Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiv på dagtid Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiv på dagtid Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiv på dagtid Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl

2 Historikk > Aktiv på dagtid er et initiativ fra idretten –Idretten begynte å tenke folkehelse > Dansk modell lansert i Norge på 80-tallet > 1989 Først ute: Bedriftsidretten i Hordaland > 1995 Oslo Idrettskrets: –Startet opp med Kaja-midler (A-etat) i 1995 rettet mot arbeidsledige. > 2004 Akershus Idrettskrets: –Ski kommune først ute med Apd > 2011 Apd finnes i 8 kommuner i Akershus

3 Ulike modeller: > Oslo: 7 stillinger ansatt av Oslo Idrettskrets –Budsjett 5 mill –Midler fra Oslo kommune og Helse Sør-Øst > Bærum: 50 % stilling ansatt av Bærum IR –Ingen forankring i kommune eller hos NAV –Foreløpig kun midler til første halvår 2011 > Asker: 60 % stilling ansatt i Asker kommune. –Aktiv fritid (støttekontakttjenesten) –Arbeid, Fritid, Avlastning (sektor) –Helse og omsorg (RE-enhet) –Budsjett ca 800 000,-

4 Økonomi Asker > Midler fra –Asker kommune, –SRT (seksjon rusforebyggende tiltak) –NAV –AIK (Akershus Idrettskrets) –Folkehelsemidler –Medlemsavgifter > Budsjett ca 800 000,- > Apd betaler ca 10 000/ 12000,- per aktivitet per semester. Vi skriver egen kontrakt med idrettslaget > 15 aktiviteter per uke > 2 ekstrakurs per semester –Svømmeopplæring for voksne –Kosthold –Røykeslutt –Stress-mestring

5 Målgruppe > Aktiv på dagtid er et tilbud til alle –Mellom 18 og 67 år –Bosatt i Asker kommune –Helt eller delvis ytelse fra NAV > Lavterskel –Pris 300,- per år –Alle timene er på enkelt nivå. Krever ingen forkunnskaper –Alle deltakere tas imot på en god og inkluderende måte > Høyt nivå –Alle trenere og instruktører skal ha relevant kompetanse –Vi er ikke en del av hjelpeapparatet –Vi tilbyr treningsglede i gode omgivelser på et bra nivå!

6 Nettverk > Apd Asker startet opp mai 2010 > Styringsgruppe med Kjell Hustad AIR, Gyda Steinsdotter (re-leder), Svein Einarsbøl og Gunvor Lund Solvang > Jevnlig møter og kontakt med NAV, SRT, Service-torget, psykososialt tema, Sikta, Blakstad samt alle samarbeidspartnere i timeplanen. –Avtale med NAV om egen forenklet bekreftelse på ytelse > Vært i møte med fastlegene og kommunelegen ved oppstart –Avtale med legene om at de kan skrive egen anbefaling

7 Statistikk Første halvår 2011: > 78 % kvinner, 22 % menn > Gjennomsnittsalder 46 år (fra 19 – 65 år) > 77 % oppgir Norge som fødeland –23 % fra 16 forskjellige nasjonaliteter > 40 % på AAP (arbeidsavklaringspenger) > 37 % uføre > 15 % sykemeldte > 8% sosialstønad, introduksjonsstønad eller annen form for trygd. > Plager: Psykiske lidelser, nakke/ skulder, ryggplager

8 Statistikk for aktivitet Fra 10. Januar til 16 juni: 11 ukentlige aktiviteter fordelt på 22 uker. > 2647 deltakelser (1048 for høst 2010) > 120 deltakelser per uke (66 per uke høst 2010) > 11 deltaker på hver aktivitet (6 deltakere høst 2010) > 210 medlemmer per oktober 2011

9 Videre mål: > Varig tilbud til innbyggere i Asker kommune > Drive på dagens nivå, ca 15 aktiviteter per uke > 2 ekstra-kurs per semester i påvente av frisklivssentral > Gjøre en brukerundersøkelse, basert på rapport fra NOVA om Aktiv på dagtid i Oslo > Etablere aktiv hjemmeside for bedre informasjonsflyt > Apd evaluerer aktiviteter kontinuerlig. Aktiviteter som er for dårlig besøkt blir lagt ned. Vi ønsker oss henvendelser fra idretten for å prøve ut nye ting > Få medlemmene inn i ordinære medlemskap i idrettslagene > Apd i Asker er per i dag et samarbeid mellom idrett og kommune Andre kommuner som driver Apd ønsker seg en kommunal forankring, men opplever dette som vanskelig. > Vi tror vi har en god modell.. > Takk for oss!


Laste ned ppt "Aktiv på dagtid Høsten 2011 Laget av Gunvor Lund Solvang og Svein Einarsbøl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google