Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– tidlig kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– tidlig kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 – tidlig kommunikasjon
Kursmøte 1 Velkommen! Ett skritt foran 1 – tidlig kommunikasjon

2 Kursets mål å Skape tegnmiljø
ett skritt foran barnet som er på førspråklig nivå Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag

3 Kursets mål å formidle innsikt
om hvordan vi kommuniserer på en utviklende måte til barn som er på førspråklig nivå Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag

4 Kursets mål å gi ideer til barnesanger og - regler med tegn
Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag

5 Kursets mål å gjøre det til en vane å lese peke/tegnbøker med barnet
Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag

6 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag
Kursopplegg møte tema teori kartleggning øvelse 2 Om barnet Hvorfor? Ord/setninger sanger/ regler pekebøker I forhold til kart-legging 3 Barnets kropp 4 Barnets handlinger 5 Barnets oppmerksomhet 6 Barnets lek 7 Handlingsplan - Oppsummering Kursuppläggning Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag

7 Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag
Tema Introduksjonsmøte 1 Kursets mål 2 Å utvikle et kommunikativt miljø 3 Den gode samtalepartner 4 Hvorfor tegn? 5 Hvordan skape utviklende tegnmiljø 6 Avslutning; - neste møte Steget före 1 © Irène Johansson/Hatten Förlag

8 et utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå?
Om møte 2 Hva menes med et utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå?

9 Utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå
- skaper forutsetninger for at barnet skal kunne forberede sin språklige utvikling

10 Derfor er det bra å vite noe om
Førspråklig kommunikasjon

11 Barnets språkutvikling
fødsel Forberedelse Kommunikasjon Språk Tanke 1 år Resten av livet; vidareutveckla sig och språket Resten av livet; videreutvikle seg og språket Grunnlaget 5 år Kompetanse 15 år

12 Å være oppmerksom på – å svare på
Signaler på tilstander i kroppen Sult Trøtthet Ubehag Tilfredshet ….

13 Å være oppmerksom på – å svare på
Samspillsignaler ta kontakt holde fast kontakt avbryte kontakt

14 Oppmerksomhet er grunnlaget for kommunikasjon
Du-og-jeg Bare du og jeg i hele verden Gjensidighet Delaktighet Fellesskap

15 Delt oppmerksomhet - sette ord på
Du-og-jeg og alt det spennende der ute Barnet styrer den voksnes oppmerksomhet

16 Regler i samspillet Min tur Du venter Din tur Jeg venter Tempo
Rytme - pauser Uttrykksformer

17 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå?
”Jeg vil at du gjør!” Barnet bestemmer hva noen andre skal gjøre

18 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå?
”Jeg vil ha….” Barnet bruker mennesker som redskap

19 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå?
”Se i boken sammen med meg!” ”Jeg vil være sammen med deg” Boken er verktøyet Målet er å sitte på fanget

20 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå?
”Se på meg!” ”Jeg går til vannet selv om jeg vet at jeg ikke får lov” Barnet hevder seg selv

21 være en god samtalepartner
Om møte 3 Hva menes med å være en god samtalepartner i førspråklig utvikling?

22 Spesielle ord/fraser Uttrykks-former Samtale- emner Speiling imitasjon strategier Hva vil vi?

23 Hva vil vi ? Kontakt – selvbekreftelse – vise barnet verden – støtte barnets utvikling – vekke interesse/skape nye interesser – oppdra barnet – ……

24 Hva prater vi om? Vi har få samtaleemner Om barnet
Hvordan barnet har det /hvilke behov det har Hva barnet er oppmerksom på Hva barnet gjør Hva barnet vil

25 Hvilke ord bruker vi? Ordforrådet er begrenset:
Barneord feks vovvov, pippipp Lydhermende ord feks [iiihh] ”Private” ord ”kose”-ord Ordforrådet brukes på en ritualistisk måte – bestemte ord gjentas i bestemte situasjoner

26 bevegelse berøring mimikk blikk gester lyd Uttrykksform
stemme sang prosodi ord rytme melodi intensitet overdrives

27 Strategier Imitasjon å være som et speil mot barnets uttrykk
å gjøre samme grimaser, samme lyd, samme gester som barnet gjør.

28 Strategier Et skritt foran
å vite hvor barnet befinner seg i sin utvikling Å vise barnet neste trinn i utviklingen i sin egen kommunikasjon

29 Strategier Ritualer å bruke samme ord/fraser i bestemte situasjoner
å bruke barneregler og rim

30 Eks på ritualer – hva sier vi?
Når barnet skal bytte bleie Når barnet skal bade Når barnet skal sove Når barnet har våknet Når barnet skal ha mat Når barnet er ferdig med å spise Etc…

31 Strategier “Parallel talk”
å sette ord på det som barnet opplever, gjør og kjenner HER og NÅ

32 Strategier Overflodsinformasjon
å gi samme informasjon på ulike måter samtidig: Tale Gester Blikk Gjenstander

33 Strategier Gjentagelser Å gjenta det man selv har sagt ord fraser

34 Slik gjør vi Vi hilser/fanger barnets oppmerksomhet
Vi ber om/spør masse Vi bekrefter barnet og barnets handlingar Vi roser barnet Vi setter ord på det barnet gjør, ser på eller det som hender Vi irettesetter barnet

35 Hvorfor tegn på førspråklig nivå?
Om møte 4 Hvorfor tegn på førspråklig nivå?

36 ASK Tegn som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon til talen
Ord fra døves tegnspråk brukes for å forsterke ord i talen

37 Tilvenning Voksne venner seg til å bruke tegn som et naturligt innslag i kommunikasjonen

38 Barnet venner seg til at tegn finnes i omgivelsene
Tilvenning Barnet venner seg til at tegn finnes i omgivelsene og at tegn betyr noe

39 Kommunikasjonen kommer igang tidligere
mindre frustrasjon for barn og voksne gunstig for barnets totale utvikling

40 Oppmerksomhetsretter – interessevekker
håndens/kroppens bevegelser er større langsommere lettere å oppdage enn talen

41 Avgrensning Tegn har en tydelig begynnelse og en tydelig slutt
Hjelper til med å sortere inntrykk

42 Hastighetsdemper Voksne snakker med høy hastighet og uten ”mellomrom” mellom ordene Nybegynnere med tegn gjør dem langsomt

43 Overflodsinformasjon
Tydeliggjøring Tegn forsterker strategien Overflodsinformasjon - også gestene brukes oftere og med større tydelighet enn ellers - gestene videreutvikles til tegn

44 Konkretisering Det tidlige ordforrådets tegn er oftere
konkrete = avbildende = lette å assosiere til det de betyr enn tilsvarende talte ord

45 Med tegn kan vi hjelpe barnet
Gjøre sammen Med tegn kan vi hjelpe barnet å erfare med sin egen kropp og huske bevegelsen i ordet

46 utviklende kommunikativt miljø med tegn?
Om møte 5 Hvordan skaper man et utviklende kommunikativt miljø med tegn?

47 Hvem skal bruke tegn? Hvem er viktige for barnet?
Alle som VIL være viktige for barnet skal bruke tegn

48 Hvordan skal man gjøre det?
Tenk på at barnet er din samtalepartner! Vent! La barnet starte med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gi barnet tid til å svare med Gjett /overtolk det barnet uttrykker

49 Hvordan skal man gjøre det?
Ett skritt foran med tegn ”ton”deg inn barnets språklige nivå Bruk tegn på nivået rett over barnets fordi barnet behøver modeller å strekke seg mot

50 Hvordan skal man gjøre det?
Det gjelder å finne ut hva man pleier å si og hvordan man sier det. Så er det bare å oversette til tegn. De viktigste ordene/frasene sies med tale og tegn samtidig.

51 Hvordan skal man gjøre det?
Kast prestisjen Det gjør ingenting om det blir feil

52 Hva er viktig? Gjensidig oppmerksomhet Utgangspunkt i barnets
interesse erfaringer

53 I de samme situasjonene som når man snakker
Når skal man bruke tegn? I de samme situasjonene som når man snakker

54 Hvordan skal man bruke tegn?
Utfra det enkelte barnets behov for å… fange oppmerksomhet ønske hilse peke ut protestere bekrefte rose kommentere


Laste ned ppt "– tidlig kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google