Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frida ved UiB Cecilie Ohm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frida ved UiB Cecilie Ohm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frida ved UiB Cecilie Ohm

2 Frida - universitetenes fellessystem
ForskningsResultater og Informasjon for Dokumentasjon av forskningsAktiviteter Kravspesifikasjon bygger på Fres i Oslo og Fdok i Bergen

3 Hvorfor et nytt forskningsdokumentasjonssystem?
Ledelsesinformasjon Forskningsstrategi Legitimitet Arbeid som har pågått på nasjonal basis siden : Fægri-utvalget, som leverte tre innstillinger om samordnet videreutvikling av et informasjonssystem for forskningsdokumentasjon. Konsensus om et dokumentasjonssystem i 2 nivå: departement og universitet. Frida skal forsyne nivå 2 (departementet) med de elementene som departementet ber om. Forskningsmeldinger – kvalitetsvurderinger. Informasjon i Frida kan for eksempel brukes i forbindelse med arbeidet med fakultetenes og instituttenes forskningsmeldinger, samt UiBs forskningsstrategi. Indikatorer som publisering, samforfatterskap, siteringer og impact-faktor er eksempler som kan gi nyttig grunnlagsinformasjon. Dette vil være med på å skape legitimitet for de beslutningene som blir tatt.

4 Ny finansieringsmodell
Dagens finansieringsmodell: basis + utdanning + forskning UFD arbeider videreutvikler nå modellen for tildeling på institusjonsnivå for forskningsbiten Modellens innretning er ikke kjent enda, men publikasjoner vil inngå som parameter

5 Ny finansieringsmodell - Forskning
Insentivdelen: Doktorgradskandidater vekt 0,3 EU-tildelinger vekt 0,03 NFR-tildelinger vekt 0,17 Hovedfags-, mastergrads- og profesjonskandidater vekt 0,1 Førstestillinger vekt 0,4 Stor interesse i fagmiljøene for å utvikle mer raffinerte kriterier basert på publiseringsindekser og lignende At dette ønsket nå kommer fra fagmiljøene gir håp om at det kan utvikles bedre indikatorer Mens systemet fikk bred aksept ble bruker av stillinger og masterkandidater utsatt for hard kritikk. Det ble fra forskerhold reist krav om at vitenskapelig publisering måtte registreres og erstatte faste vitenskapelige stillinger med kompetanse.

6 Tildeling til UiB for 2005 Utdanning Forskning Basis Totalt
Studie-poeng Utvekslings-studenter Strategiske midler Resultat-basert omfordeling Antall 60-poengsenheter finansiert i basis i 1000 kr 3 769 7 625

7 Omfang ny fordeling for UiB
Resultatbasert omfordeling (RBO) i 2005: 211 mill kr Antall førstestillinger utgjør om lag 40% av dette ca. 80 mill kr tildeles på bakgrunn av resultater i Frida Dette er ca. 1/5 av beløpet som tildeles gjennom avlagte studiepoeng. Usikkert om tildelingen kun vil omfatte endring fra ett år til ett annet eller om volumbetraktninger også vil inngå.

8 Registrering av publikasjoner for 2004
Viktig å holde på gjeldende struktur Institutt er laveste nivå Kvalitetssikring UiB kontra Unifob? Ingen endring i forhold til dagens praksis. Ansatte som er 100% unifob-tilknyttet, der budsjettmidlene også er tilknyttet Unifob, registrerer seg der. Delt tilsetting = delt registrering. Delt budsjett = delt registrering. UiB-midler/prosjekt: UiB (institutt)-registrering. 1:1 forhold mellom pengestrøm og ansatt-tilknytning

9 Fremtiden? et godt hjelpemiddel til budsjett og ressursfordeling
det vil gi en god fordeling mellom institusjonene vil understreke at vi har ulike typer institusjoner med ulike oppgaver vitenskapelig publisering stort sett ved universitetene strategiske vurderinger blir viktigere jo lengre ned i systemet vi går


Laste ned ppt "Frida ved UiB Cecilie Ohm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google