Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kvalitetsreformen og UHR-B Status Fra Bologna til Hammerfest - kvalitetsreformen i UH-bibliotekene, HiO. 6. april 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kvalitetsreformen og UHR-B Status Fra Bologna til Hammerfest - kvalitetsreformen i UH-bibliotekene, HiO. 6. april 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no 1 Kvalitetsreformen og UHR-B Status Fra Bologna til Hammerfest - kvalitetsreformen i UH-bibliotekene, HiO. 6. april 2006.

2 www.uhr.no uhr@uhr.no 2 Innhold 1.UHR som organisasjon og UHR B 2.UHR Bs kartlegging av UH-bibliotekenes rolle i tilknytning til Kvalitetsreformen i 2004. 3.Se fremover-arbeidsplan for UHR B for 2006

3 www.uhr.no uhr@uhr.no 3 UHR som organisasjon og UHR B UHR er en interesseorganisasjon for universiteter og høgskoler i Norge. Etablert i 2000. en koordinerende organisasjon og arbeider hovedsakelig gjennom en rekke råd og utvalg. UHRs bibliotekutvalg (UHR B) opprettet i september 2001 Kvalitetsreformen viktig oppfølgingsområde for UHR

4 www.uhr.no uhr@uhr.no 4 Kartlegging av UH-bibliotekenes og Kvalitetsreformen i 2004 -resultater Kompetanse Ressursbruk Samlingsoppbygging Biblioteket og institusjonens arbeid med nye studieformer Kvalitetssikringsrutiner Publisering

5 www.uhr.no uhr@uhr.no 5 Se fremover - arbeidsplan for UHR B 2006 FoU og tilgang til forskningsresultater –Vitenskapelig publisering –Open access – Oppfølging av forskningsmeldingen Opphavsrett Biblioteket som læringsarena –Informasjonskompetanse –Læringsressurser

6 www.uhr.no uhr@uhr.no 6 Se fremover - arbeidsplan for UHR B 2006 forts. Kvalitet i bibliotektjenestene –NOKUT Andre oppgaver på arbeidsplanen –Oppfølging av Norsk Digitalt Bibliotek –ABM-utviklings bibliotekutredning –Arbeid med BIBSYS framtidig organisering og oppgaver –Kontakt med relevante eksterne organisasjoner

7 www.uhr.no uhr@uhr.no 7 Oppsummering UH-bibliotekene har et bevisst forhold til Kvalitetsreformen og at de opplever å ha en viktig funksjon ved gjennomføring av reformen. Mange av disse endringene ville nok ha kommet uansett, reform eller ei, men det er tydelig at reformen har satt fokus på problemstillingene og aktualisert dem! UH-bibliotekene mener at Kvalitetsreformen har styrket bibliotekets stilling innad i institusjonen, men hovedutfordringen er svak integrering i faglig virksomhet i egen institusjon. Det kan virke som om UH-bibliotekene ved mange institusjoner har opplevd en revitalisering som følge av Kvalitetsreformen. UHR tar bibliotek på alvor og det vil vi fortsette med!

8 www.uhr.no uhr@uhr.no 8 Takk for meg! Kontaktinformasjon Sigrid.Tollefsen@uhr.no ww.uhr.no Kilder: Notat: ”Resultat av kartleggingen av Universitets- og høgskolebibliotekenes rolle i forbindelse med implementeringen av Kvalitetsreformen” http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/Notatkvalitetsreformen2 004.htm http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/Notatkvalitetsreformen2 004.htm Evaluering av Kvalitetsreformen, delrapport 1. Kvalitetsreformen møter virkeligheten http://www.nifustep.no/norsk/nyheter/kvalitetsreformen_m _ter_virkeligheten Arbeidsplan for 2006-UHR B http://www.uhr.no/utvalg/bibliotek/dokumenter/Arbeidsplan UHRB2006.doc


Laste ned ppt "1 Kvalitetsreformen og UHR-B Status Fra Bologna til Hammerfest - kvalitetsreformen i UH-bibliotekene, HiO. 6. april 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google