Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Berit Hakkebo 26. juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Berit Hakkebo 26. juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Berit Hakkebo 26. juni 2008

2 Samkommunestyret – Kommunenplanens samfunnsdel v/Berit Hakkebo 2 Prosjektplan – milepæler Nr.NårMilepælAnsvarlig Ny plan plan-/styringsstruktur for V/L Strategisk ledergruppe Godkjenning av prosjektplan Prosjektansvarlig Utfordringsdokument ferdig. Behandling samkommunestyret. Prosjektgruppa Innspill fra ungdomsrådene: Viktige ting for å skape bolyst mot år 2020 Prosjektgruppa Forslag til levende beskrivelser fra delprosjektgruppene Delprosjektgruppene Endelige levende beskrivelser og satsingsområder, hovedmål og veivalg fra delprosjektgrupper Delprosjektgruppene Forslag til kommuneplanens Langsiktige del/strategisk del Prosjektgruppa 8Høring: Temaavis Prosjektansvarlig/ prosj.leder

3 Samkommunestyret – Kommunenplanens samfunnsdel v/Berit Hakkebo 3 Milepæl nr. 6: Endelige levende beskrivelser og satsingsområder, hovedmål og veivalg fra delprosjektgruppene AktivitetOppr. frist Status og endret frist Delprosjektgruppene utarbeider ”Levende beskrivelser” Noe forsinket. DPG har løst dette på litt ulike måter. Delprosjektgruppene gjennomfører temamøter med interessegruppene med utgangspunkt i forslag til ”Levende beskrivelser”. Innspill og korrigeringer DPG kultur og DPG næring har hatt møter. Øvrige DPG har møtene i høst. Delprosjektgruppene korrigerer ”Levende beskrivelser/alternative levende beskrivelser 2020”, og utarbeider satsingsområder, hovedmål og veivalg for eget kommunedelplanområde Førsteutkast til satsingsområder, hovedmål og veivalg ferdig til Gjennomgang av delprosjektgruppenes forslag med Strategisk ledergruppe Utsatt til i høst. Utsending av delprosjektgruppenes forslag til enheter/ virksomheter for tilbakemelding/innspill Tilbakemelding fra enheter/virksomheter Evt. justeringer etter tilbakemelding (PG-møte) Orientering k.styret Levanger: Levende beskrivelser Utgår Orientering k.styret Verdal: Levende beskrivelser Utgår Orientering samkommunestyret: Levende beskrivelser

4 Samkommunestyret – Kommunenplanens samfunnsdel v/Berit Hakkebo 4 Milepæl nr. 7: Forslag til kommuneplanens langsiktige/ strategiske del AktivitetOppr. fristStatus og endret frist Prosjektgruppa utarbeider forslag til kommuneplanens langsiktige/strategisk del med forslag til satsingsområder, mål og veivalg for måloppnåelse Bl.a. koordinere felles satsings- områder Gjennomgang av prosjektgruppas arbeid i delprosjektgruppene mtp. justeringer Forslag til kommuneplan gjennomgås med prosjektansvarlig/SLG mtp. evt. ønske om justeringer SLG vil bli involvert i koordinering av satsingsområder Eventuelle justeringer Endelig forslag til kommuneplan overleveres til prosjektansvarlig Framdriften kan bli noe forskjøvet Godkjenning av forslaget i begge kommuner Høring: Utarbeidelse temaavis

5 Samkommunestyret – Kommunenplanens samfunnsdel v/Berit Hakkebo 5 Kommuneplanens form og innhold KOMMUNEPLAN Visjon Overordnede mål STØTTE- FUNKSJONER Satsings- områder Hovedmål Veivalg OPPVEKST Satsingsomr. Hovedmål Veivalg KULTUR Satsingsomr. Hovedmål Veivalg NÆRING, LANDBRUK, NATUR- FORVALTNING Satsingsomr. Hovedmål Veivalg ANLEGG, INFRASTRUKTUR SAMFUNNS- SIKKERHET, MILJØ Satsingsomr. Hovedmål Veivalg HELSE, PLEIE OG OMSORG Satsingsomr Hovedmål Veivalg VELFERDS– ORDNINGER Satsingsomr Hovedmål Veivalg K.DELPLAN Delmål Tiltak K.DELPLAN Delmål Tiltak K.DELPLAN Delmål Tiltak K.DELPLAN Delmål Tiltak K.DELPLAN Delmål Tiltak K.DELPLAN Delmål Tiltak K.DELPLAN Delmål Tiltak

6 Samkommunestyret – Kommunenplanens samfunnsdel v/Berit Hakkebo 6 Utgangspunkt for delplaner


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Berit Hakkebo 26. juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google