Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer med BA-avfallet etter at det har forlatt byggeplassen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer med BA-avfallet etter at det har forlatt byggeplassen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer med BA-avfallet etter at det har forlatt byggeplassen?
Johs. Bjørndal, redaktør Kretsløpet

2 Hva snakker vi om? Total mengde 1,6 millioner tonn, 18% av landets avfallsgenerering.

3 Pålitelige tall? Mengdetallene er basert på sluttrapporter fra BA-aktiviteter. Tall for behandling basert opplysninger fra "et utvalg av avfallsinnsamlerne i Norge". Det siste er tvilsomme opplysninger, etter som BA-avfall stort sett ikke behandles som egen fraksjon, men sammen med annet kontaineravfall.

4 Trefraksjon, tonn Mer enn tonn fra nybygging, burde være rent. Biobrenselanleggene har dårlige erfaringer. Få norske anlegg kan/vil ta imot fraksjonen. Hoper seg opp om sommeren. Brannfare.

5 Trefraksjonen, forts Det meste går til Sverige, ikke minst fra Vestlandet. Negativ verdi, prisen dekker ikke kverning og transport Bedre sortering. Flere norske anlegg med tilstrekkelig rensing.

6 Impregnert trevirke Ombruk forbudt. Sterkt negativ verdi.
Skaper problemer for hele trefraksjonen. Går til SAKAB eller Solør Bioenergi. Vil etter hvert gå til norske forbrenningsanlegg.

7 Gips, ca tonn Sterkt uønsket på deponier og i forbrenningsanlegg. Kildesortering ekstremt viktig. Mye gips i blandet BA-avfall.

8 Gipsgjenvinning God, men kostbar gjenvinningsordning.
Bare 2-3% forurensning aksepteres Får tak i rundt 30% av generert mengde Blir til nye plater en mil unna

9 Jern og metall, ca 70.000 tonn Positiv verdi Effektiv gjenvinning
Jern til Mo i Rana, Tyrkia Andre metaller ofte til Kina

10 Jern og metall Lett å sortere ut – også fra slagg.

11 Papp og papir, 22.000 tonn Liten del av BA-avfallet. Positiv verdi.
Innarbeidet materialgjenvinning. Mesteparten eksporteres Peterson Ranheim produserer fortsatt

12 Blandet restavfall, 285.000 tonn
Blandes med annet avfall. Lite av verdi å få ut. Lite å tjene på videre sortering. Sentralsortering fungerer så langt dårlig.

13 Restavfall, forts. Mer enn 90% kvernes til brensel.
Forbrennes i Norge og Sverige. En god del balles og blir "vinterbrensel". Lavere behandlingspris forsvarer denne kostnaden.

14 Farlig avfall, tonn Sterkt økende mengder. Uavklart eller kostbar disponering. Vanskeliggjør gjenvinning. Regelverket må avklares. Vil ende i forbrenningsanleggene?

15 Tegl og betong, 640.000 tonn Mobile knuseverk Bør ha minst 5000 tonn
Økende ombruk på stedet Best egnet som forsterkningslag i vei Økende aksept Har tatt lang tid Fortsatt en del "enkle" løsninger rundt om i landet

16 Forurenset betong, 20.000 tonn
Betongavfall fra 50 mg PCB/kg = Farlig avfall Ethvert innhold gir restriksjoner Byggherre må dokumentere renhet Varierende praksis Hvor blir det av veilederen?

17 Ragn Sells, Skårer Avd. leder Ole E. Paulsen Totalt 125.000 tonn
tonn trevirke, kvernes og sendes til Sverige og Halden tonn blandet avfall. Mer enn 90% brensel, til anlegg i Norge og Sverige Sliter med gips i brenselfraksjonen Nye farlig avfall-fraksjoner skaper bry Har trøbbel med å bli kvitt haugen i bakgrunnen

18 Norsk Gjenvinning, Molde
Avd.leder Ann-Helen Kvammen Nedstrømsløsninger håndteres av Norsk Gjenvinning Avfallshandel Alt trevirke kvernes og går til Sverige Gips deponeres ved Vestnes Renovasjon (privat deponi). Brenselfraksjon til Hamar eller Sverige Utvider pga økende mengder BA-avfall


Laste ned ppt "Hva skjer med BA-avfallet etter at det har forlatt byggeplassen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google