Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fra matavfall til jord. 2 Generelt om avfall og bioavfall  Fra 1974 til 1999 har husholdningsavfallet økt fra 174 kilo per person til 314 kilo per.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fra matavfall til jord. 2 Generelt om avfall og bioavfall  Fra 1974 til 1999 har husholdningsavfallet økt fra 174 kilo per person til 314 kilo per."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fra matavfall til jord

2 2 Generelt om avfall og bioavfall  Fra 1974 til 1999 har husholdningsavfallet økt fra 174 kilo per person til 314 kilo per person. Økningen er på 80 prosent.  Hver enkelt kaster om lag 90 kilo våtorganisk avfall hvert år  Til sammen blir det 405 000 tonn.  I Norge skal mengden avfall til deponi reduseres. Siden 2001 har det vært forbudt å deponere våtorganisk avfall.  EU vil trolig vedta et direktiv som behandling av biologisk avfall i 2004. Hvis dette skjer må alle kommuner innføre kildesortering og forsvarlige måter å behandle avfallet på.

3 3 Ulike behandlingsmåter  Forbrenne avfallet sammen med annet avfall som ikke er sortert  Kildesortere matavfallet:  Lage kompost i egne komposteringsanlegg  Behandling i biogassanlegg  La husholdninger og borettslag kompostere selv  I Norge er det 37 anlegg for kompostering.  Det ble kompostert 352 000 tonn avfall i Norge i 2000.

4 4 Kompostering  Kompostering er biologisk nedbryting av organisk avfall med tilgang på luft under kontrollerte forhold.  Tre faser:  Startfasen  Varmkomposteringsfasen  Modningsfasen

5 5 Anlegg for kompostering

6 6 Hva skjer…?  Forbehandling  Oppdeling av matrester, åpning av poser  Sikting av avfall  Innblanding av strukturmateriale  Intensivbehandling  Bakteriene gjør jobben  Lukkete eller åpne anlegg (ranker)  Komposten produserer varme  Store mengder vann fordamper  Komposten vendes for å fordele varmen

7 7 Hva skjer videre….?  Etterbehandling  God kompost trenger tid / Modningsfasen er i gang  Nye mikroorganismer overtar arbeidet  Komposten bør helst ligge i ro  Komposten siktes igjen for å fjerne større biter  Strukturmateriale som skilles ut kan med fordel benyttes igjen

8 8 Kompostering og miljø  Utslipp til luft  Kompostering vil aldri kunne bli luktfritt  Lukt oppstår ved mangel på luft  Uferdig kompost kan begynne å lukte igjen ved lagring og bruk  Utslipp til vann  Matavfallet er ofte vått  Vannet fordamper på grunn av at det utvikles varme  I begynnelsen kan det oppstå prosessvann eller sigevann, som er som en næringssuppe  Avfall i komposten  God sortering gir god kvalitet  Komposten må siktes

9 9 Bruk av kompost  Regelverk  Gjødselvareforskriften  Felles regelverk for bruk av kompost, slam og husdyrgjødsel  All kompost som selges i Norge må tilfredsstille strenge krav til kvalitet  Bruksområder  Organisk gjødsel  Jordforbedringsmiddel  Jordblandinger og vekstmedium  avhenger av næringsinnhold, stabilitet og konsistens  Miljønytte  Matavfall blir til jord og resirkulerer næringsstoffer og avfallsressurser  Kompost kan hindre erosjon, øke biologisk mangfold og bedre vann- og varmehusholdningen på jordbruksområder  Karbonet i avfallet lagres og bidrar til redusert drivhuseffekt


Laste ned ppt "1 Fra matavfall til jord. 2 Generelt om avfall og bioavfall  Fra 1974 til 1999 har husholdningsavfallet økt fra 174 kilo per person til 314 kilo per."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google