Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.klimagassregnskap.no for bygg Utviklet på oppdrag fra og i samarbeid med Statsbygg Prosjektgruppe: Eivind Selvig, Civitas (PL) Njål Arge, Civitas Kjell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.klimagassregnskap.no for bygg Utviklet på oppdrag fra og i samarbeid med Statsbygg Prosjektgruppe: Eivind Selvig, Civitas (PL) Njål Arge, Civitas Kjell."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.klimagassregnskap.no for bygg Utviklet på oppdrag fra og i samarbeid med Statsbygg Prosjektgruppe: Eivind Selvig, Civitas (PL) Njål Arge, Civitas Kjell Gurigard, Siv.ing. Kjell Gurigard Lars-Petter Nilsen m.fl., Bygganalyse Tom Normann Hamre, Numerika Faglige innspill/delbidrag: Cicero, SSB, TØI, Skanska

2 www.klimagassregnskap.no

3 •www.klimagassregnskap.no regner kun klimagasser •global klimagassbelastning basert på generiske data •“dokumentasjonsverktøy” – ja (generisk) •“tidlig fase planlegging” – delvis per i dag •“as built“ verktøy – skal bli •www.klimagassregnskap.no kan f.eks. inngå som klimagassdelen i norsk implementering av BREEAM Hva kan vi bruke verktøyet til?

4 Hvilken kilde gir størst utslippsbidrag i bygget? Hvilken bygningsdel gir størst bidrag? Hvilken type transport gir størst bidrag? Hvilken energibruk gir størst bidrag? Hvilke valg kan vi gjøre for å redusere utslippene? - andre materialer? - resirkulert materiale fremfor nytt? - lavere energibehov? - gjenbruk av et eksisterende bygg fremfor riving og nybygg? - en annen lokalisering (hvis helt nytt bygg)? - tilrettelegging for laver andel motorisert transport? - osv. www.klimagassregnskap.no

5 INNSATSFAKTOR (AKTIVITET, MATERIALMENGDE, DRIVSTOFF, ETC.) X UTSLIPPSFAKTORER (CO 2 -EKV.) = SUM KLIMAGASSUTSLIPP (CO 2 -EKV.) Hovedprinsippet for beregningene

6 Klimagassene og drivhuseffekten a 100 års perspektivet brukes i Kyotoprotokollen Andre viktige faktorer: - Vanndamp - Partikler og annen forurensning

7 Arbeidsgangen i modellen www.klimagassregnskap.no

8 BIM/IFC-mod. Beskrivelser i ”prospektene” Transport modell og data fra ReiseVaneUndersøkelser (RVU’er) Klimagassberegninger - resultater Miljøoppfølging i byggefasen Energimodell/budsjett – f.eks.Simien

9 Resultater – kildebidrag

10 Hvilken bygningsdel gir størst bidrag?

11 Resultater – absolutte tall – ulike bygg Boliger Barnehager Universitet Kontorer

12 Underliggende data – Materialer www.klimagassregnskap.no

13 Materialer - levetider

14 Aluminium vs. teglstein på fasader? Kilde: Utslipp av klimagasser fra Al-prod. i Europa. EAA, 2008.

15 •Integrere klimagassregnskap.no med BIM; direkte import av data •Tidligfase modul for materialer; bruke nøkkelfaktorer og modellprosjekter •Revisjon av utslippsfaktorer  Utslippsfaktor for elektrisitet; funksjoner?  materialer; f lere alternativer mht. betongkvaliteter?, resirk.prosent i aluminium, stål og andre metaller, gipsplater, mv.  ”Oppstrøms” for kjøretøy og energivare (drivstoff, fyringsoljer) •Ny modul(?) – Uteområder; Utslipp, opptak, binding av CO 2 ved endret vegetasjonsdekke og konstruksjon av uteområder •Ny modul(?) – riving/avhendingsfasen; ombruk, gjenbruk, gjenvinning, deponering, mv. •Flere prosjekteksempler; FutureBuilt2009-2018, Framtidens byer, Statsbygg, … Utvikling

16 www.klimagassregnskap.no Kilde: Met.no og Pir II arkitekter


Laste ned ppt "Www.klimagassregnskap.no for bygg Utviklet på oppdrag fra og i samarbeid med Statsbygg Prosjektgruppe: Eivind Selvig, Civitas (PL) Njål Arge, Civitas Kjell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google