Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid til forskning Mer krevende balanse etter Kvalitetsreformen? Per O. Aamodt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid til forskning Mer krevende balanse etter Kvalitetsreformen? Per O. Aamodt."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid til forskning Mer krevende balanse etter Kvalitetsreformen? Per O. Aamodt

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Har det skjedd endringer i undervisning og vurdering?  Over halvparten av personalet sier at det har skjedd store eller middels store endringer i undervisningen  Flest ved universitetene sier det har skjedd endringer  Hele 70 % sier det har skjedd store eller middels store endringer i eksamensordninger  Ingen forskjeller mellom U og H

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Personalets syn på hva som har endret seg i undervisningen Klart mer tid enn tidligere UniversitetHøyskoleTotalt Skriftlig tilbakemelding til studentene 687771 (682) Veiledning607966 (643) Eksamensarbeid645361 (591) Seminarundervisning472440 (364) Forelesninger161014 (134)

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvilke endringer i eksamensordninger?  Flere mindre prøver underveis32 %  Mappevurdering istedenfor større avsluttende eksamen15 %  Mappevurdering kombinert med større avsluttende eksamen21 %

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Mindre tid til forskning UNIVERSITETHØGSKOLERTOTALT Jeg bruker mer tid på undervisning 705866 Jeg bruker mer tid på forskning 71510 Men fordelingen av tid er stabil ved høgskolene i 2005 (Marheim Larsen og Kyvik 2006)

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Økt innsats i forhold til studentene  Bør ikke komme som noen overraskelse: økt fokus på undervisning var et hovedmål  Nye oppgaver er kommet til: lite er tatt bort  Kommentere studentoppgaver  Bedømme flere eksamener  Mer gruppe- og seminarvirksomhet

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen andre momenter  Mer tilbakemelding: krevende, men mer tilfredsstillende?  Må lærerne alltid være tilgjengelige?  Modulisering kan gi en mer hektisk arbeidssituasjon – eller mer fleksibilitet  Hva betyr lengre semestre: beskjæring av forskningstid eller større handlingsrom?

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Sammenhengen mellom din FOU-aktivitet og undervisning UniversitetHøgskole Det er en nær sammenheng 3840 Det er en indirekte men positiv sammenheng 5241

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Synspunkter på forholdet mellom undervisning og forskning Prosent som sier deg enig i påstanden: UniversitetHøgskole Det bør være en fast fordeling mellom forskning og undervisning 7358 Bør vurderes av ledelsen2136 Det bør åpnes for rene forskerstillinger 2324 Det bør åpnes for rene undervisningsstilling er 2423

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen konklusjoner  Etablering av nye studier og undervisningsformer har krevd ekstra innsats  Ikke gitt at dette bare gjelder for innkjøringsfasen  Personalet er kommet i en tidsklemme  Tid til forskning er under press  Synet på forskningsbasert undervisning står sterkt  Vi kan ikke påvise uheldige konsekvenser for forskningen så langt  Men det er grunnlag for bekymring

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Viktige spørsmål  Er dette dilemmaet løselig eller uløselig?  Sterke nok insentiver for å beskytte tid til forskning?  Eller drukner de i kravene om å produsere studiepoeng?  Hvordan sikre forskningen uten å reversere undervisningsreformene?


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid til forskning Mer krevende balanse etter Kvalitetsreformen? Per O. Aamodt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google