Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune

2 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Opprinnelig organisering og delprosjekter

3 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Tilpasset organisering Administrasjonssjef PA Prosjektleder (PL) Prosjekt- gruppe (PG) består av ISKs SLG (4), 2 tillitsvalgte og rep. fra fylkesmannen Delprosjekter RUS BARNEVERN PLAN, LANDBRUK, MILJØ LEGEVAKT REG. UTVIK. OG NÆRING IKT SKATTEOPPKR. BARNE- OG FAM.TJ. ØKONOMI LØNN OG PERSONAL KOMMUNEHELSETJ. VOKSENOPPLÆRING SOSIALTJENESTEN NYE PROSJEKTER

4 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status ”gamle” delprosjekter PLAN, LANDBRUK, MILJØFerdigstilt og overført enhet Plan, Byggesak, Oppmåling, Miljø og enhet Landbruk og naturforvaltning fra 01.02.04. BARNEVERNFerdigstilt og overført til delprosjekt Barne- og familietjenesten. RUSForprosjekt ferdigstilt. Operativt høst 2004 under enhet Helse, sosial og rehabilitering LEGEVAKTFerdigstilt og overført enhet Helse, sosial, rehabilitering. Planlagt oppstart 01.08.04 REG. UTVIK. OG NÆRINGPlanlagt oppstart forprosjekt mars 2004 med ekstern PL. Sluttrapport behandles i SKS 17.06.04 IKTOpprinnelig forprosjekt ferdigstilt og overført linja. En del mindre underprosjekter i forprosjekt- eller avslutningsfase. HELSE, SOSIAL OG Forprosjekt etablert. PA: Inger-Marie Bakken. PL: REHABILITERING Tore Fjerdingen og Turid Krizak. Sluttrapport behandles i PG 08.03.04

5 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status ”gamle” delprosjekter SKATTEOPPKREVINGFerdigstilt og overført enhet Kemner fra 01.02.04 BARNE- OG FAMILIETJENESTESluttrapport forprosjekt behandles i PG 08.03. Planlagt overføring til enhet Barne- og familietjenesten fra 01.04.04 ØKONOMIFerdigstilt og overført enhet Økonomi fra 01.02.04 LØNN OG PERSONALFerdigstilt og overført enhet Lønn og Personal fra 01.02.04 KOMMUNEHELSETJ.Ferdigstilt. Overføres enhet Helse, sosial og rehabilitering fra 01.04.04 VOKSENOPPLÆRINGSluttrapport Forprosjekt behandles i PG 08.03.04. Planlagt overføring til linja fra 01.04.04 SOSIALTJENESTENFerdigstilt. Delvis overført enhet Helse, sosial og rehabilitering fra 01.04.04

6 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status ”nye” delprosjekter SERVICE-KONTORForprosjekt etablert. PA: Ingvar Rolstad. PL: Sølvi Melvold. Sluttrapport innen 01.05.04. BRANN OG BEREDSKAPForprosjekt etablert. PA: Alf Birger Haugnes, PL: Arnstein Kveldstad. Sluttrapporter innen 01.06.04 og 01.10.04. VANN OG AVLØPSTJ. OG VEG, PARK OG PARKERINGForstudie etablert. PA: Alf Birger Haugnes. Sluttrapport innen 20.04.04 ANDRE STABSFUNKSJONERForstudie etablert. PA: Inger-Marie Bakken. Sluttrapport innen 20.04.04

7 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Enhet LØNN OG PERSONALForprosjekt for Partssammensatt utvalg. PA: Øystein Sende. PL: Asgeir Tromsdal. Forslag til felles harmoniserte personaladministrative reglement, bestemmelser og praksis skal være avlagt senest 20.05.04 SAK/ARKIV/JOURNALForprosjekt for valg av sak- og arkiv-system. Ferdigstilles innen 01.07.04 TIDSREGISTRERING/Forprosjekt for valg av felles tidsregistrering og kalendersystem. KALENDERFerdigstilles innen 01.07.04 DIV. FAGPROGAMMERDet er etablert enkeltprosjekter i forbindelse med felles programvare for en del fagområder. Status ”andre” prosjekter i ISK

8 SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Mer informasjon http://www.innherred-samkommune.no/


Laste ned ppt "SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google