Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 14. MARS 2003 Oppsummering Referat styringsgruppen 03.04.03 vedlegg 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 14. MARS 2003 Oppsummering Referat styringsgruppen 03.04.03 vedlegg 6."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 14. MARS 2003 Oppsummering Referat styringsgruppen 03.04.03 vedlegg 6

2 HOVEDANBEFALING  9-k anbefales videreført basert på prinsipper om frivillighet, fleksibilitet og med beslutnings- myndighet i de enkelte kommunestyrene  Det anbefales ikke å organisere 9-k som juridisk enhet / eget rettssubjekt

3 JUSTERING AV DAGENS MODELL (1)  Forankring oOrdførere / rådmenn må informere enda mer muntlig til politiske organer, administrasjonen og tillitsvalgte oHenvise til 9-k prosjekter i ordinære saksframlegg  Prosjektsekretariat oProsjektsekretariatet opprettholdes på Høgskolen (en stilling videreføres)

4 JUSTERING AV DAGENS MODELL (2)  Resultatfokus oTydeligere mandat / bestilling til arbeidsgruppene oEvaluering av måloppnåelse oOverordnet plan  Forenkle beslutningsprosessen oAdministrative prosjekt (ikke-politiske prosjekter) kun til orientering i f-skap / k-styre (hver kommune bestemmer hvilke saker som er administrative) oPolitiske prosjekter en runde i formannskapet (ev kommunestyret), en i kommunestyret

5 JUSTERING AV DAGENS MODELL (3)  Forhold til fylkeskommunen Avklare roller, gjensidig info  Forholdet til KS Avklare roller, gjensidig info  Andre kommuner G jensidig info, delta i enkeltprosjekter

6 EV UTVIDELSE AV 9-K  Utvide 9-k med flere kommuner? Bør vi utvide 9-k med kommuner som søker? (ev gis observatørstatus i en overgangsfase). Delte meninger om saken. Spørsmålet diskuteres videre i styringsgruppen.


Laste ned ppt "KOMMUNESAMARBEIDET I VESTFOLD (9-K) LAHOLMEN 14. MARS 2003 Oppsummering Referat styringsgruppen 03.04.03 vedlegg 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google