Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014

2 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 2 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk • Avfall • Avløp • Vannressurser, drikkevann • Kommunal miljøforvaltning • Arealressurser og arealbruk • Støy

3 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 3 Statistikkgrunnlag byggavfall • Ordinært avfall: –Sluttrapport for faktisk disponering av avfall • Areal, m 2 –byggearealstatistikk, strukturstatistikk, matrikkelen  Ferdigstilte bygninger  Riving • Farlig avfall: –Statistikk for farlig avfall

4 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 4 Sluttrapporter til kommunen Hvilken informasjon gir de? –Avfallsmengde, materialfordelt  Ordinært avfall  Farlig avfall –Behandling  Godkjent avfallsanlegg  Ombruk eller direkte til gjenvinning –Type tiltak –Antall m 2 –Bygningstype

5 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5 Faktormetoden • Metoden inkluderer bygging, rehabilitering og riving • Faktorer beregnes for mengden avfall som oppstår per m 2. Input-data: –Aktivitet –Hustype –BRA –Avfallstype • 144 faktorer

6 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 6 Faktorene • Hver faktor representerer en aktivitet: –nybygging –rehabilitering –riving • Ulike bygningstyper –små boliger –store boliger –næringsbygg –andre bygninger • Ulike avfallstyper –betong –trevirke –plast –metall –gips –..

7 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 7 Resultater • 1,9 millioner tonn avfall i 2012 • Økt byggeaktivitet • Omtrent like mye avfall fra nybygging, rehabilitering og riving –Rehabilitering: tonn –Nybygging: tonn –Riving: tonn

8 Avfallsmengder januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 8 I altNybyggingRehabiliteringRiving I alt Trevirke Papir og papp Plast Glass Jern og andre metaller Gips EE-avfall Farlig avfall Tegl og betong Forurenset tegl og betong Annet avfall Blandet/restavfall Asfalt

9 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 9 Farlig avfall • Undersøkelsen har benyttet tall fra Grunnlagsdatabasen: –Norbas –Batteriretur –Egenbehandling i industrien –Direkte eksport • 2012: tonn • 2011: tonn

10 Farlig avfall Avfallstypetonn Avfall med ftalater 2732 Asbest 2681 CCA-impregnert trevirke 2499 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m Kreosotimpregnert trevirke 1366 Spillolje 1091 Oljeforurenset masse 922 PCB-holdige isolerglassruter januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 10

11 Farlig avfall, 2011 og januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 11

12 Farlig avfall fra andre næringer 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 12

13 Videre utvikling av statistikken 29. januar 2014Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 13 • Anleggsavfall • Elektronisk deklarering av farlig avfall

14 14 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå januar 2014 Takk for oppmerksomheten! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 29. januar 2014 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google