Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Bakgrunn: Nye rammebetingelser Universitets- og høgskoleloven av 2005 Rådets høgskolestrategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Bakgrunn: Nye rammebetingelser Universitets- og høgskoleloven av 2005 Rådets høgskolestrategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Bakgrunn: Nye rammebetingelser Universitets- og høgskoleloven av 2005 Rådets høgskolestrategi fra 1998 – utdatert? Et ønske fra KD og UHR om en ny strategi Ny arbeidsdeling mellom universiteter og høgskoler

2 Norges forskningsråd: Hovedroller  Gi forskningspolitiske råd  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?  Finansiere, der det skaper merverdi  Fremme kvalitet i forskning  Bygge kompetanse på nasjonalt prioriterte områder  Mobilisere FoU for innovasjon i næringsliv og offentlig forvaltning  Fremme internasjonalisering  Skape møteplasser  Dialog mellom forskning og samfunn  Knytte sammen FoU-miljøene og brukerne

3 Prosess  DSV ansvar for behandling og godkjenning  Utarbeidet av arbeidsgruppe med representanter fra alle divisjoner  Forankring i DM - hovedretning  Innspill fra sektoren, møte og seminar  Referansegruppe (styreutvalg)  Behandling i Styret november 2007  Revisjon

4 Mål for policyen  Fremme forskning av høy kvalitet  Stimulere til innovasjon i næringsliv og offentlig sektor  Bedre samspillet i FoU-sektoren  Supplere og styrke sektorens eget forskningsstrategiske arbeid På bakgrunn av de

5 Mål for FoU i høgskolesektoren  Bidra til utvikling og innovasjon i næringsliv og offentlig forvaltning i regionen  Styrke praksisfeltet for profesjonsutdanningene  Forbedre undervisningen og utdanningen generelt Forskningsmeldingen:  Forskningen ved høgskolene skal styrkes og profesjonsfaglig forskning prioriteres

6 Hovedutfordringer for høgskolene:  Lav FoU-kompetanse  For svak rolle i regionale utviklingsprosesser:  Stort sprik mellom de statlige målene og den rolle høyskolene faktisk spiller

7 Forslag nr 1: Utrede satsing for profesjonsforskning  Styrke det vitenskapelige grunnlaget for forskning innenfor profesjonsutdanningene og forskning om profesjonene - Vitenskapeliggjøring - Bedre profesjonsutøvelse - Ikke institusjonelt avgrenset

8 Forslag nr 2: Høgskolen som regional aktør  Regionale forskningsfond og helhetlig koordinering (VRIs rolle)  Utvikle og etablere en ordning for nærings-ph.d

9 Forslag nr 3: Kompetansebygging  Rekruttering primært institusjonenes eget ansvar  SHP –eller institusjonsnøytrale virkemidler?  Bidra til sterkere konsentrasjon innenfor ingeniørfaglig forskning.  Forskerskoler: Bidra til samarbeid om forskerutdanningen for å sikre kritisk masse. Nasjonale nettverksbaserte forskerskoler.

10 Oppfølging  Dialog med berørte parter (UHR, KD, FoU-miljøer, andre dept)  Program- og virkemiddelutvikling:  Interne og eksterne prosesser  Bygge på pågående og planlagte aktiviteter  Nye satsinger


Laste ned ppt "Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Bakgrunn: Nye rammebetingelser Universitets- og høgskoleloven av 2005 Rådets høgskolestrategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google