Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs 2.Avfallsplaner – hvorfor? 3.Avfallsplaner – hvordan? 4.Miljøkartlegging 5.Miljøsanering 6.Lovverk for BA-avfall 7.Kildesortering og organisering på byggeplass 8.Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de ulike fraksjonene? 1. april 2012

2 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallsplaner – hvordan lage dem? 1. april 2012

3 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Disposisjon  Avfallshierarkiet  Utfylling av skjema for avfallsplan/sluttrapport  Mengdeberegning  Sluttrapportering - dokumentasjon og rapportering  Hvordan lykkes med avfallshåndteringen?  Erfaringer fra Oslo kommune  Aktuelle lover og forskrifter, og bransjeregelverk og standarder 1. april 2012

4 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Avfallshierarkiet  Unngå at avfall oppstår – avfallsreduksjon  Ombruk eller gjenbruk  Materialgjenvinning  Energigjenvinning  Deponering eller forbrenning uten energiutnyttelse 1. april 2012

5 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Unngå at avfall oppstår  Hindre at avfall oppstår  Bruk av prekutt  Bruk av miljøvennlige materialer  Bruk av gjenvinnbare materialer  Rent Tørt Bygg – Forebyggende helsevern i bygninger, RIF (2007)  TEK 10 §§ 9-1, 9-2. 1. april 2012

6 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

7 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

8 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Energigjenvinning Brenning på byggeplass er forbudt! 1. april 2012

9 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

10 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Hvor finnes skjemaet?  Blanketter for avfallsplan/sluttrapport finnes på: www.dibk.no www.dibk.no  NB! På Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider er skjemaene lagt ut som pdf.filer. 1. april 2012

11 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012 Nybygg

12 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012 Rehabilitering og riving

13 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sluttrapport med avfallsplan  Blanketter for sluttrapport med avfallsplan:  5178 Sluttrapport med avfallsplan ved nybygg  5179 Sluttrapport med avfallsplan ved rehabilitering og riving NB! Filene finnes kun som pdf.filer og må skrives ut fra hjemmesiden til Statens bygningstekniske etat (fra 1. januar 2012 Direktoratet for byggkvalitet) og fylles ut manuelt. 1. april 2012

14 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Mengdeberegning  Erfaringstall fra egne prosjekter (avfallsmengder per kvm)  www.miljosanering.no  Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå)  Rapport 2000/8 " Bygg- og anleggsavfall. Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Resultater og metoder.”  Kildesorteringsveilederen – www.byggemiljo.no 1. april 2012

15 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 1. april 2012

16 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Mer om mengder:  Nybygging: 15-70 kg/m²  Avhengig av planlegging og ambisjon  Rehabilitering: 50-1000 kg/m²  Avhengig av grad av riving  Riving: 700-1500 kg/m²  Trebygninger: 700 kg,  Betongbygg: 1400 kg,  Lagerhaller kan være mye mindre 1. april 2012

17 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NybyggingRehabiliteringRiving TrebyggBetong/tegl Teglstein116,6215,31200,0 Betong5,435,9215,3 Rent trevirke3,71,2215,381,0 Forurenset trevirke4,153,99,0 Papp/papir1,0 Elektrokabler0,3 Metaller sams0,31,20,24,6 Skrapjern0,67,4 Gipsplater1,61,9 Plast0,10,01 Mineralull0,21,0 Asbest0,7 Farlig avfall1,0 Glass2,51,4 Utgravingsmasser2,0 Restfraksjon16,52,615,216,0 Sum31,9177,0718,91315,0 Kilde: www.miljosanering.no 1. april 2012 Kg/m2

18 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall S. 23 – 25 i Veiledning for tiltakshavere 1. april 2012

19 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Erfaringstall, avfallsmengder (1) Nybygg Kilde: SSB 2005 Nybygging (mengder i kg/m 2 for ulike typer bygg) AvfallstypeMindre byggStørre byggAndre bygg Tyngre bygningsmat.11.112.78.0 Foru. tegl og betong0.0 Trevirke18.28.03.8 Impregnert trevirke0.0 Metaller0.31.70.8 Gips3.34.71.7 Isolasjon0.10.20.0 Glass0.0 Plast0.50.30.1 Papp og papir0.6 0.2 EE-avfall0.30.0 Farlig avfall0.0 0.3 Asbest0.0 Annet0.0 1.7 Blandet-/Restavfall21.613.312.0 Sum avfall MTB56.141.628.5 1. april 2012

20 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Erfaringstall, avfallsmengder (2) Rehabilitering Kilde: SSB 2005 Rehabilitering (mengder i kg/m 2 for ulike typer bygg) AvfallstypeMindre byggStørre byggAndre bygg Tyngre bygningsmat.69.377.154.9 Foru. tegl og betong0.0 12.7 Trevirke17.99.76.8 Impregnert trevirke0.0 Metaller0.09.04.5 Gips0.05.32,2 Isolasjon0.00.10.0 Glass0.00.70.0 Plast0.00.1 Papp og papir0.00.10.2 EE-avfall0.40.60.2 Farlig avfall0.00.20.1 Asbest0.10.62.1 Annet0.00.10.0 Blandet-/Restavfall51.934.223.3 Sum avfall MTB139.6137.6107.3 1. april 2012

21 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Erfaringstall, avfallsmengder (3) Riving Kilde: SSB 2005 Riving (mengder i kg/m 2 for ulike typer bygg) AvfallstypeMindre byggStørre byggAndre bygg Tyngre bygningsmat.251.1497.2754.7 Foru. tegl og betong12.665.822.5 Trevirke126.714.629.6 Impregnert trevirke1.40.20.4 Metaller9.320.772.4 Gips1.55.41.1 Isolasjon0.00.20.0 Glass0.20.40.2 Plast0.00.1 Papp og papir0.0 EE-avfall1.10.81.8 Farlig avfall0.50.11.1 Asbest0.80.41.1 Annet0.20.0 Blandet-/Restavfall61.434.128.0 Sum avfall MTB466.8639.8913.0 1. april 2012

22 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Sluttrapport  Sendes kommunen som vedlegg til søknad om ferdigattest.  Skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert  Dokumentasjon består av samlerapporter/ kvitteringer fra lovlig mottaksanlegg eller egenerklæring fra avfallsmottaker.  Vesentlige endringer fra godkjent avfallsplan skal det redegjøres for 1. april 2012

23 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Skal du lykkes med god avfallshåndtering må du:  Planlegge avfallshåndteringen  Ha riktig og nok utstyr  Merke containerne tydelig  Ha god dialog med transportøren, avfallsmottaker og de som skal håndtere avfallet på byggeplass  Få dokumentasjon jevnlig fra mottaker av avfallet 1. april 2012

24 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Entreprenørenes erfaringer med innføring av avfallsplaner  Avfallshåndtering må inn i kontraktene mellom tiltakshaver/byggherre og entreprenør  Avfall må inn som fast post på alle byggemøter  Entreprenørene må få økt kunnskap om kildesortering og miljøfarlig avfall i bygg  Det må planlegges og tilrettelegges for å få til en vellykket avfallshåndtering  Avfallsmottaker gir ofte lite opplysninger om muligheter og løsninger for kildesortering 1. april 2012

25 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Oslo kommunes erfaringer med innføring av avfallsplaner  Viktig med fagkompetente saksbehandlere  Opplyse og veilede om krav til avfallsplan så tidlig som mulig i prosessen  Samarbeid med BAE-næringen, avfallsmottak, returselskaper og Fylkesmannens miljøvernavdeling  God dialog og informasjon er viktig  Tilsyn på byggeplass med fokus på veiledning  Varsling av tvangsmulkt ga resultater 1. april 2012

26 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Status for Oslo kommune  Over 80 % av BA-avfallet kildesorteres Nybygg 57,3 % Rehabilitering76,5 % Riving95,5 %  Jord, stein og asfalt er ikke tatt med i beregningene  Forutsetning: Dårlig plass, men gode muligheter for avfallshåndtering. 1. april 2012

27 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Aktuelle lover og regler  Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter: Byggteknisk forskrift, TEK 10 og byggesaksforskriften SAK 10  Forurensningsloven  Forurensningsforskriften  – rutiner for håndtering av forurenset grunn finnes i kapittel 2  Arbeidsmiljøloven  Byggherreforskriften  Internkontrollforskriften 1. april 2012

28 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Bransjeregelverk og standarder  NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner  Del C: Forberedende ytelser  NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt  NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt  NS 5815 Risikovurdering av bygge- og anleggsarbeid  NS 9431 Klassifisering av avfall  Kildesorteringsveileder fra Nasjonal handlingsplan for BA-avfall (NHP) 1. april 2012

29 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Viktige momenter ved utarbeidelse av avfallsplan  Planlegging av avfallshåndteringen  Forebyggende tiltak  Mengdeberegninger  Transportavstander  Dialog med transportøren/mottaket  Dokumentasjon på mengder avfall som er levert 1. april 2012

30 Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Viktig kilder:  www.dibk.no – sluttrapport med avfallsplan for nybygg og for rehabilitering og riving www.dibk.no  www.klif.no – skjema for blant annet avfallsplan/ sluttrapport www.klif.no  www.miljosanering.no - miljøsanering www.miljosanering.no  www.byggemiljo.no – Byggemiljø, Byggenæringens miljøsekretariat www.byggemiljo.no  www.ssb.no - avfallsstatistikk www.ssb.no  Rent Tørt Bygg - Forebyggende helsevern i bygninger  www.regelhjelp.no - oversikt over lover og forskrifter www.regelhjelp.no  NS 3420, NS 8405, NS 8406, NS 5815 og NS 9431  Kildesorteringsveileder fra Nasjonal handlingsplan for BA-avfall 1. april 2012


Laste ned ppt "Kurs utarbeidet avnettverk for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Byggavfall – fra problem til ressurs 1.Byggavfall – fra problem til ressurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google