Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014

2 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 2 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk • Avfall • Avløp • Vannressurser, drikkevann • Kommunal miljøforvaltning • Arealressurser og arealbruk • Støy

3 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 3 Statistikkgrunnlag byggavfall • Ordinært avfall: –Sluttrapport for faktisk disponering av avfall • Areal, m 2 –byggearealstatistikk, strukturstatistikk, matrikkelen  Ferdigstilte bygninger  Riving • Farlig avfall: –Statistikk for farlig avfall

4 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 4 Sluttrapporter til kommunen Hvilken informasjon gir de? –Avfallsmengde, materialfordelt  Ordinært avfall  Farlig avfall –Behandling  Godkjent avfallsanlegg  Ombruk eller direkte til gjenvinning –Type tiltak –Antall m 2 –Bygningstype

5 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5 Faktormetoden • Metoden inkluderer bygging, rehabilitering og riving • Faktorer beregnes for mengden avfall som oppstår per m 2. Input-data: –Aktivitet –Hustype –BRA –Avfallstype • 144 faktorer

6 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 6 Faktorene • Hver faktor representerer en aktivitet: –nybygging –rehabilitering –riving • Ulike bygningstyper –små boliger –store boliger –næringsbygg –andre bygninger • Ulike avfallstyper –betong –trevirke –plast –metall –gips –..

7 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 7 Resultater • 1,9 millioner tonn avfall i 2012 • Økt byggeaktivitet • Omtrent like mye avfall fra nybygging, rehabilitering og riving –Rehabilitering: 702 000 tonn –Nybygging: 615 000 tonn –Riving: 563 000 tonn

8 Avfallsmengder 2012 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 8 I altNybyggingRehabiliteringRiving I alt 1 879 975 615 093 702 166 562 716 Trevirke 270 597 114 661 101 712 54 223 Papir og papp 26 958 13 779 11 106 2 073 Plast 5 322 3 285 1 992 44 Glass 9 907 2 371 6 195 1 342 Jern og andre metaller 89 939 22 269 43 430 24 240 Gips 72 047 37 049 32 385 2 612 EE-avfall 10 954 2 413 6 672 1 869 Farlig avfall 18 915 2 535 10 292 6 088 Tegl og betong 751 362 107 118 253 898 390 347 Forurenset tegl og betong 21 068 - 8 103 12 965 Annet avfall 25 056 4 843 16 592 3 621 Blandet/restavfall 346 363 135 330 168 743 42 290 Asfalt 231 488 169 442 41 046 21 000

9 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 9 Farlig avfall • Undersøkelsen har benyttet tall fra Grunnlagsdatabasen: –Norbas –Batteriretur –Egenbehandling i industrien –Direkte eksport • 2012: 19 000 tonn • 2011: 27 000 tonn

10 Farlig avfall Avfallstypetonn Avfall med ftalater 2732 Asbest 2681 CCA-impregnert trevirke 2499 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. 1545 Kreosotimpregnert trevirke 1366 Spillolje 1091 Oljeforurenset masse 922 PCB-holdige isolerglassruter 565 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 10

11 Farlig avfall, 2011 og 2012 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 11

12 Farlig avfall fra andre næringer 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 12

13 Videre utvikling av statistikken 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 13 • Anleggsavfall • Elektronisk deklarering av farlig avfall

14 14 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 14 29. januar 2014 Takk for oppmerksomheten! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google