Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014, Byggavfallskonferansen 2014 1

2 DiBK – hvem er vi – hva gjør vi? >Underlagt KMD >Ca 70 ansatte, Oslo og Gjøvik Mange oppgaver: >Sprer kunnskap - veileder >Utvikling av regler >Rådgiver for KRD … i nær kontakt med brukerne 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 2

3 Plan- og bygningsloven – mange krav

4 Kommunene og tilsyn >Kommunalt tilsyn har økt betraktelig, både i 2011 og 2012. >Økning fra 2011 -2012 på 46 %. 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 4

5 Tilsynsomfang 2010 - 2012 Antall tilsyn med fokus på:201020112012 Produkter87166273 Brannsikkerhet6939111243 Plassering146114691605 Energibruk213209282 Miljø og helse149271535 Ytre miljø144213466 Installasjoner og anlegg200214376 Uteareal /UU302559662 Planløsning/UU259478658 FDV89443797 Sluttdokumentasjon62912991797 Avfallsplaner og miljøsanering2317051219 Annet135011371908 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 5

6 Kommunene (428) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 6 Små < 5000 Mellomstore 5000 - 20000 Store > 20000 22814753

7 DiBK TilsynsApp 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 7

8 Avfallskrav – hvorfor overført til pbl? • Bransjens ønske • Ansvarssystemet • Prosjektering og kontroll • Byggeprosess - krav samlet på ett sted 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 8

9 PBL ansvarsfordeling 9 ​Hvem har ansvaret? • Foretakene har ansvar for at kravene blir ivaretatt • Ansvaret faller tilbake på tiltakshaver der foretak ikke kan stå til rette

10 Byggsektoren – på verdensbasis • 40-50% av råmaterialer brukt • 30-40% av energibruk • 33% av CO 2 - utslippene • 40% av avfall 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 10

11 Hensikten med søknadsplikt • Innslagspunkt for krav • Kvalitet (TEK) • Prosess, dokumentasjon, kompetanse (SAK) 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 11

12 Avfallskrav – Begrensning og håndtering • Avfallsplan • Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse • Sortering • Innsending sluttrapport • Ansvar 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 12

13 Avfallskrav – avgrensninger TEK § 9-6 • Nybygg > 300 kvm • Rehab. > 100 kvm • Avfall > 10 tonn 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 13

14 Avgrensninger i lov • Tiltaksbegrepet • Ansvarssystemet • Forurensningsloven • Unntakene 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 14

15 Begrepsavklaring • Tiltaksbegrepet • Fritatt og Unntatt • Ikke omfattet av loven • Søknadsplikt og virkeområde Hva menes? 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 15

16 Plan- og bygningsloven § 1-3 Rørledninger i sjø for transport av petroleum omfattes ikke av loven. For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14. 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 16

17 Tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven • § 1-6 • § 20-1 søknad • § 20-2 tiltakshaver • § 20-3 unntatt små • § 20-4 unntatt annet • Utenfor pbl 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 17

18 § 20-2 søknad – uten ansvarsrett Vil uansett ikke omfattes av avfallskrav, da tiltakene er små • garasje < 70 kvm • tilbygg < 50 kvm • bruksendring tilleggsdel til hoveddel 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 18

19 § 20-2 søknad – uten ansvarsrett - landbruk Omfattes av avfallskrav • Driftsbygninger mellom 300 og 1000 kvm • Bonden har ansvar 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 19

20 § 20-3 Unntak fra søknad - små • Vil uansett ikke omfattes av avfallskrav • Utebod <15 kvm 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 20

21 § 20-4 Omfattet av annet lovverk (SAK § 4-3) Pbl krav om avfallshåndtering gjelder ikke: • Offentlige veganlegg • Vannkraftanlegg • El-anlegg, Nettanlegg • Akvakulturanlegg 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 21

22 Tiltaksbegrepet = virkeområde 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 22 § 20-1 omfatter også § 20-2, § 20-3 (og 20-4) § 20-1§ 20-2§ 20-3 TEK

23 Vedlikehold, reparasjon, renovering mv § 20-1 b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a Kan omfatte relativt store arbeider Innredning og elanlegg utenfor pbl 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 23

24 Tiltaksbegrepet = virkeområde 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 24 § 20-1§ 20-2§ 20-3 Ikke ”vesentlig” ligger utenfor

25 Generelle avfallskrav (forurensningsloven) ​Gjelder alle arbeider, uten avgrensning ​- leveringsplikt farlig avfall ​- byggverk: sikre forsvarlig og tilsiktet levetid (dvs. avfallsreduksjon) ​-velge produkter egnet for ombruk og materialgjenvinning 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 25

26 Fremtiden • Papir? 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 26

27 Fremtiden er digital 1.Selvbetjening 2.Automatisk behandling av myndighetene 3.Enklere kommunikasjon mellom aktørene, gjenbruk av informasjon 4.Informasjon for FDV, registre, statistikk 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 27


Laste ned ppt "Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google