Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 1 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ PRESENTASJON.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 1 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ PRESENTASJON."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 1 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ PRESENTASJON AV : PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ

2 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 2 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Organosasjonskart

3 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 3 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten: Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner  Byggesaksbehandling  Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.  Fradelingssaker  Forurensningsmyndighet i.h.t. til forurensningsloven  Kartlegging, deling og registrering av grunneiendommer.  Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. til plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.  Stedsutvikling  Forberede saker til politisk behandling for samkommunestyret og komiteene i morkommunene  Bolyst  Næringsutvikling

4 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 4 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Hovedtrekk i 05 – budsjettet: Lønn: 7 210 546 Øvrige kostnader: 1 158 130 Inntekter:- 6 570 000 Budsjettramme: 1 798 676

5 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 5 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Konsekvenser av budsjettrammen:  Må ha fokus på inntektssiden  Gebyrene er en viktig del av enhetens budsjett  Må ha fokus på inntektsbringende arbeid  Prioritere lovpålagte oppgaver som gir inntekt  Enheten er sårbar i forhold til svingninger i byggemarkedet  Holde lovpålagte tidsfrister i plan- og bygesaksbehandlingen

6 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 6 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Hovedtall fra 2004: Levanger:  Administrative byggesaker :575  Delingssaker: 110  Saker til PUK:105  Behandlede planer:25 Verdal:  Administrative byggsaker :330  Delingssaker: 109  Saker til PUK:95  Behandlede planer :13 I tillegg kommer plan – og utredningsarbeid

7 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 7 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Resultatmål for 2005 Enheten vil ha fokus på følgende mål innenfor perspektivene  samfunn,  tjenester,  Organisasjon  økonomi

8 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 8 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Samfunn:  Fortetting med kvalitet i tettstedene  Sikre godt og allsidig bo- og oppvekstmiljø  Felles arealplan for Innherred samkommune Tjenester  Effektiv saksbehandling bygget på gjeldende planer, lover og forskrifter  Åpen og lett tilgjengelig organisasjon for innbyggerne  Prioritere nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen

9 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 9 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Organisasjon  Sykefravær lavere enn 4%  Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel  Kompetanseutvikling  Samordne enhetens virksomhet i ISK Økonomi  Styrke inntektsgrunnlaget for gebyrpliktige tjenester  God økonomistyring

10 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 10 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Noen viktige prosjekt:  Det Digitale Trøndelag  Elektronisk byggesøknad  Digitalisert byggesaksarkiv  Digitalisert planarkiv  GPS- stasjon i oppmåling  Revisjon av sentrumsplanene for Verdal og levanger  Planprogram for samkommunen  Virksomhetsplan 05 for enheten  Lovfestede frister i plan- og byggesaksbehandlingen

11 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 11 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Etter samlokaliseringen - utfordringer:  Hvor skal vi ?? – fokus på samkommunens mål  Opprettholde kvaliteten på tjenesteproduksjonen – og forbedring  Jobbe sammen – utnytte den samlede kompetansen  Interne prosjekt  Vilje til å lykkes – vokse innenfra  Vinn – vinn situasjon for organisasjonen og ”kundene våre”  Skape positivt bilde av enheten  Skape tillit eksternt og internt  Bedriftskulturen  Forbedre interne rutiner  Tilretteleggerrollen

12 Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 12 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ Annet????:


Laste ned ppt "Plan-, byggesak, oppmåling og miljø – Samkommunestyret 17.02.05 – Johannes Bremer www.innherred-samkommune.no 1 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ PRESENTASJON."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google