Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiBu Innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiBu Innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 HiBu Innovasjon

2 HIBU Innovasjon Enheten skal ha:
En fortløpende kontakt med eksterne samarbeidspartnere i regionen og nasjonalt En fortløpende kontakt med instituttene om aktuelle prosjekter som kan genereres mot ekstern finansiering Arrangere møteplass(er) for utveksling av erfaringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap, både internt i høgskolen og ut mot næringsliv og virkemiddelapparat Et administrativt ansvar for utformingen og kvalitetssikring av søknader og kontraktsprosesser knyttet til næringsrettet forskning og utvikling Ansvar for DRIV – prosjekt for etablering av en Kunnskapspark med inkubator- og innovasjonstjenester Tilby tjenester relatert til TTO Inngå kontrakter med eksterne oppdragsgivere og virkemiddelapparatet En koordinatorrolle internt i høgskolen i forhold til bemanning av prosjekter Et prosjektadministrativt ansvar i forhold til prosjektledere for prosjekter som er lagt inn under enheten Kvalitetsikre fakturering og sluttrapportering En koordinator-/pådriverrolle for å sikre at satsinger og aktiviteter i HIBU Innovasjon følges opp i forhold til høgskolens øvrige FOU-innsats og studietilbud

3 HIBU Innovasjon Overodnede arbeidsoppgaver i 2005
forretningsplan for HIBU Innovasjon som særlig omfatter tilknytningen og tilknytningsform til høgskolen innhente informasjon om erfaringer fra andre høgskoler forankre HIBU Innovasjon ved alle studiestedene - etablere referansegruppe til alle fagmiljøene i høgskolen

4 HIBU Innovasjon Operative oppgaver for 2005 DRIV
Centre og Expertise innen industriell innovasjon på Kongsberg Senter for reisemålsutvikling programmene nHS, Innovation Camp, InnovationNet og FORNY. Prosjektene vil til dels være tverrfaglige og engasjere fagpersoner fra alle avdelingene InnoTech Seminar - Innovasjon og entreprenøskap på HiBU Partnerkspasavtalen med fylkeskommunen og andre regionale samarbeid osv.

5 Et prosjekt for etablering av en kunnskapspark med inkubator- og innovasjonstjenester på Høgskolen i Buskerud avd. Kongsberg Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd er finansielle støttespillere DRIV er et samarbeid mellom

6 Mål skal bidra til kommersialisering av idéer med høyt kunnskaps- og teknologinivå Målgruppe gründere og oppfinnere som ønsker å utvikle en idé eller starte eget firma

7 Hva tilbyr DRIV? inkubator­ og innovasjonstjenester kontorlokaler med faks, sentralbord etc. samt lokaler for produksjon av prototyper og småskalaproduksjon bistand fra verksmester bistår med utvikling og kommersialisering av idéer

8 Hvem har etablert seg i DRIV ?
Nextsys AS SimiCon AS PosiCom AS CO2 Norway MSP-Kongsberg UV-Tech Identor Data K2a One To One + årlige studentprosjekter

9

10 HIBU Innovasjon i Kongsberg-regionen
HiBu Innovasjon har vært pådriver for å opprette ”Forum for innovasjon og nyskaping på Kongsberg. Forummet består av Kongsberg Innovasjon, Høgskolen i Buskerud, DRIV, Kongsberg Nærings- og Handelskammer, Innovasjon Norge, Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune. Forumet jobber for å etablere: Center of Expertise innen industriell innovasjon på Kongsberg Høgskolens rolle i Center of Expertise Profesjonell Master i System Engineering etter– og videreutdanning i utvikling og industrialisering av systemer utvikles og gjennomføres i samarbeid med industrien bygger på eksisterende industri- og kompetansemiljø samarbeid med nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner DRIV - Kunnskapspark med inkubator- og innovasjonstjenester, inklusive høgskolens TTO HiBu Innovasjon Øvrige utdanningsretninger

11 HIBU Innovasjon i Drammensregionen
HIBU Innovasjon har ansvaret for delprosjektet “Inkubator og innovasjonsselskap Drammen” knyttet til Kunnskapsparken i Drammensregionen. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med med Regionrådet HIBU Innovasjon deltar i forprosjektet som vurderer etablering av et NBIC Institutt i regionen (Nano- og bioteknologi knyttet opp mot bedriften NorChips kompetanse)

12 HIBU Innovasjon i Ringerikssregionen
Senter for reisemålsutvikling Etablering av DRIV planlagt


Laste ned ppt "HiBu Innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google