Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.teambodo.no ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag 12.03.2004Innovasjonsprogram Salten 2004-2007 1 Innovasjonsprogram Salten 2004-07 Innovasjonsprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.teambodo.no ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag 12.03.2004Innovasjonsprogram Salten 2004-2007 1 Innovasjonsprogram Salten 2004-07 Innovasjonsprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Innovasjonsprogram Salten Innovasjonsprogram Salten Styringsgruppens forslag

2 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Bakgrunn – statsbudsjettet for 2004  Gradvis omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift  Overgangsordning på tre år  Økning fra 5,1 % i 2003 til 14,1 % i 2007 for bedrifter i Bodø og Salten  Flere kompensasjonstiltak – til næringsrettede utviklingsmidler 500 mill kr: 400 mill til regionale tiltak / program 100 mill kr til bransjeprogram  Opptrapping i takt med avgiftsøkningen!?

3 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Omfang merkostnader – berørt næringsliv KommuneMerkostnader 2007 Ca antall bedrifter Lønnskostnad > 20 mill kr Ca antall ansatte Beiarn2,2 mill kr3-60 Bodø194,0 mill kr Fauske37,0 mill kr Gildeskål5,2 mill kr2-50 Hamarøy3,2 mill kr4-80 Meløy31,1 mill kr Saltdal14,8 mill kr Skjerstad2,0 mill kr2-25 Steigen4,7 mill kr2-25 Sørfold10,3 mill kr51185 SUM Salten304,5 mill kr

4 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Salten: Perspektiv  En omfattende prosess i god dialog med næringslivet  Styringsgruppen la fram sitt program  Innovasjonsprogram Salten har et 4-års perspektiv  Planrammer regionalt program For 2004: 38 mill kr (ut fra statsbudsjettet) For perioden 2004 – 2007: 393 mill kr  Merkostnader 748 mill kr (Møreforskning)  Øvrig kompensasjon, bl.a. Bransjeprogram Transportstøtte Merkostnader i 2007:

5 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Mål og innsatsområder  Hovedmål: Vekst i Salten et mer konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i en mer konkurransedyktig og velfungerende BAS-region  Delprogram for innsatsområdene Resultatmål Samfinansiering tiltak Nettverksbasert organisering av oppfølgingsarbeidet Prioriterte innsatsområder  Bedriftsrettede tiltak og lokal næringsutvikling  Næringsrettet infrastruktur og samferdsel  ”Salten digital”  Innovasjon og entreprenørskap  Næringsrettede FOU-program knyttet til universitetsdannelsen i Bodø  Akkvisisjon, profilering og markedsføring

6 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Innovasjonsprogrammets strategier  Regional samhandling om næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap  Fokus på utviklingspotensialet i nærings- og arbeidsliv  Utvikle nasjonalt ledende næringsklynger og kompetansemiljø der Salten har fortrinn  Forankring til lokale næringsliv, -planer og utviklingsmiljø  Vitalisere lokal næringsutvikling gjennom nettverksløsninger og fordelings av ansvar i regionen

7 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Ressursfordeling på innsatsområder Ressursfordeling på innsatsområder ( forutsatt at Salten får ca 393 mill kr i perioden 2004 – 2007 )

8 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Fordeling på innsats- og prosjektområder

9 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Mål: geografisk fordeling av 393 mill kr  Møreforsknings fordeling legges til grunn  25 % av ressursrammen brukes til fellestiltak

10 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Bedriftsrettede tiltak, 150 mill kr

11 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Infrastruktur og samferdsel, 82 mill kr

12 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten ”Salten Digital” – 43 mill kr

13 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Innovasjon og entreprenørskap – 59 mill kr

14 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Universitetet i Bodø – 35 mill kr

15 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Akkvisisjon / profilering / programledelse – 24 mill kr

16 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Organisering - Innovasjon Salten AS  Regionalt forvaltningsregime for kompensasjonsmidlene  Formål: koordinere programarbeidet, forvalte midlene og skape dynamikk i regional utvikling  Etableres av Salten Regionråd med minimum AS-kapital på kr  Innflytelse fra næringslivet relatert til faktiske merkostnader  Næringslivet med klart flertall i styret  Retningslinjer for tildeling av midler, eventuell delegert til lokale selskap  Liten administrasjon som arbeider i et nettverk med lokale utviklingsmiljø

17 ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag Innovasjonsprogram Salten Et utvidet partnerskap for regional utvikling i Nordland?  Regionale innovasjonsprogram = program for en næringsmessig fornyelse av 7 regioner i Nordland ”næringsmessig” = næringsrelatert infrastruktur, bedriftsutvikling og nyskaping  RIP finansieres av midler fra næringsmessige utviklingstiltak  Et strategisk innovasjonsprogram / partnerskap i Nordland basert på ressurser fra 1. Fylkeskommunens UPN 2. Innovasjon Norges midler i Nordland 3. Summen av 7 regionale program (som kommer i tillegg til andre regionale virkemidler) UPN, nfk SND Nordland / Innovasjon Norge Regionale program (Samhandling basert på et formelt, utvidet partnerskap - en parallell til Regional Innovation Partnership i EU))


Laste ned ppt "Www.teambodo.no ……vi bygger Universitetet i Bodø………………………… Forslag 12.03.2004Innovasjonsprogram Salten 2004-2007 1 Innovasjonsprogram Salten 2004-07 Innovasjonsprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google