Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BREEAM OG BYGGAVFALL – hvordan få flere poeng ved riktig avfallshåndtering? TURID BYE Alternative title slide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BREEAM OG BYGGAVFALL – hvordan få flere poeng ved riktig avfallshåndtering? TURID BYE Alternative title slide."— Utskrift av presentasjonen:

1 BREEAM OG BYGGAVFALL – hvordan få flere poeng ved riktig avfallshåndtering? TURID BYE Alternative title slide

2 RAMBØLL

3 MILJØRÅDGIVERNES LEVERANSER Miljø i bygg Miljøledelse i virksomheter Miljøfyrtårn ISO 14001:2004 Miljørevisjon Klima- og miljøregnskap Klimagassregnskap for virksomheter og byggeprosjekt LCA Miljøtekniske grunnundersøkelser Vannmiljø Marin forurensning • Miljørådgivning i byggeprosjekter - RIM • Miljøplan for byggeprosjekter • Miljøsertifisering av bygg – BREEAM-NOR AP og BREEAM revisor • Klimagassberegninger for byggeprosjekter • LCA for byggeprosjekter • Miljøkartlegging av bygg og anlegg • Risikovurdering

4 BREEAM - miljøsertifisering av bygg BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) : •Metode for å klassifisere bygg ut fra miljøkriterier innenfor ni områder + innovasjon •Utviklet i UK på ’90-tallet og er i bruk i en rekke land i Europa •BREEAM-NOR; Norsk manual forelå mars 2012 •Styres i Norge av NGBC (Norwegian Green Building Council) •Ledelse •Helse og innemiljø •Energi •Transport •Vann •Materialer •Avfall •Arealbruk og økologi •Forurensning •Innovasjon

5 OMRÅDE 10.0 AVFALL + 1

6 WST. 1 AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS Plan for avfallshåndtering på byggeplass «Målet med en slik plan er å stimulere til ressurseffektivitet og forhindre ulovlig avfallshåndtering.» Ressurseffektivitet: -begrense avfallet ved kilden til et minimum -sikre at kunder, prosjekterende og hovedentreprenører vurderer bruk, gjenbruk og resirkulering av materialer og produkter både på og utenfor byggeplassen

7 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS «En plan for avfallshåndtering på byggeplass vil hjelpe med å håndtere avfallet som genereres på byggeplassen.» En slik plan består av en kombinasjon av forpliktelser i forhold til å: - prosjektere løsninger og metoder som reduserer avfallsmengdene - redusere avfall som genereres på byggeplassen - utarbeide og gjennomføre prosedyrer for å sortere og gjenbruke/resirkulere byggavfall på og utenfor byggeplassen

8 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS En plan for avfallshåndtering på byggeplass bør minimum inneholde: -rolleavklaring: identifisere hvem som har ansvar for å utarbeide planen og sikre at den følges identifisere hvem som skal følge opp planen i det daglige, helt fra tidligfase til ferdig bygg - identifisere hvilke typer og estimerte mengder avfall som vil genereres i de ulike fasene

9 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS En plan for avfallshåndtering på byggeplass bør minimum inneholde: - beskrivelse av mål og prosedyrer for avfallshåndteringen: •sorteringsgrad: minimum 60 % (TEK 10 §9-8) •returavtaler: retur av spill, kapp og emballasje •samkjøring med andre byggeplasser •registrering av hvor mye og hva slags typer avfall som genereres -> fraksjonsrapport (SmartWaste) •oppfølging på byggeplass •avviksmelding

10 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS En plan for avfallshåndtering på byggeplass bør minimum inneholde: - løsninger for avfallshåndtering med: • referanser til avfallshierarkiet (redusere, gjenbruk, resirkulere..) • løsninger på byggeplassen, med spesiell oppmerksomhet på å håndtere farlig avfall som genereres: •miljøstasjon og mobile oppsamlingsenheter •løsninger utenfor byggeplassen: •mobilitetsplan for renovatør og ved retur av spill, kapp og emballasje Miljøsanerings- beskrivelsen

11 VERKTØY - MATERIALLISTE

12 Rett bestillerkompetanse WST. 1 AVFALLSHÅNDTERING PÅ BYGGEPLASS Suksessfaktorer

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "BREEAM OG BYGGAVFALL – hvordan få flere poeng ved riktig avfallshåndtering? TURID BYE Alternative title slide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google