Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forprosjekt: ”Tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste” Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forprosjekt: ”Tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste” Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt: ”Tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste” Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder

2 Dagens behandlingstilbud Levanger Trondheim Volda Ålesund Sunndalsøra Røros Steinkjer Verdal Kristiansund Namsos Melhus Molde Stjørdal Avd. for rusrelatert psykiatri Namsos Levanger Kompetansesenter rus Levanger Trondheim Ålesund Behandlingsklinikker Trondheimsklinikken Lade Behandlingssenter NKS Kvamsgrindkollektivet Tyrilistiftelsen Veksthuset Molde Vestmo Behandlingssenter Rusteam/PsykiatriskUngdomsTeam Trondheim Kristiansund Molde Volda Ålesund

3 Styret i Rusbehandling Midt-Norge HF Adm. Direktør Dag Hårstad Stab Tyrili- stiftelsen Lade Behandlings- Senter N.K.S. Kvamsgrind- kollektivet Valdres - klinikken Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale ARP døgn. HNT Molde Behandlingssenter Vestmo Behandlingssenter Trondheimsklinikken Kompetansesenter rus

4 Styresak 83/12 ”En godt planlagt integrering vil kunne ivareta og videreføre det gode som er bygd opp gjennom opptrappingen av rusbehandlingen i Midt-Norge”

5 Hva skal forprosjektet levere? Forprosjektet skal etablere et beslutningsgrunnlag som skal angi: Når en integrering i øvrige spesialisthelsetjeneste bør gjennomføres. Hvilke formelle forhold som må avklares Vurdere hvor lang tid det er riktig å bruke på selve gjennomføringen Hvilke rammebetingelser som må være på plass for å få en vellykket overgang til en ny organisasjonsform.

6 Behov for mye diskusjonIkke behov for mye diskusjon Avklare formelle forhold Rev. 290113/agv Ikke omfattende, noe diskusjon Prinsipper, innplassering av personell Avklare forhold omkring arkiv Verdivurdering bygningsmasse Avtaler (leasing, leieforhold etc) Avtaler m/ priv. institusjoner Tjenesteavtaler m/ kommunene Organisering av vurd.arb - TSB Reg. fagleder- nettverk - TSB Integrerte pas.- forløp rus, somatikk, psyk Videreføring av felles Integreringstiltak m/ kommunene Pas.flyt på tvers av HF’enes opptaksområde Innpassing av TSB i det enkelte HF IKT-systemer IKT-strategi Kartlegge når en Integrering bør gjennomføres Kommunikasjon Rapport Finansierings- system Brukerutvalg KoRus -FoU - LMS

7 Behov for mye diskusjonIkke behov for mye diskusjon Avklare formelle forhold Rev. 290113/agv Ikke omfattende, noe diskusjon Prinsipper, innplassering av personell Avklare forhold omkring arkiv Verdivurdering bygningsmasse Avtaler (leasing, leieforhold etc) Avtaler m/ priv. institusjoner Tjenesteavtaler m/ kommunene Organisering av vurd.arb - TSB Reg. fagleder- nettverk - TSB Integrerte pas.- forløp rus, somatikk, psyk Videreføring av felles Integreringstiltak m/ kommunene Pas.flyt på tvers av HF’enes opptaksområde Innpassing av TSB i det enkelte HF IKT-systemer IKT-strategi Kartlegge når en Integrering bør gjennomføres Kommunikasjon Rapport Kap. 3.2 Kap. 3.6 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 3.4 Kap. 3.1 Kap. 2.11 Kap. 1.4 Kap. 2.4 Kap. 2.12.1 Kap. 3.3 Kap. 3.1 Kap. 2.9 Kap. 2.8 Kap. 3.1 Kap. 2.1 Kap. 2.2 Kap. 2.3 Kap. 2.12.2 Kap. 3.5 Finansierings- system Brukerutvalg KoRus -FoU - LMS Kap. 3.7 Kap. 2.5 Kap. 2.7

8 17.jan 28.jan15.febr 1.mars12.mars13.mars 18.jan IKT-strategi Innplassering personell Org. av vurd.arb. TSB Regionalt fagledernettverk Pas.flyt mellom HF’ene Innpassing av TSB i HF’ene Org. av vurd.arb. TSB Integrerte pas.forløp rus, psykiatri, somatikk Felles integreringstiltak med kommunene Pas.flyt mellom HF’ene Innpassing av TSB i HF’ene Avklare formell forhold Innplassering personell Avklare forhold omkring arkiv Verdivurd. bygningsmasse Avtaler Avtaler priv. inst. Tjenesteavt. med kommunene Integrerte pas.forløp rus, psykiatri, somatikk Felles integreringstiltak m/kommunene Rapport Org. av vurd.arb. TSB Pas.flyt mellom HF’ene Innpassing av TSB i HF’ene Når integrering bør gjennomføres Rapport 3 t. 3,5 t. 6 t.7 t. 8 t.3 t. 17.des Prosjektplan Kritiske suksessfaktorer Kommunikasjonsplan Reg.fagledernettverk IKT-systmer 7 t.

9 Viktig premiss Målsettingen med en tettere integrering: – Styrke utviklingen av tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser. Et økende antall personer med rusavhengighet har samtidig også psykiske og somatiske lidelser. – Videreutvikle TSB som selvstendig fagområde, og ivareta det som er bygget opp i løpet av inneværende opptrappingsplan. – Overføre kulturelement fra Rusforetaket til øvrig spesialisthelsetjeneste og visa versa. – Tilrettelegge for tettere samhandling med kommunenes satsing på rusfeltet

10 Hovedutfordringer Pasientflyt Organisering Finansieringsmodell (-er) IKT-systemer Tidspunkt for fusjon

11 Hovedutfordringer Pasientflyt Organisering Finansieringsmodell (-er) IKT-systemer Tidspunkt for fusjon

12 Pasient henvises HNT St.Olav HMR Vurd.instans (1 el flere) Vurd.instans (1 el flere) Vurd.instans (1 el flere) Sykehustilbud (pol.kl., avrusning, døgn…) Sykehustilbud (pol.kl., avrusning, døgn…) Sykehustilbud (pol.kl., avrusning, døgn…) Behov for…? Behov for…? Behov for…? Regionale tilbud (gravide, familie, tvang) Private institusjoner Vurd.- instans? Privat eller regionalt tilbud

13 Hovedutfordringer Pasientflyt Organisering Finansieringsmodell (-er) IKT-systemer Tidspunkt for fusjon

14 Organisering Tre alternativ: Hvordan få til synergier mellom rus, somatikk og psykiatri? Ledelse, kulturarbeid, møtepunkter Legespesialitet innen rusfaget Organisert som en egen klinikk for rus og avhengighet Organisert som Avdeling for rus og avhengighet inn under Psykisk helsevern Organisert som avdeling for rus og avhengighet inn under en somatisk klinikk

15 Organisering Innplassering av personell Brukerutvalg Hvordan legge til rette for videreutvikling av faget? Tydelige mål, og en visjon for rusfaget i Midt-Norge etter fusjonen. Hva er ambisjonene?

16 Hovedutfordringer Pasientflyt Organisering Finansieringsmodell (-er) IKT-systemer Tidspunkt for fusjon

17 Finansieringsmodeller Magnussen-modellen Overgangsordninger ”Null-løsning”

18 Hovedutfordringer Pasientflyt Organisering Finansieringsmodell (-er) IKT-systemer Tidspunkt for fusjon

19 IKT-systemer HNTSt.OlavHMRRusforetaket Doculive/PAS Rus-Data EQS ePhorte Virksomhetsportal PULS innf ø res i 2013 PULS innf ø res i 2014 PULS innf ø res i 2013 Har PULS i dag MyWay2PAS (prosjektstadiet enn å ) PRS Travel Compello Masterpiece Telefoni?

20 Hovedutfordringer Pasientflyt Organisering Finansieringsmodell (-er) IKT-systemer Tidspunkt for fusjon

21 01.07.1301.09.13 31.12.13 15.01.14 Fase 1: Forberedelse/planlegging 28.02.14 Fase 3: Arbeid etter fusjon Fusjon Fase 2: Gjennomføring ”Oppstart” Evaluering 01.xx.14 31.12.14 15.01.15 Fase 1: Forberedelse/planlegging 28.02.15 Fase 3: Arbeid etter fusjon Fusjon Fase 2: Gjennomføring ”Oppstart” Evaluering 31.12.2013 31.12.2014

22 Oppsummert Fusjonstidspunkt; – 31.12.13 ? – 31.12.14 ? Brukerutvalg Hvordan få til synergier mellom rus, somatikk og psykiatri? – Ledelse, kulturarbeid, møtepunkter – Organisering Tydelige mål, og en visjon for rusfaget i Midt-Norge etter fusjonen. Hva er ambisjonene?


Laste ned ppt "Forprosjekt: ”Tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge i øvrig spesialisthelsetjeneste” Stjørdal, 4.februar Anne Grete Valbekmo prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google