Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Presentasjon Fylkesutvalget 06.02.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Presentasjon Fylkesutvalget 06.02.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Presentasjon Fylkesutvalget 06.02.07

2 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Bakgrunn: Kartlegging av behov for kompetanse innen tannhelse –allmenntannleger –spesialister –annet personell Fakultetenes kapasitet Sosial- og helsedirektoratets føringer Tannhelseloven Kvalitet i tjenesteproduksjonen

3 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Helseregioner hvor sentre skal bygges opp: Arendal (Helseregion Sør) Trondheim (Helseregion Midt-Norge) Tromsø (Helseregion Nord)

4 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Overordnet mål: I drift fra 01.01. 2010 - Henvisningsinstans – Rådgivning og veiledning av allmennpraktikere – Spesialistutdanning – Tannpleierutdanning – Praksis studenter allmenn- tannlege – Forskning

5 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Oppdragsgiver Sosial- og helsedirektoratet Prosjekteier Sør-Trøndelag Fylkeskommune Prosjektansvarlig Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag Styringsgruppe Fylkestannlegene i Midt-Norge Prosjektleder Helge Mjøen Prosjektgruppe Spesialist, tannlege, tillitsvalgt, tannpleier Referansegruppe

6 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Forprosjektets beslutningspunkter: 17.01.07Mandat, rammebetingelser og oppstart 15.03.07Prosjektplan og informasjonsplan/ - strategi 01.04.07Utformet intensjonsavtale m/ SH-direktoratet 01.05.07Politisk beslutning STFK 01.07.07Prosjektrapport med forslag til delprosjekter Avlutning forprosjekt. 15.07.07Prioritering og videreføring av delprosjekter 15.08.07Oppstart delprosjekter

7 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Forprosjekt Rapport m/ delprosjekter Delprosjekter Hovedprosjekt 01.01.07 01.07.07 01.09.08 01.01.10

8 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Forprosjekt Mandat: Skissere alternative modeller til RkMN Kartlegge behov grunnutdanning Modell(er) for: 1. grunnutdanning tannpleiere 2. praksis allmenntannleger Nettverksarbeid Desentralt videreutdanningsløp av spesialister Samhandling og kvalitetssikring av samarbeidspartnere Forskning, læring og videreutvikling

9 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Delprosjekter Prosjekter Organisering av og oppgaver knyttet til kompetansesenteret Desentral modell tannpleierutdanning Videreutdanningsløp spesialister Kvalitetssikring av opplæringsmodeller og samarbeidspartnere Praksis for studenter allmenntannlege 15.08.07 – 01.09.08

10 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Hovedprosjekt Iverksetting: Grunnutdanning tannpleiere (høsten 2008) Videreutdanning spesialister (høsten 2008) Praksis studenter allmenntannlege (høsten 2009)

11 Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Kritiske suksessfaktorer: Intensjonsavtale med Sosial- og helsedirektoratet God forankring og beslutninger på fylkesnivå – prosjekteier Arbeidstakerorganisasjonene Tilfredsstillende rammebetingelser e Kommune 2009 (Fylkeskommune) –digital forvaltning (elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren) –infrastruktur og standardisering (åpne standarder/ IKT- arkitektur) –Planlegging og styring (IKT- strategi og ledelse) Prosjektorganisering og gjennomføring – kompetanse Informasjon – fremdrift og resultater Synliggjøre gevinster, økt kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen


Laste ned ppt "Regionalt kompetansesenter odontologi M-N Presentasjon Fylkesutvalget 06.02.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google