskelig å finne saksdokumenter Jeg vil ha oversikt over planer der jeg bor Jeg vil se på planer når det passer meg

7 29.01.2009 http://www.12k.no/Infovideodigitalplandialog.htm

8 29.01.2009 Digital plandialog er: Selvbetjeningsløsning på nett Alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med – Opplysninger om planens status i planprosessen – Alle sakens dokumenter – Mer enn 20 ulike temalag – Ortofoto, 3d visning, utskrift mm. Enkelt å sende høringsuttalelser på nett Samler beslutningsgrunnlaget på ett sted og effektiviserer dialogen

9 29.01.2009

10 Kommunen Naboer velforeninger Media Regionale myndigheter Tiltakshaver arkitekt Digital plandialog

11 29.01.2009 Elektronisk Sak / arkiv Fylkeskommunen, Fylkesmannen, SVV, NVE, andre høringsinstanser Kommunen Elektronisk Sak / arkiv Naboer Velforeninger, interesse- organisasjoner Før plandialog Med Plandialog Offentlig ettersyn

12 29.01.2009 Endringer i kommunen…. Saksbehandler plan – nye rutiner Geodata – nye rutiner Interne høringer - bygningsråd – politikere – Slutt med papir! – Bruk plandialog Ved offentlig ettersyn – Sende ut enkelt brev til partene med henvisning til plandialog! – Ønskes planen på papir – Henvendelse til servicetorg / bibliotek Ekspedisjon / servicetorg - ved henvendelser om regulering- Heve terskelen for å henvise til planavdelingen! Byggesak: Bruke løsningen for tilgang til komplett oversikt over alle planer med status mm

13 29.01.2009 Endringer for Arkitekter og konsulenter Varslingsrutiner ved planoppstart Leveranse av digitale plandata til 1.gangs behandling Bestilling av kartdata som egen tjeneste

14 29.01.2009 Gevinster bedre oversikt, samlet beslutningsgrunnlag bedre dialog med innbyggerne større åpenhet bedre tilgjengelighet forenkling og effektivisering av saksbehandlingen (jmf e-norge 2009 og e-kommune 2009) tar ut gevinster av andre satsinger i 12k Ny PBL

15 29.01.2009 Erfaringer Positivt mottatt –internt i kommunene –ark./kons./grunneiere –Regionale myndigheter Tidkrevende prosess –Teknisk løsning enkelt –Organisatorisk utfordrende Behov for standardisering sak/arkiv –Saksprosess og kategorier –Webservices –Geolok

16 29.01.2009 Resultater bruk av digital Plandialog ved varsel og off. ettersyn

17 29.01.2009 Prosjekt Vektorisering av reguleringsplaner Vektorisering av ca 1600 reguleringsplaner Mål: Sømløs regplanbase for hele 12k – tilgjengelig for kommunene og partene i Norge digitalt SK koordinerer Arbeidene gjøres dels av kommunen – dels av konsulenter NGO Akse III, Sosi 3.4 –Overgang til Euref89 UTM og SOSI 4.0 når prosjektet er gjennomført Komplett leveranse i vår 2009 Ingen forutsetning for Digital plandialog, men et særs godt supplement

18 29.01.2009 Løsningsarkitektur, Arealplaner Standard kart WinMap GIS Sak/arkiv (Acos) Data FKB Regule ringspl aner Video 3d modeller Web service – spørringer mot sak/arkiv returnerer informasjon om plansak og status i planprosessen Uttalelser via eget skjema Intranett Webbasert tilgang for eksterne brukere Webbasert tilgang interne brukere Norge digitalt WFS Matrikkel Internett Norge digitalt WMS Temadata Internett Plandata til Norge digitalt (WMS, WFS) Acos Innsyn

19 29.01.2009 Demonstrasjon…

20 29.01.2009

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Plandata fra 12k tilgjengelig på wms

36 29.01.2009 Mer informasjon All relevant informasjon om prosjektet: –http://www.12k.no/Digital_plandialog.htmhttp://www.12k.no/Digital_plandialog.htm Prøv løsningen fra disse kommunenes nettsteder: Andebu, Nøtterøy, Hof, Horten, Re, Tønsberg og Tjøme

37 29.01.2009 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "29.01.2009 Digital plandialog F elles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan 29.01.2009 Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google