Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hørsel og bevegelse Hvis målet er deltakelse og aktivitet og barnet er hørselshemmet - Hva bør fysioterapeuten vite? Sigrun Eggøy,Rådgiver, AKS Foto:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hørsel og bevegelse Hvis målet er deltakelse og aktivitet og barnet er hørselshemmet - Hva bør fysioterapeuten vite? Sigrun Eggøy,Rådgiver, AKS Foto:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hørsel og bevegelse Hvis målet er deltakelse og aktivitet og barnet er hørselshemmet - Hva bør fysioterapeuten vite? Sigrun Eggøy,Rådgiver, AKS Foto: Morten Brun

3 Landsdekkende senter for hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og døvblinde. En del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet. AKS ( Andebu kompetanse- og skolesenter)

4 Tjenestetilbud Grunn- og videregående skole – og voksenopplæring Deltidstilbud for barn og voksne. Kursvirksomhet – for foreldre og faglig nettverk Konsultative tjenester i hele Norge

5 Hørsel – en fjernsans Fjernsanser (syn – hørsel – lukt) –fanger opp forhold utenfor vår egen kropp –gir informasjon fra verden utenfor oss selv Svikt i fjernsanser reduserer mengde og kvalitet på ytre impulser

6 Redusert hørsel Grunnleggende informasjon om hørsel og hørselstap Umiddelbare konsekvenser Konsekvenser for bruk av sanser, bearbeidingsprosesser og erfaringer Tiltak og tilrettelegging Kort om døveidrett

7 Forekomst av hørselstap Ca 36% av den voksne befolkning –Sterkt økende med alder: 16,8% i aldersgruppen 20-39 år 91 % i aldersgruppen 80 + Barn: 1-2 pr 1000 friske nyfødte –Betydelig flere blant barn med: Medfødte missdannelser eller sykdom ved fødsel Lav fødselsvekt –Arv, infeksjoner eller forgiftninger i fosterlivet er noen kjente faktorer betydning for utvikling av øret

8

9 Grader av hørselstap Hørende Lett tunghørt Moderat tunghørt Strekt tunghørt Døv

10 Tekniske hjelpemidler HøreapparatCochlea implantat (CI) Høreapparat / CI danner basis for en del andre forsterkerhjelpemidler Foto: Morten Brun

11 Hørselstap – noen andre variasjoner Ensidig hørselstap Periodiske hørselstap Progredierende hørselstap Nevropati Auditive prosesseringsvansker Illustrasjon hentet fra wikipedia

12 Hører – hører ikke? Grad av hørselstap Nytte av tekniske hjelpemidler Avstand til den som snakker Støy eller stillhet Kjent, oversiktlig situasjon Tilleggsinformasjon Forståelse Foto: Morten Brun

13 Redusert hørsel -umiddelbare konsekvenser: Varsling Informasjon Kommunikasjon

14 Redusert hørsel har også konsekvenser for Må bruke synet mer Må se den som snakker Syn Krever mer konsentrasjon Krever mer bearbeiding og repetisjon Kognisjon Erfaring med ikke å få med seg alt Erfaring med å missforstå Erfaringer/ emosjoner

15 Utfordringer Energikrevende: –Lytte når andre hører –Granske når andre ser –Ofte gjette når andre vet Samtidighet er ekstra utfordrende for hørselshemmede

16 Stikkord for tiltak og tilrettelegging Redusere støy Redusere avstand Forsterke lyd Ha en tydelig struktur Gjøre visuelt tilgjengelig Gjøre taktilt Vite at misforståelser kan oppstå Forebygge og behandle belastninger

17 Kommunikasjonstips Vær synlig –Den hørselshemmede får mer informasjon ved å se på deg. Ansiktet og munnen er viktigst. –Sørg for godt lys. Er lyskilden bak deg, blir ansiktet ditt mørk –Ha øyekontakt, da kan du også lettere oppfatte om du trenger å gjenta noe Snakk tydelig og naturlig, ikke fort –unngå eller demp bakgrunnsstøy –Bruk gjerne naturlige gester, eller du kan peke, tegne, demonstrere, skrive el.l. –Gjenta ved usikkerhet

18 Kommunikasjonstips forts Høreapparater kan ikke brukes når man er i vann Høreapparater kan være ubehagelige å bruke i idrettshaller og ved noen typer trening Det er lettere å følge med, hvis man kjenner opplegget på forhånd Ved større grupper kan det være lurt å ha en fast kontaktperson / ”tolk”

19 Kort om døveidrett Døveidretten i Norge har lange tradisjoner Utøvere må ha hørselstap på mer enn 55dB på beste øre, og kan ikke bruke høreapparat under konkurranse Tilgjengelig informasjon

20 Lykke til videre Takk for meg God lunsj !


Laste ned ppt "Hørsel og bevegelse Hvis målet er deltakelse og aktivitet og barnet er hørselshemmet - Hva bør fysioterapeuten vite? Sigrun Eggøy,Rådgiver, AKS Foto:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google