Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKS-pres Status delprosjekter SKS-sak 14/04, Innherred samkommune

2 SKS-pres Opprinnelig organisering og delprosjekter

3 SKS-pres Tilpasset organisering Administrasjonssjef PA Prosjektleder (PL) Prosjekt- gruppe (PG) består av ISKs SLG (4), 2 tillitsvalgte og rep. fra fylkesmannen Delprosjekter RUS BARNEVERN PLAN, LANDBRUK, MILJØ LEGEVAKT REG. UTVIK. OG NÆRING IKT SKATTEOPPKR. BARNE- OG FAM.TJ. ØKONOMI LØNN OG PERSONAL KOMMUNEHELSETJ. VOKSENOPPLÆRING SOSIALTJENESTEN NYE PROSJEKTER

4 SKS-pres Status ”gamle” delprosjekter PLAN, LANDBRUK, MILJØFerdigstilt og overført enhet Plan, Byggesak, Oppmåling, Miljø og enhet Landbruk og naturforvaltning fra BARNEVERNFerdigstilt og overført til delprosjekt Barne- og familietjenesten. RUSForprosjekt ferdigstilt. Operativt høst 2004 under enhet Helse, sosial og rehabilitering LEGEVAKTFerdigstilt og overført enhet Helse, sosial, rehabilitering. Planlagt oppstart REG. UTVIK. OG NÆRINGPlanlagt oppstart forprosjekt mars 2004 med ekstern PL. Sluttrapport behandles i SKS IKTOpprinnelig forprosjekt ferdigstilt og overført linja. En del mindre underprosjekter i forprosjekt- eller avslutningsfase. HELSE, SOSIAL OG Forprosjekt etablert. PA: Inger-Marie Bakken. PL: REHABILITERING Tore Fjerdingen og Turid Krizak. Sluttrapport behandles i PG

5 SKS-pres Status ”gamle” delprosjekter SKATTEOPPKREVINGFerdigstilt og overført enhet Kemner fra BARNE- OG FAMILIETJENESTESluttrapport forprosjekt behandles i PG Planlagt overføring til enhet Barne- og familietjenesten fra ØKONOMIFerdigstilt og overført enhet Økonomi fra LØNN OG PERSONALFerdigstilt og overført enhet Lønn og Personal fra KOMMUNEHELSETJ.Ferdigstilt. Overføres enhet Helse, sosial og rehabilitering fra VOKSENOPPLÆRINGSluttrapport Forprosjekt behandles i PG Planlagt overføring til linja fra SOSIALTJENESTENFerdigstilt. Delvis overført enhet Helse, sosial og rehabilitering fra

6 SKS-pres Status ”nye” delprosjekter SERVICE-KONTORForprosjekt etablert. PA: Ingvar Rolstad. PL: Sølvi Melvold. Sluttrapport innen BRANN OG BEREDSKAPForprosjekt etablert. PA: Alf Birger Haugnes, PL: Arnstein Kveldstad. Sluttrapporter innen og VANN OG AVLØPSTJ. OG VEG, PARK OG PARKERINGForstudie etablert. PA: Alf Birger Haugnes. Sluttrapport innen ANDRE STABSFUNKSJONERForstudie etablert. PA: Inger-Marie Bakken. Sluttrapport innen

7 SKS-pres Enhet LØNN OG PERSONALForprosjekt for Partssammensatt utvalg. PA: Øystein Sende. PL: Asgeir Tromsdal. Forslag til felles harmoniserte personaladministrative reglement, bestemmelser og praksis skal være avlagt senest SAK/ARKIV/JOURNALForprosjekt for valg av sak- og arkiv-system. Ferdigstilles innen TIDSREGISTRERING/Forprosjekt for valg av felles tidsregistrering og kalendersystem. KALENDERFerdigstilles innen DIV. FAGPROGAMMERDet er etablert enkeltprosjekter i forbindelse med felles programvare for en del fagområder. Status ”andre” prosjekter i ISK

8 SKS-pres Mer informasjon


Laste ned ppt "SKS-pres 040304 www.innherred-samkommune.no Status delprosjekter SKS-sak 14/04, 04.03.2004 Innherred samkommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google