Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011

2 www.innherred-samkommune.no Et felles utfordringsbilde ! Hva slags samfunn ønsker vi oss for framtida? Hvilke strategier skal være førende for å nå våre mål? Fundamentet bør være solid…

3 www.innherred-samkommune.no Er vi i stand til å takle utfordringene? 3 Ikke uten videre…..

4 www.innherred-samkommune.no Å forankre noe… 4

5 www.innherred-samkommune.no Hva skal forankres? 5

6 www.innherred-samkommune.no Å bygge tjenester for framtida… 6

7 www.innherred-samkommune.no Startskuddet har gått….eller? 7

8 www.innherred-samkommune.no Utviklingsstab i samkommunen Stratgisk arbeid: Strategisk analyse og prosjektarbeid HMS og kvalitetesystemer Planstruktur og økonomi Juridisk kompetanse Felles helseutvikling: Folkehelsekoordinator Samhandlingskoordin ator Kommunelege 8

9 www.innherred-samkommune.no Helse: Enkeltmenneskets og samfunnets ansvar

10 www.innherred-samkommune.no The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results Benjamin Franklin

11 www.innherred-samkommune.no Målet er et frisklivstilbud i alle kommuner! – Med den nye folkehelseloven vil kommunene få et større ansvar for å drive forebyggende og helsefremmede arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette arbeidet – Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker, og en god samfunnsøkonomisk investering Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen, Pressemelding, 11.02.2011 ”Vil spre friskhet over hele landet”

12 www.innherred-samkommune.no Forskning og utvikling Veiviser – oversikt over relevante tilbud og tiltak i offentlig, frivillig og privat regi Kursarrangør Mottak og oppfølging for henvisninger Kraftsenter for endring av levevaner for hele befolkningen FoU

13 www.innherred-samkommune.no Fra forprosjekt til virkelighet – noen anbefalinger Forankring av frisklivssentralen Involvering av samarbeidspartnere (inkl. fastleger) Finansiering Lett tilgjengelige lokaler i begge kommuner som innbyr til aktivitet (fysisk og sosialt) Følge ”beste praksis” med gode rutiner for oppfølging av deltakere og FoU-arbeid Oppdaterte, kompetente og engasjerte fagfolk Tverrfaglig og tverrsektorielt fokus! Nært samarbeid med privat og frivillig sektor

14 www.innherred-samkommune.no Vi har allerede sådd noen frø… Folkehelse som strategisk satsningsområde Medlemskap i Sunne kommuner (WHOs norske nettverk) Partnerskapavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune 14

15 www.innherred-samkommune.no Hva gjør vi videre for å skape livskvalitet og vekst?

16 www.innherred-samkommune.no Heldøgnstilbud for voksne med demens Politisk vedtak fra høst 2010: Første trinn i gjennomføring av vedtatt Pleie og omsorgsplan fra 2008. Tre byggetrinn – totalt ca. 60 plasser med et dagsenter Første byggetrinn = 20 plasser og et dagsenter for hjemmeboende demente Koble kultur inn som verktøy og bærende element i arbeidet med demente, parkinsonrammede og sykehjemsbeboere. (eget prosjekt) Kompetanseutvikling på tvers av kommunegrenser. Velferdsteknologi i et tett samarbeid mellom utdanning, forskning og praksis  Planlegge enheten med studentpost er en mulighet. Kommunalsjef Jon K. Vongraven 16

17 www.innherred-samkommune.no Demensavdeling Kommunalsjef Jon K. Vongraven,- 17

18 www.innherred-samkommune.no Vi har også prosjekter i gang for å: Forberede gjennomføring av ”Meldingsløftet” (Verdal i førersetet) 1-årig prosjekt for å øke kompetansen og dikre riktig bruk av EPJ-systemer og digital samhandling Interkommunalt samarbeid på rehabilitering (planer som snakker sammen – dele ressurser bl.a. ambulant team) Prosjekt for å vurdere felles saksbehandling og tildelingskontor. Felles planstrategi (pol.behandling i juni 2011) 18

19 www.innherred-samkommune.no AKTIV BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI En mulighet og mange utfordringer, eller mange muligheter og en utfordring.? 19

20 www.innherred-samkommune.no Konklusjoner fra SINTEF sin rapport til KS For å gjøre brukerne mer selvhjulpne og lette arbeidet for medarbeiderne, har man i prosjektet kartlagt behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi. Følgende aktiviteter har potensial for teknologiske løsninger: Kommunalsjef Jon K. Vongraven 20

21 www.innherred-samkommune.no Potensielle områder Morgenstell Forflytning Tilsyn Sikkerhet Overvåkning av helse og varsling Aktiviteter og sosial kontakt Forefallende arbeid Rapportering Samhandling Tilgang på informasjon Måltider Medisinering 21

22 www.innherred-samkommune.no Takk for oppmerksomheten! Det er mange baller i luften, men vi tror vi er underveis. 22 “The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.” Benjamin Franklin


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google