Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11

2 Strategiprosess — «Styret ber høgskoledirektøren sette i gang en prosess for utvikling av strategisk plan for HiOA for perioden 2012-2020. — Planen skal være kortfattet, konkret og bygge på visjon og mål for fusjonen, strategi for universitetssatsing og overordnede nasjonale føringer. — Strategisk plan skal dekke høgskolens samlede virksomhet. Parallelt utvikles fakultetenes og øvrige enheters strategiske planer. — Strategisk plan implementeres gjennom ordinære plan- og budsjettprosesser.»

3 Strategiprosess

4 Dokument 1. fase (10. febr.) Identifikasjon av — mulige satsningsområder — mulige utfordringer

5 Universitetsstrategien Visjon 1.Profesjonsrettet profil med sammenheng mellom FoU og utdanning på alle nivå 2.Være nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent 3.Være et attraktivt studie- og arbeidssted, som samvirker med storbyregionen DJ 24.10.11

6 Universitetsstrategi – 4 hovedområder 1.Utdanning (kvalitet bachelor, sammenhengende løp, arbeidsliv/region) 2.FoU (FoU+utdanning, profesjon, disiplin, tverrfaglig, prosjekter, instituttsektor…) 3.Samfunn (formidling, region, praksisnær FoU, læring i arbeidslivet) 4.Menneskelige og økonomiske ressurser (rekruttering, kultur, adm. støtte, økonomi) DJ 24.10.11

7 Universitet med profesjonsprofil Lynkurs i profesjonsteori – «praktisk syntese» (jf. Grimen 2008) Vitenskapelige disiplinerProfesjonens etablerte metoder Tverrfaglig forskning Erfaringer fra praksis Skjønn, kunnskap, refleksjon, evne… praktisk syntese Situasjon

8 Fakultet SAM 1.Sterkt fakultet i høgskolen på utdanning og forskning undervisningskultur og –struktur (spesielt forholdet mellom praktisk og vitenskapelig orientering); studiegjennomføring; studiepoeng; forskningsprosjekter og –grupper (eksterne midler; publikasjonsrate; formidling); to phd’er og en del mastere; høy formell kompetanse (p.t. 66% førstekomp.); rekruttering av gode pedagoger og forskere; attraktivt fagmiljø og studier; lokaler; internasjonalisering; mangfold, utvikling av studieportefølje… 2.Bli ett fakultet ett fakultet; instituttenes form; felles kultur og møteplasser; samarbeid FoU; samarbeid utdanning; administrasjon som sammenbindende element 3.Effektiv administrasjon og drift studieadm; hr; økonomi; samarbeid mellom adm. og fagmiljø 4.Godt arbeidsmiljø kultur, sosiale tiltak, hms, diskusjon – åpenhet – kommunikasjon - informasjon, forankring av vedtak, økonomi, lokaler, gjøre interessante ting DJ 24.10.11

9 Eksempler på satsinger, utfordringer – Hva er viktigst å bruke krefter på? Utvikling av studie- portefølje? FoU- organisering? Utvikle praksisdelen av studiet? Utvikle EVU? Kvalitet i utd.- program? Rekruttering? Tiltrekke studenter? Internasjonalt samarbeid? Mer samarbeid på tvers av studier? DJ 24.10.11


Laste ned ppt "Strategiprosess 2011-2012 Allmøte SAM desember 2011 DJ 13.12.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google