Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011

2 Et felles utfordringsbilde ! Hva slags samfunn ønsker vi oss for framtida? Hvilke strategier skal være førende for å nå våre mål? Fundamentet bør være solid…

3 Er vi i stand til å takle utfordringene? 3 Ikke uten videre…..

4 Å forankre noe… 4

5 Hva skal forankres? 5

6 Å bygge tjenester for framtida… 6

7 Startskuddet har gått….eller? 7

8 Utviklingsstab i samkommunen Stratgisk arbeid: Strategisk analyse og prosjektarbeid HMS og kvalitetesystemer Planstruktur og økonomi Juridisk kompetanse Felles helseutvikling: Folkehelsekoordinator Samhandlingskoordin ator Kommunelege 8

9 Helse: Enkeltmenneskets og samfunnets ansvar

10 The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results Benjamin Franklin

11 Målet er et frisklivstilbud i alle kommuner! – Med den nye folkehelseloven vil kommunene få et større ansvar for å drive forebyggende og helsefremmede arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette arbeidet – Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker, og en god samfunnsøkonomisk investering Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen, Pressemelding, ”Vil spre friskhet over hele landet”

12 Forskning og utvikling Veiviser – oversikt over relevante tilbud og tiltak i offentlig, frivillig og privat regi Kursarrangør Mottak og oppfølging for henvisninger Kraftsenter for endring av levevaner for hele befolkningen FoU

13 Fra forprosjekt til virkelighet – noen anbefalinger Forankring av frisklivssentralen Involvering av samarbeidspartnere (inkl. fastleger) Finansiering Lett tilgjengelige lokaler i begge kommuner som innbyr til aktivitet (fysisk og sosialt) Følge ”beste praksis” med gode rutiner for oppfølging av deltakere og FoU-arbeid Oppdaterte, kompetente og engasjerte fagfolk Tverrfaglig og tverrsektorielt fokus! Nært samarbeid med privat og frivillig sektor

14 Vi har allerede sådd noen frø… Folkehelse som strategisk satsningsområde Medlemskap i Sunne kommuner (WHOs norske nettverk) Partnerskapavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune 14

15 Hva gjør vi videre for å skape livskvalitet og vekst?

16 Heldøgnstilbud for voksne med demens Politisk vedtak fra høst 2010: Første trinn i gjennomføring av vedtatt Pleie og omsorgsplan fra Tre byggetrinn – totalt ca. 60 plasser med et dagsenter Første byggetrinn = 20 plasser og et dagsenter for hjemmeboende demente Koble kultur inn som verktøy og bærende element i arbeidet med demente, parkinsonrammede og sykehjemsbeboere. (eget prosjekt) Kompetanseutvikling på tvers av kommunegrenser. Velferdsteknologi i et tett samarbeid mellom utdanning, forskning og praksis  Planlegge enheten med studentpost er en mulighet. Kommunalsjef Jon K. Vongraven 16

17 Demensavdeling Kommunalsjef Jon K. Vongraven,- 17

18 Vi har også prosjekter i gang for å: Forberede gjennomføring av ”Meldingsløftet” (Verdal i førersetet) 1-årig prosjekt for å øke kompetansen og dikre riktig bruk av EPJ-systemer og digital samhandling Interkommunalt samarbeid på rehabilitering (planer som snakker sammen – dele ressurser bl.a. ambulant team) Prosjekt for å vurdere felles saksbehandling og tildelingskontor. Felles planstrategi (pol.behandling i juni 2011) 18

19 AKTIV BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI En mulighet og mange utfordringer, eller mange muligheter og en utfordring.? 19

20 Konklusjoner fra SINTEF sin rapport til KS For å gjøre brukerne mer selvhjulpne og lette arbeidet for medarbeiderne, har man i prosjektet kartlagt behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi. Følgende aktiviteter har potensial for teknologiske løsninger: Kommunalsjef Jon K. Vongraven 20

21 Potensielle områder Morgenstell Forflytning Tilsyn Sikkerhet Overvåkning av helse og varsling Aktiviteter og sosial kontakt Forefallende arbeid Rapportering Samhandling Tilgang på informasjon Måltider Medisinering 21

22 Takk for oppmerksomheten! Det er mange baller i luften, men vi tror vi er underveis. 22 “The definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results.” Benjamin Franklin


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Hva gjør vi i Samkommunen ? Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver. Fylkets Hus, Steinkjer 31. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google