Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers."— Utskrift av presentasjonen:

1 12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers

2 Hva er 12k? Et samarbeid mellom Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Lardal, Larvik, Sandefjord, Andebu, Re, Hof, Horten, Holmestrand kommuner Startet i 1997 med 7 kommuner, utvidet i 2001 og 2005 Landets nest største samarbeid målt i antall deltakerkommuner Landets tredje største samarbeid målt i antall innbyggere (ca 210 000 innbyggere) Les mer: www.12k.no 2

3 Oppdrag Utvikle tjenestetilbudet –kostnadseffektivitet, bedre kvalitet, nye tjenester Samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk –felles perspektiv, felles prosesser Være talerør for kommunale fellesinteresser i Vestfold (ny i 2007) 3

4 12k 12k tar initiativ, planlegger og utreder prosjekter Drift av felles løsninger legges til vertskommuner, egne selskaper osv. Kommunene bestemmer selv hvilke prosjekter de vil delta i ”Hovedkontor” på Høgskolen i Vestfold Prosjektkontor hos Fylkesmannens i Vestfold 4

5 12k særpreg  frivillighet  fleksibilitet  lokal beslutning  likeverd 5

6 Organisering Styringsgruppe (26) Rådmannsgruppe (12) Prosjektgruppe Fagnettverk (6) Administrasjon (1) 6 Strategi- konferanse

7 Økonomi 2008 budsjett for 12k: 2,25 mill, herav fra kommunene 1,7 mill kr. Fordeles på kommunene med 50% fast og 50% etter folketall Midlene brukes til administrasjon / sekretariat, utredninger, prosjekter, strategiseminar, styringsorganer, møter Totalt innbetalt fra kommunene i perioden 2000-2007: ca 7,3 mill kr Mottatt eksterne tilskudd i perioden 2000-2007: ca 20 mill 7

8 Prosjekter Gjennomført / pågår ca 70 prosjekter Noen større prosjekter: –Gjennomført / i drift (noen eksempler) Bredbåndsutbygging Geodata Sak / arkiv, innkjøp og implementering Hjemmesider, felles struktur Vekst og bosettingsmønster 1 og 2 Næringsarealer Elektronisk fakturabehandling Sola for alle? Digital skolehverdag –Pågår (noen eksempler) TrygghetsNett Digital plandialog Fra delt til helt – sammen om rehabilitering Harmoni II (felles tjenestenett) Vektorisering av reguleringsplaner E-faktura 6 fagnettverk

9 Prosjektområder 9

10 Resultater

11 Resultatmåling 12k utredning / løsning Iverksetting i kommuner 11 Innbyggere Gevinster Bruk av tjenester Gevinster

12 Økonomiske resultater – 12k 12

13 Eksterne tilskudd 2000 – 2007 13 Totalt ca 20 mill kr i perioden 2000 - 2007

14 Resultater 14

15 Prosjekter Gjennomført / pågår ca 70 prosjekter Noen større prosjekter: Gjennomført / i drift –Bredbåndsutbygging –Geodata –Sak / arkiv, innkjøp og implementering –Hjemmesider, felles struktur –Vekst og bosettingsmønster –Næringsarealer –Elektronisk fakturabehandling –Sola for alle? –Digital skolehverdag Pågår –TrygghetsNett –Digital plandialog –Fra delt til helt – sammen om rehabilitering –Harmoni II (felles tjenestenett) –Vektorisering av reguleringsplaner –E-faktura –6 fagnettverk

16 TrygghetsNett

17 Styrke pårørende til kronisk syke hjemmeboende slik at de kan mestre hverdagen bedre  Bruke IKT til å knytte pårørende sammen i nettverk  Øke kunnskap – egen nettside med læringsprogram og diskusjonsforum  Bygge sosiale nettverk med andre i samme situasjon  Opprette kontaktpunkt i kommunen (base) 17 TrygghetsNett bygger på pilotprosjektet ”IKT-basert pårørendestøtte” fra Nøtterøy kommune

18 PC m/videokamera 18

19 Læringsprogram

20 Nettverksbygging 20

21 TrygghetsNett - omfang I 12k omfatter prosjektet pårørende til følgende diagnoser: –Slag –Demens –Barn / unge med utviklingsforstyrrelser –Barn / unge med funksjonshemming –ALS Nøtterøy, Sandefjord, Larvik, Horten, Re og Sykehuset i Vestfold deltar i utviklingen av prosjektet Prosjektleder: Birgitte (Gitte) Holmene 21

22 Digital plandialog

23 Skal forenkle behandlingen av reguleringsplaner:  Alle dokumenter og kart i hver reguleringsplan skal presenteres på en egen internettside  En tidslinje viser status for planprosessen  Horten og Tønsberg pilotkommuner (lansering 13.12.08)  Prosjektleder: Jon Arne Trollvik 23

24

25

26

27 Digital plandialog Fordeler: –bedre oversikt –bedre dialog med innbyggerne –større åpenhet –bedre tilgjengelighet –forenkling og effektivisering av saksbehandlingen (jmf e-norge 2009 og e-kommune 2009) 27

28 Digital plandialog – fase 2 - utrulling  Utrulling av digital plandialog til de fleste andre 12k kommuner 2008/2009  Vestfold fylkeskommune har gitt 1 mill til fase 2  Felles prosjektkoordinator engasjeres

29 Fra delt til helt sammen om rehabilitering, læring og mestring

30  Prosjektets visjon er å skape gode og helhetlige pasientforløp  Det skal etableres et felles rehabiliteringssenter hvor orehabilitering skal skje raskere og bedre enn i dag opasient og pårørende skal trekkes aktivt med og oppleve læring og mestring outvikle gode samhandlingsrutiner internt i kommunene og sykehuset, og mellom 1. og 2. linjetjenesten og NAV ofelles kunnskapsarena for helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten oProsjektet vil gi gevinster både for pasient, pårørende, sykehuset og kommunene  Et forprosjektet etablert oForprosjektet skal utvikle et driftskonsept, lokalisering, organisasjons og finansieringsmodell oForprosjektet er finansiert av Helse og omsorgsdepartementet, 12k og Sykehuset i Vestfold 30

31 Utfordringer for 12k Informasjon –www.12k.nowww.12k.no –Referater fra 12k styremøter til kommunestyrene –Ordfører skal informere politisk nivå –Rådmannen skal informere på ledermøter og til tillitsvalgte –Representanter i prosjekter orientere sine fagmiljøer Utviklingskapasitet –Vanskelig å få deltakere til å utføre oppgaver i prosjekter –Vanskelig å frikjøpe ansatte til spesielle oppgaver –For dårlig tilrettelegging på egen arbeidsplass for deltakelse i fellesprosjekter? Blir 12k-arbeid kun ekstraarbeid? Beslutningsprosesser –Tar lang tid å få behandlet en sak i 12 kommuner 31

32 Tilbakemeldinger Hva betyr 12k for deg? Erfaringsutveksling Arena hvor vi kan løfte og drøfte felles problemstillinger Løse oppgaver sammen Utvikling av tjenester God kobling til Høgskolens fagmiljøer 32

33 12k en viktig utviklings-, erfarings- og diskusjonsarena for kommunene


Laste ned ppt "12k-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Sammen på tvers."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google