Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kari B. Mellem, SSB 1 10.02.2011 Hvor ender byggavfallet - og hvor mye oppstår? Byggavfallskonferansen 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kari B. Mellem, SSB 1 10.02.2011 Hvor ender byggavfallet - og hvor mye oppstår? Byggavfallskonferansen 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kari B. Mellem, SSB 1 10.02.2011 Hvor ender byggavfallet - og hvor mye oppstår? Byggavfallskonferansen 2011

2 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 2 Seksjon for miljøstatistikk Utslipp til luft Helse- og miljøfarlige stoffer Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser Kommunal miljøforvaltning Arealbruk Støy Integrerte miljø- og økonomiregnskaper Miljøvernkostnader Ressursregnskaper (fisk, skog) Bærekraftindikatorer

3 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 3 Avfall Husholdningsavfall Næringsavfall –Industri –Bygg og anlegg –Tjenesteytende næringer Farlig avfall Avfallshåndtering Avfallsregnskap

4 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 4 Datagrunnlag, BA-avfall Undersøkelse i 2004 Avfallshåndteringsundersøkelsen –Materialfordelt og næringsfordelt –Usikkerhet i tallene Forskrift om byggesak –Sluttrapport Avfallsregnskapet

5 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 5 Disponering/behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. 2004. 1000 tonn

6 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 6 Behandling, ulovlig eller ukjent? Betong og tegl Fra avfallsregnskapet –Materialgjenvinning –Deponering –Dekkmasse / fyllmasse –Annen / ukjent Sluttrapport –Generert mengde –Levert til godkjent avfallsanlegg –Ombruk eller direkte til gjenvinning

7 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 7 Betong / tegl

8 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 8 Mål om materialegjenvinning Avfallsdirektivet (2008/98/EC): 70 % materialgjenvinning innen 2020 –inkluderer ikke energiutnyttelse eller produksjon av brensel –”backfilling” er inkludert Definisjoner –Avfall –Gjenvinning

9 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 9 Sluttrapporter til kommunen Hvilken informasjon gir de? –Tiltak som omfattes av byggteknisk forskrift §§ 9-6 og 9-7 –Avfallsmengde, materialfordelt  Ordinært avfall  Farlig avfall –Behandling  Avfall levert til godkjent avfallsanlegg  Ombruk eller direkte til gjenvinning

10 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 10 Beregning av nasjonale tall Data fra sluttrapporter gir ikke tall for hele landet –Ikke full dekning med sluttrapporter  Ikke alle tiltak er omfattet  Tiltak ikke helt ferdigstilt ved søknad om ferdigattest –Kvalitet på sluttrapport Beregner faktorer for generert mengde avfall per kvadratmeter Data fra byggearealstatistikk, strukturstatistikk, GAB

11 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 11 Faktormetoden Metoden inkluderer nybygging, rehabilitering og riving Faktorer beregnes for mengden avfall som oppstår per m 2 –Aktivitet (nybygging, riving, rehabilitering) –Materiale (trehus, betong osv.) –Hustype (bolig, næringsbygg osv.) Metoden bruker annen statistikk som grunnlag for å finne all aktivitet om bygging, riving og rehabilitering –Fra byggearealstatistikk, strukturstatistikk, GAB (SSB, Rapport 2000/8)

12 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 12 Faktorene Hver faktor representerer en aktivitet (a) –nybygging –rehabilitering –riving Ulike bygningstyper (b) –små boliger –store bolighus –andre bygninger Ulike avfallstyper (m) –betong –trevirke –plast –metall –gips –.. Avfallsmengde per kvadratmeter

13 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 13 Nødvendig informasjon for å beregne faktorene I sluttrapportene: –Aktivitet –Type bygning –Antall kvadratmeter –Avfallstyper og mengder  Farlig avfall

14 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 14 Behandlingsmåte Fra sluttrapporter –Sortering på byggeplass –Disponeringsmåte  Mengde til godkjent avfallsanlegg  Mengde til ombruk / direkte til gjenvinning

15 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 15 Planlagt statistikk Benytte det som finnes av informasjon i kommunene –2009 –2010 –Årlig Elektronisk innrapportering

16 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 16

17 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 17

18 10.02.2011Kari B. Mellem, SSB 18 Til slutt: God statistikk er avhengig av gode data Sluttrapporter av god kvalitet Lagringsformat –Enkelt å rapportere –Enkel bearbeiding av data

19 19 Kari B. Mellem, SSB 19 10.02.2011 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Kari B. Mellem, SSB 1 10.02.2011 Hvor ender byggavfallet - og hvor mye oppstår? Byggavfallskonferansen 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google