Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ett skritt foran 1 – tidlig kommunikasjon Kursmøte 1 Velkommen!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ett skritt foran 1 – tidlig kommunikasjon Kursmøte 1 Velkommen!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ett skritt foran 1 – tidlig kommunikasjon Kursmøte 1 Velkommen!

2 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Kursets mål Skape tegnmiljø ett skritt foran barnet som er på førspråklig nivå å

3 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag 3 formidle innsikt om hvordan vi kommuniserer på en utviklende måte til barn som er på førspråklig nivå Kursets mål å

4 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Kursets mål gi ideer til barnesanger og - regler med tegn å

5 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Kursets mål gjøre det til en vane å lese peke/tegnbøker med barnet å

6 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag 6 møte temateorikartleggningøvelse 2Om barnetHvorfor?Ord/setninger sanger/ regler pekebøker I forhold til kart- legging 3Barnets kropp””” 4Barnets handlinger ””” 5Barnets oppmerksomhet ””” 6Barnets lek””” 7Handlingsplan-Oppsummering Kursopplegg

7 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag 7 TemaIntroduksjonsmøte 1Kursets mål 2Å utvikle et kommunikativt miljø 3Den gode samtalepartner 4Hvorfor tegn? 5Hvordan skape utviklende tegnmiljø 6Avslutning; - neste møte

8 Hva menes med et utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå? Om møte 2

9 Utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå - skaper forutsetninger for at barnet skal kunne forberede sin språklige utvikling

10 Derfor er det bra å vite noe om Førspråklig kommunikasjon

11 Kommunikasjon Språk Tanke Forberedelse 1 år 5 år 15 år Barnets språkutvikling fødsel Grunnlaget Kompetanse Resten av livet; vidareutveckla sig och språket Resten av livet; videreutvikle seg og språket

12 Å være oppmerksom på – å svare på Signaler på tilstander i kroppen Sult Trøtthet Ubehag Tilfredshet ….

13 Samspillsignaler ta kontakt holde fast kontakt avbryte kontakt Å være oppmerksom på – å svare på

14 Oppmerksomhet er grunnlaget for kommunikasjon Gjensidighet Delaktighet Fellesskap Du-og-jeg Bare du og jeg i hele verden

15 Delt oppmerksomhet - sette ord på Du-og-jeg og alt det spennende der ute Barnet styrer den voksnes oppmerksomhet

16 Regler i samspillet Min tur Du venter Din tur Jeg venter Tempo Rytme - pauser Uttrykksformer

17 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? ”Jeg vil at du gjør!” Barnet bestemmer hva noen andre skal gjøre

18 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? ”Jeg vil ha….” Barnet bruker mennesker som redskap

19 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? ”Se i boken sammen med meg!” ”Jeg vil være sammen med deg” Boken er verktøyet Målet er å sitte på fanget

20 ”Se på meg!” ”Jeg går til vannet selv om jeg vet at jeg ikke får lov” Barnet hevder seg selv Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå?

21 Hva menes med å være en god samtalepartner i førspråklig utvikling? Om møte 3

22 Spesielle ord/fraser Uttrykks- former Samtale- emner Samtale- emner Hva vil vi? Speiling imitasjon Speiling imitasjon strategier

23 Hva vil vi ? Kontakt – selvbekreftelse – vise barnet verden – støtte barnets utvikling – vekke interesse/skape nye interesser – oppdra barnet – ……

24 Hva prater vi om? Vi har få samtaleemner •Om barnet •Hvordan barnet har det /hvilke behov det har •Hva barnet er oppmerksom på •Hva barnet gjør •Hva barnet vil

25 Hvilke ord bruker vi? Ordforrådet er begrenset: Barneord feks vovvov, pippipp Lydhermende ord feks [iiihh] ”Private” ord ”kose”-ord Ordforrådet brukes på en ritualistisk måte – bestemte ord gjentas i bestemte situasjoner

26 bevegelse berøring mimikk blikk gester lyd stemme sang prosodi ord rytme melodi intensitet overdrives Uttrykksform

27 Strategier Imitasjon • å være som et speil mot barnets uttrykk • å gjøre samme grimaser, samme lyd, samme gester som barnet gjør.

28 Strategier Et skritt foran •å vite hvor barnet befinner seg i sin utvikling •Å vise barnet neste trinn i utviklingen i sin egen kommunikasjon

29 Strategier Ritualer •å bruke samme ord/fraser i bestemte situasjoner •å bruke barneregler og rim

30 Eks på ritualer – hva sier vi? •Når barnet skal bytte bleie •Når barnet skal bade •Når barnet skal sove •Når barnet har våknet •Når barnet skal ha mat •Når barnet er ferdig med å spise •Etc…

31 Strategier “Parallel talk” •å sette ord på det som barnet opplever, gjør og kjenner HER og NÅ

32 Strategier Overflodsinformasjon • å gi samme informasjon på ulike måter samtidig: Tale Gester Blikk Gjenstander

33 Strategier Gjentagelser •Å gjenta det man selv har sagt ord fraser

34 Slik gjør vi •Vi hilser/fanger barnets oppmerksomhet •Vi ber om/spør masse •Vi bekrefter barnet og barnets handlingar •Vi roser barnet •Vi setter ord på det barnet gjør, ser på eller det som hender •Vi irettesetter barnet

35 Hvorfor tegn på førspråklig nivå? Om møte 4

36 ASK T egn som A lternativ og S upplerende K ommunikasjon til talen Ord fra døves tegnspråk brukes for å forsterke ord i talen

37 Tilvenning Voksne venner seg til å bruke tegn som et naturligt innslag i kommunikasjonen

38 Barnet venner seg til at tegn finnes i omgivelsene og at tegn betyr noe Tilvenning

39 Kommunikasjonen kommer igang tidligere mindre frustrasjon for barn og voksne gunstig for barnets totale utvikling

40 håndens/kroppens bevegelser er større langsommere lettere å oppdage enn talen Oppmerksomhetsretter – interessevekker

41 Tegn har en tydelig begynnelse og en tydelig slutt Hjelper til med å sortere inntrykk Avgrensning

42 Voksne snakker med høy hastighet og uten ”mellomrom” mellom ordene Nybegynnere med tegn gjør dem langsomt Hastighetsdemper

43 Tegn forsterker strategien Overflodsinformasjon - også gestene brukes oftere og med større tydelighet enn ellers - gestene videreutvikles til tegn Tydeliggjøring

44 Konkretisering Det tidlige ordforrådets tegn er oftere konkrete = avbildende = lette å assosiere til det de betyr enn tilsvarende talte ord

45 Gjøre sammen Med tegn kan vi hjelpe barnet å erfare med sin egen kropp og huske bevegelsen i ordet

46 Hvordan skaper man et utviklende kommunikativt miljø med tegn? Om møte 5

47 Hvem skal bruke tegn? Hvem er viktige for barnet? Alle som VIL være viktige for barnet skal bruke tegn

48 Tenk på at barnet er din samtalepartner! Vent! La barnet starte med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gi barnet tid til å svare med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gjett /overtolk det barnet uttrykker Hvordan skal man gjøre det?

49 Ett skritt foran med tegn •”ton”deg inn barnets språklige nivå •Bruk tegn på nivået rett over barnets fordi barnet behøver modeller å strekke seg mot Hvordan skal man gjøre det?

50 Det gjelder å finne ut hva man pleier å si og hvordan man sier det. Så er det bare å oversette til tegn. De viktigste ordene/frasene sies med tale og tegn samtidig.

51 Kast prestisjen Det gjør ingenting om det blir feil Hvordan skal man gjøre det?

52 Hva er viktig? Gjensidig oppmerksomhet Utgangspunkt i barnets oppmerksomhet interesse erfaringer

53 Når skal man bruke tegn? I de samme situasjonene som når man snakker

54 Hvordan skal man bruke tegn? Utfra det enkelte barnets behov for å… • fange oppmerksomhet • ønske • hilse • peke ut • protestere • bekrefte • rose • kommentere


Laste ned ppt "Ett skritt foran 1 – tidlig kommunikasjon Kursmøte 1 Velkommen!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google