Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Sammen om en bedre kommune Mari Frogner Ruud – Prosjektleder Kongsberg kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Sammen om en bedre kommune Mari Frogner Ruud – Prosjektleder Kongsberg kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Sammen om en bedre kommune Mari Frogner Ruud – Prosjektleder Kongsberg kommune

2 Side 2 Prosjektledelsen Prosjekt skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik: Oppdragsgiver: Administrasjonsutvalget Prosjektansvarlig (PA): Rådmann Styringsgruppe: Samarbeidsutvalget - SAM Prosjektleder (PL): Mari Frogner Ruud Prosjektgruppens deltakere: Ledere, tillitsvalgte og ev. verneombud

3 Side 3 Ansvar og oppgaver Styringsgruppen godkjenner prosjektbeskrivelse, har det strategiske, overordnede ansvaret for prosjektet og kvalitetssikrer og godkjenner overordnede tiltak, framdrift og resultater. Prosjektgruppen medvirker til utarbeidelse og oppdatering av forprosjekt-/prosjektplan, gjennomfører tiltak/aktiviteter, kvalitetssikrer framdrift og resultater. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppa gjennom prosjektleder.

4 Side 4 Ansvar og oppgaver fortsatt Prosjektlederen er kontaktperson for prosjektet internt og eksternt, leder prosjektgruppens arbeid og har det daglige ansvaret for prosjektet. Det vurderes også om man i tillegg bør etablere referansegrupper for å få nødvendig og riktig kompetanse inn i gjennomføringen av forprosjektet/hovedprosjekt.

5 Side 5 Bakgrunn for og hensikt med prosjektet Kongsberg kommune har jobbet målrettet over tid med nærvær, og hadde en god nærværsutvikling i 2010. Likevel opplever vi at fraværstallene øker, særlig blant langtidssykmeldte. Dette ser vi som en utfordring, og ønsker å rette et særlig fokus på tiltak overfor langtidssykmeldte. Det er ambisiøse mål i ny IA-avtale, og for å nå disse målene kreves særskilt og spisset innsats i organisasjonen.

6 Side 6 Prosjektets mål for nærvær Nærvær - en nærværsutviklingen (omgjort til nærværstall jf. måltall i IA-avtale): 2012: 94,0% 2013: 94,4% Uønsket deltid: Alle som ønsker det skal innen utgangen av 2015 få mulighet til 100% stilling

7 Side 7 Hvor og hvordan er prosjektet forankret? Søknad om deltakelse i prosjektet er vedtatt i formannskapet, og er utarbeidet i samarbeid mellom administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene Kongsberg kommunes arbeidsgiverstrategi (AGS) for perioden 2008-2020 og IA-avtale for perioden 2010-2013, har mestrende medarbeidere og helsefremmende arbeidsplasser som mål.

8 Side 8 Forankring fortsatt Alle fire områdene i «Sammen om en bedre kommune» er satsningsområder og forankret i kommunens AGS – som er en godt forankret og godt formulert arbeidsgiverstrategi som tar opp kommunens viktigste utfordringer som arbeidsgiver, og utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og deres tillitsvalgte.

9 Side 9 Takk for meg!


Laste ned ppt "Side 1 Sammen om en bedre kommune Mari Frogner Ruud – Prosjektleder Kongsberg kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google