Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRINGSAREALER Rapport fra 9k arbeidsgruppe 1. NÆRINGSAREALER - mandat 1.Lage oversikt over hvilke områder som –er ferdig opparbeidet (til salgs) –er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRINGSAREALER Rapport fra 9k arbeidsgruppe 1. NÆRINGSAREALER - mandat 1.Lage oversikt over hvilke områder som –er ferdig opparbeidet (til salgs) –er."— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRINGSAREALER Rapport fra 9k arbeidsgruppe 1

2 NÆRINGSAREALER - mandat 1.Lage oversikt over hvilke områder som –er ferdig opparbeidet (til salgs) –er ferdig regulert, men ikke opparbeidet. –er avsatt i kommuneplanen, men ikke regulert 2.Har vi de riktige typer næringsarealer vurdert opp mot markedets behov? 3.Foreslå hvordan kontinuerlig å overvåking av næringsarealreservene i regionen kan organiseres 4.Dataene skal implementeres i felles geodata- løsning 2

3 NÆRINGSAREALER – arbeidsgruppen Inge Walla, Stokke kommune (leder) Håkon C. Gudmestad, Holmestrand kommune Bjørn Bjerke Larsen, Tjøme kommune Øyvind Alfheim, Andebu kommune Rolf Lønnum, Re kommune Ole-Bjørn Bonstad, Hof kommune Jonathan Hall, Nøtterøy kommune Ivar Enoksen, Tønsberg kommune Thomas Brekke, Horten kommune 3

4 NÆRINGSAREALER – oversikt 9k 4

5 5

6 NÆRINGSAREALER - anbefalinger  Mer fleksibel håndtering av reguleringsbestemmelser  Regionen vil fortsatt ha behov for oarealer til logistikkbedrifter og transportintensiv industri. osentrumsnære arealer til konsumentnæringene oarealer til kunnskapsindustrien i sentra eller nær sentra.  Utvikling av næringsarealer i nær tilknytning til Høgskolen i Vestfold  Til det øvrige næringslivet er det tilstrekkelig arealer. 9-k bør se arealene under ett, og omregulere områder som ikke er tilpasset markedets behov. 6

7 NÆRINGSAREALER - anbefalinger  Overvåking: ohalvårlig rapportering av endringer i næringsarealene oPresentasjon på felles geodataløsning (WebInnsyn) o utarbeide rapporteringsmal okommunenes byggesaksavdeling rapporterer  Nettverk og møteplasser mellom beslutningstakere i kommuner og næringsliv må utvikles videre  Den økonomiske virkningen av selskapsskatten er mer avhengig av endringen i innbyggertall enn av bedriftenes lokalisering. 7

8 NÆRINGSAREALER - konklusjon Så langt ser det ut for at 9-kommuneregionen har tilstrekkelig med næringsarealer. Likevel er det viktig å overvåke etterspørsel og behov for næringsarealer. Spesielt bør en se på sentrumsnære arealer til konsumnæringene, og arealer til kunnskapsbedriftene i sentra eller nær sentra. Det må planlegges for utvikling av næringsarealer i nær tilknytning til kompetanse- miljøer (Høgskolen i Vestfold). Nettverk og møteplasser mellom beslutnings- takere i kommuner og næringsliv må utvikles videre for å skape god dialog mellom partene om fremtidig behov. 8

9 Konsekvenser av selskapskatten Økonomisk: det sentrale for kommunen må være å skape flere arbeidsplasser i regionen for dermed å kunne oppnå en økt bosetting i kommunen.

10 NÆRINGSAREALER - v idere oppfølging – forslag til kommunestyrevedtak 1.Sluttrapporten for Næringsarealer i 9K med anbefalinger tas til orientering. 2. NN kommune vil be 9Ksamarbeidet om å legge opp til en prosess –der en ser næringsarealer for 9K-regionen under ett, og –der etterspørselen etter næringsarealer basert på rapporteringen og intensjonene i rapporten med anbefalinger er innspill til arealdelen i kommuneplanprosessen 10


Laste ned ppt "NÆRINGSAREALER Rapport fra 9k arbeidsgruppe 1. NÆRINGSAREALER - mandat 1.Lage oversikt over hvilke områder som –er ferdig opparbeidet (til salgs) –er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google