Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR , Byggavfallskonferansen

2 DiBK – hvem er vi – hva gjør vi? >Underlagt KMD >Ca 70 ansatte, Oslo og Gjøvik Mange oppgaver: >Sprer kunnskap - veileder >Utvikling av regler >Rådgiver for KRD … i nær kontakt med brukerne , Sted, tema, Sted, tema 2

3 Plan- og bygningsloven – mange krav

4 Kommunene og tilsyn >Kommunalt tilsyn har økt betraktelig, både i 2011 og >Økning fra på 46 % , Sted, tema, Sted, tema 4

5 Tilsynsomfang Antall tilsyn med fokus på: Produkter Brannsikkerhet Plassering Energibruk Miljø og helse Ytre miljø Installasjoner og anlegg Uteareal /UU Planløsning/UU FDV Sluttdokumentasjon Avfallsplaner og miljøsanering Annet , Sted, tema, Sted, tema 5

6 Kommunene (428) , Sted, tema, Sted, tema 6 Små < 5000 Mellomstore Store >

7 DiBK TilsynsApp , Sted, tema, Sted, tema 7

8 Avfallskrav – hvorfor overført til pbl? • Bransjens ønske • Ansvarssystemet • Prosjektering og kontroll • Byggeprosess - krav samlet på ett sted , Sted, tema, Sted, tema 8

9 PBL ansvarsfordeling 9 ​Hvem har ansvaret? • Foretakene har ansvar for at kravene blir ivaretatt • Ansvaret faller tilbake på tiltakshaver der foretak ikke kan stå til rette

10 Byggsektoren – på verdensbasis • 40-50% av råmaterialer brukt • 30-40% av energibruk • 33% av CO 2 - utslippene • 40% av avfall , Sted, tema, Sted, tema 10

11 Hensikten med søknadsplikt • Innslagspunkt for krav • Kvalitet (TEK) • Prosess, dokumentasjon, kompetanse (SAK) , Sted, tema, Sted, tema 11

12 Avfallskrav – Begrensning og håndtering • Avfallsplan • Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse • Sortering • Innsending sluttrapport • Ansvar , Sted, tema, Sted, tema 12

13 Avfallskrav – avgrensninger TEK § 9-6 • Nybygg > 300 kvm • Rehab. > 100 kvm • Avfall > 10 tonn , Sted, tema, Sted, tema 13

14 Avgrensninger i lov • Tiltaksbegrepet • Ansvarssystemet • Forurensningsloven • Unntakene , Sted, tema, Sted, tema 14

15 Begrepsavklaring • Tiltaksbegrepet • Fritatt og Unntatt • Ikke omfattet av loven • Søknadsplikt og virkeområde Hva menes? , Sted, tema, Sted, tema 15

16 Plan- og bygningsloven § 1-3 Rørledninger i sjø for transport av petroleum omfattes ikke av loven. For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og , Sted, tema, Sted, tema 16

17 Tiltaksbegrepet i plan- og bygningsloven • § 1-6 • § 20-1 søknad • § 20-2 tiltakshaver • § 20-3 unntatt små • § 20-4 unntatt annet • Utenfor pbl , Sted, tema, Sted, tema 17

18 § 20-2 søknad – uten ansvarsrett Vil uansett ikke omfattes av avfallskrav, da tiltakene er små • garasje < 70 kvm • tilbygg < 50 kvm • bruksendring tilleggsdel til hoveddel , Sted, tema, Sted, tema 18

19 § 20-2 søknad – uten ansvarsrett - landbruk Omfattes av avfallskrav • Driftsbygninger mellom 300 og 1000 kvm • Bonden har ansvar , Sted, tema, Sted, tema 19

20 § 20-3 Unntak fra søknad - små • Vil uansett ikke omfattes av avfallskrav • Utebod <15 kvm , Sted, tema, Sted, tema 20

21 § 20-4 Omfattet av annet lovverk (SAK § 4-3) Pbl krav om avfallshåndtering gjelder ikke: • Offentlige veganlegg • Vannkraftanlegg • El-anlegg, Nettanlegg • Akvakulturanlegg , Sted, tema, Sted, tema 21

22 Tiltaksbegrepet = virkeområde , Sted, tema, Sted, tema 22 § 20-1 omfatter også § 20-2, § 20-3 (og 20-4) § 20-1§ 20-2§ 20-3 TEK

23 Vedlikehold, reparasjon, renovering mv § 20-1 b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a Kan omfatte relativt store arbeider Innredning og elanlegg utenfor pbl , Sted, tema, Sted, tema 23

24 Tiltaksbegrepet = virkeområde , Sted, tema, Sted, tema 24 § 20-1§ 20-2§ 20-3 Ikke ”vesentlig” ligger utenfor

25 Generelle avfallskrav (forurensningsloven) ​Gjelder alle arbeider, uten avgrensning ​- leveringsplikt farlig avfall ​- byggverk: sikre forsvarlig og tilsiktet levetid (dvs. avfallsreduksjon) ​-velge produkter egnet for ombruk og materialgjenvinning , Sted, tema, Sted, tema 25

26 Fremtiden • Papir? , Sted, tema, Sted, tema 26

27 Fremtiden er digital 1.Selvbetjening 2.Automatisk behandling av myndighetene 3.Enklere kommunikasjon mellom aktørene, gjenbruk av informasjon 4.Informasjon for FDV, registre, statistikk , Sted, tema, Sted, tema 27


Laste ned ppt "Litt om tiltaksbegrepet, søknadsplikt og når det oppstår krav til avfallshåndtering etter plan- og bygningsloven. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR 29.01.2014,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google