Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ"— Utskrift av presentasjonen:

1 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
PRESENTASJON AV : PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ

2 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Organosasjonskart

3 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten: Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Byggesaksbehandling Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Fradelingssaker Forurensningsmyndighet i.h.t. til forurensningsloven Kartlegging, deling og registrering av grunneiendommer. Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. til plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Stedsutvikling Forberede saker til politisk behandling for samkommunestyret og komiteene i morkommunene Bolyst Næringsutvikling

4 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Hovedtrekk i 05 – budsjettet: Lønn: Øvrige kostnader: Inntekter: Budsjettramme:

5 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Konsekvenser av budsjettrammen: Må ha fokus på inntektssiden Gebyrene er en viktig del av enhetens budsjett Må ha fokus på inntektsbringende arbeid Prioritere lovpålagte oppgaver som gir inntekt Enheten er sårbar i forhold til svingninger i byggemarkedet Holde lovpålagte tidsfrister i plan- og bygesaksbehandlingen

6 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Hovedtall fra 2004: Levanger: Administrative byggesaker : 575 Delingssaker: 110 Saker til PUK: 105 Behandlede planer: 25 Verdal: Administrative byggsaker : 330 Delingssaker: 109 Saker til PUK: 95 Behandlede planer : 13 I tillegg kommer plan – og utredningsarbeid

7 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Resultatmål for 2005 Enheten vil ha fokus på følgende mål innenfor perspektivene samfunn, tjenester, Organisasjon økonomi

8 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Samfunn: Fortetting med kvalitet i tettstedene Sikre godt og allsidig bo- og oppvekstmiljø Felles arealplan for Innherred samkommune Tjenester Effektiv saksbehandling bygget på gjeldende planer, lover og forskrifter Åpen og lett tilgjengelig organisasjon for innbyggerne Prioritere nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen

9 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Organisasjon Sykefravær lavere enn 4% Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel Kompetanseutvikling Samordne enhetens virksomhet i ISK Økonomi Styrke inntektsgrunnlaget for gebyrpliktige tjenester God økonomistyring

10 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Noen viktige prosjekt: Det Digitale Trøndelag Elektronisk byggesøknad Digitalisert byggesaksarkiv Digitalisert planarkiv GPS- stasjon i oppmåling Revisjon av sentrumsplanene for Verdal og levanger Planprogram for samkommunen Virksomhetsplan 05 for enheten Lovfestede frister i plan- og byggesaksbehandlingen

11 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Etter samlokaliseringen - utfordringer: Hvor skal vi ?? – fokus på samkommunens mål Opprettholde kvaliteten på tjenesteproduksjonen – og forbedring Jobbe sammen – utnytte den samlede kompetansen Interne prosjekt Vilje til å lykkes – vokse innenfra Vinn – vinn situasjon for organisasjonen og ”kundene våre” Skape positivt bilde av enheten Skape tillit eksternt og internt Bedriftskulturen Forbedre interne rutiner Tilretteleggerrollen

12 PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ
Annet????:


Laste ned ppt "PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, MILJØ"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google