Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.05.02Jonathan Hall1 Historikk 1 Tidligere prosjekter: ”Regionalt samarbeid om vekst, bosettingsmønster og næringsarealer i Tønsbergregionen” (Andebu,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.05.02Jonathan Hall1 Historikk 1 Tidligere prosjekter: ”Regionalt samarbeid om vekst, bosettingsmønster og næringsarealer i Tønsbergregionen” (Andebu,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 28.05.02Jonathan Hall1 Historikk 1 Tidligere prosjekter: ”Regionalt samarbeid om vekst, bosettingsmønster og næringsarealer i Tønsbergregionen” (Andebu, Nøtterøy, Ramnes, Stokke, Tjøme, Tønsberg og Våle) februar 1999 ”Vurdering av økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvenser av endret vekstmønster i Tønsbergregionen” (Andebu, Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg) februar 2001 ”Vekst og bosettingsmønster 2”

3 28.05.02Jonathan Hall2 Historikk 2 Prosjekt ”Regionalt samarbeid om vekst..” –Anbefalt hovedmål: ”Tønsbergområdet skal være et område der innbyggerne opplever at det er godt å bo, med gode rekreasjonsmuligheter og oppvekstkår. Samtidig skal regionen ha variert næringsliv som gir 100% arbeidsdekning og som ivaretar hensynet til livs- og miljøkvaliteter.” ”Vekst og bosettingsmønster 2”

4 28.05.02Jonathan Hall3 Historikk 3 Anbefalt ønsket utvikling (ØU): –Mål for befolkningsvekst 1999 - 2020: 1% –400 boliger/år (170 vest for E18, 230 i kystområdet). ”Vekst og bosettingsmønster 2”

5 28.05.02Jonathan Hall4 Hvorfor nytt prosjekt? Endrede forutsetninger –Borre, Holmestrand og Hof kommuner har kommet med. –Kaldnesutbyggingen med mer. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

6 28.05.02Jonathan Hall5 Prosjektets mandat Prosjektet skal være styringsredskap for regional tilrettelegging for befolknings- og næringsvekst. Gi anbefalinger om mål, strategier og tiltak for arealbruken i regionen. Gi viktige innspill til kommunenes planprosesser. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

7 28.05.02Jonathan Hall6 Prosjektgruppa Jonathan Hall (prosjektleder)Nøtterøy og Tjøme kommuner Thomas BrekkeBorre kommune Ulf Haraldsen Holmestrand kommune Trond FrøylandHolmestrand Næringsråd Gunnar HestnesRe kommune Tore KopstadStokke kommune Bjørn Bjerke Larsen Tjøme kommune Kristian OttesenTønsberg kommune Bo SolhaugNøtterøy kommune Inger Anne SpeilbergAndebu kommune Terje Kr. ThoresenHof kommune Konsulentfirmaet ”Kaupang as” v/H. T. Mysen og K. O. Johansen engasjert. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

8 28.05.02Jonathan Hall7 Prosjektets aktiviteter 1 Utarbeidelse statusbeskrivelse –Boligbygging/-planer. –Befolkningsvekst – historikk og prognoser. –Status i forhold til rapporten fra februar 1999. Prosessamlinger –Utarbeide beskrivelse av framtidsbildet/ønsket utvikling. –Definere målsettinger. –Lage utkast til strategier og tiltak ”Vekst og bosettingsmønster 2”

9 28.05.02Jonathan Hall8 Prosjektets aktiviteter 2 Rapport –Bakgrunn, formål og arbeidsform. –Sammendrag. – Innledning. Beskrivelse av status ift: boligbygging/-planer, befolkningsvekst. –Grov vurdering av konsekvenser av ulike alternativer –Prosjektets/prosessgruppens anbefalinger – ”Ny ønsket utvikling” (målsettinger, strategier, tiltaksplan) –Oppsummering inkl. evt. påpeking av behov for videre arbeid. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

10 28.05.02Jonathan Hall9 Fremdriftsplan ”Vekst og bosettingsmønster 2”

11 28.05.02Jonathan Hall10 Hovedpunkter fra statusbeskrivelsen 1 Boligbygging –Bygd mellom 350 og 750 nye boliger pr. år 1990 - 2001. –Bygd flere nye boliger pr. år de siste tre årene enn i tiårsperioden sett under ett. –Flere nye boliger i kystområdene enn målsatt i ØU Totalt (6 kommuner): ca. 425 boliger pr. år (1999 til 2001). ØU tilsa 380 boliger pr. år i denne perioden. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

12 28.05.02Jonathan Hall11 ”Vekst og bosettingsmønster 2” Gjennomsnittlig antall nye boliger pr. år

13 28.05.02Jonathan Hall12 Hovedpunkter fra statusbeskrivelsen 2 Befolkningsutvikling –Vekst i folketallet i regionen: 0,9 prosent pr. år (ØU - 1%). –Folketallet i 9-kommuneregionen har vokst fra i overkant av 109 000 i 1992 til i overkant av 119 000 i 2002 (1000 personer pr. år). ”Vekst og bosettingsmønster 2”

14 28.05.02Jonathan Hall13 Hovedpunkter fra statusbeskrivelsen 3 Befolkningsutvikling –Den største prosentvise veksten i tiårsperioden har Tjøme hatt med 1,4 prosent i gjennomsnitt pr. år. –De siste tre årene er det Hof, Andebu og Stokke som har hatt den største prosentvise veksten i folketallet, med årlige gjennomsnitt på henholdsvis 2,6, 1,5 og 1,3 prosent. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

15 28.05.02Jonathan Hall14 Hovedpunkter fra statusbeskrivelsen 4 Befolkningsutvikling –Andebu, Tjøme og særlig Re - lavere vekst enn forutsatt i prosjektet fra 1999. –Nøtterøy, Tønsberg og særlig Stokke - høyere vekst enn forutsatt. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

16 28.05.02Jonathan Hall15 ”Vekst og bosettingsmønster 2” Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst i folketallet

17 28.05.02Jonathan Hall16 Sammenheng boligbygging- befolkningsvekst En statistisk analyse (regresjonsanalyse) tyder på at det er en sammenheng mellom boligbygging og befolkningsvekst i regionen, og at antall nye boliger tatt i bruk forklarer i overkant av halvparten av endringen i folketallet ”Vekst og bosettingsmønster 2”

18 28.05.02Jonathan Hall17 Boligplaner og befolkningsprognoser Økning i antall nye boliger pr. år fra ca. 600 i 2002 til i underkant av 850 i 2004. Storparten i Tønsberg. Folketallet i 9-k vil vokse fra ca. 119 000 i 2002 til om lag 128 000 i 2010. (1,1% pr. år). Sterkere vekst fremover enn de siste årene. ”Vekst og bosettingsmønster 2”

19 28.05.02Jonathan Hall18 Quo Vadis 9-k.regionen?? Hvor vil vi nå? Hvilke planstrategier skal vi velge for å komme dit? Hva innebærer dette i praksis?  Prosjektets mandat. ”Vekst og bosettingsmønster 2”


Laste ned ppt "28.05.02Jonathan Hall1 Historikk 1 Tidligere prosjekter: ”Regionalt samarbeid om vekst, bosettingsmønster og næringsarealer i Tønsbergregionen” (Andebu,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google