Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fritidslederen min roper hjelp! Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fritidslederen min roper hjelp! Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fritidslederen min roper hjelp! Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

2 Kjernesymptomer Impulsivitet Oppmerksomhets- / konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet

3 Impulsivitet •Handler uten å tenke seg om •Er der ting skjer •Vansker med å vente på tur •Forstyrrer andre •Svarer før spørsmålet er stilt •Er kjappe til å finne unnskyldninger / • forklaringer når de blir konfrontert med noe •Henvisning – ved mistanke •Utredning – informasjon •Diagnose – sorgreaksjon - avvisning •Oppfølging – tiltak – ikke bare medisinering

4 Oppmerksomhet - konsentrasjon •Vansker med å konsentrere seg om oppgaver •Overfokusering •Lett avledbar •Tar inn alt på en gang

5 Hyperaktivitet •Kan ikke vente •Overaktiv – løper i stedet for å gå •Tar risiko – oppsøker farer •Indre hyperaktivitet – indre uro

6 Sosialt samspill •Sosial umodenhet •Sterk grad av selvsentrering •Lav frustrasjonsterskel •Problemer med å få med seg alle signalene / kodene i et samspill •Misforstår lett

7 Sosialt samspill •Vanskeligheter med å forstå og forholde seg til regler •Må ha gjentatt og tydelig forklaring / informasjon •De øvrige i en gruppe / lag og lignende må få forklaring på forskjellsbehandling

8 Sårbare barn •Serier av nederlag ødelegger selvtillitten •Klovnerolle når en situasjon ikke mestres

9 Aggresjon •Noen barn er veldig raske til å få raseriutbrudd •Trenger forutsigbarhet, •Takler ikke at ting skjer på andre måter enn de hadde tenkt…

10 Taktil skyhet / kroppsforståelse •Misliker berøring •Kjenner ikke grad av berøring •Forstår- / kjenner ikke når en selv berører •Vet ikke ”hvor kroppen er” •Motoriske vansker •Høy smerteterskel

11 Tourettes syndrom •Kjennetegn –Tics – ufrivillig gjentakelse av bevegelser, ord og lyder – vedvarer over en viss tid –Kan ha tillegg med tvang – ritualer –Muskelspenninger

12 Asperger •Kjennetegn –Forstår ikke sosialt samspill –Dårlig evne til innlevelse / empati –Vansker med å forstå sammenhenger –Rutinepreget

13 Tilrettelegging •Muskelspenninger –Oppvarming –Viktig med god uttøying –Pauser for å kunne ta seg inn igjen –Ta høyde for variabel yteevne

14 Tilrettelegging •Dårlig motorikk / koordinasjon / kroppskontroll / tics –Noen aktiviteter blir uoverkommelige –Tren på det som fungerer – ikke det de ikke får til – eks. hoppe over enkelte ting –Sørg for nok armslag for å unngå unødig knuffing –Plassering i rekka / på banen / ved venting

15 Tilrettelegging •Struktur –Vite hva en skal gjøre –Hva er det neste som skal skje? –Repiter regler og klargjør rolle – jevnlig –Beskjed skal være enkle, konkrete og enkeltvis – gi mening og være lette å huske

16 Tilrettelegging •Struktur –Kontakt med barnet – helst øyekontakt (noen takler ikke øyekontakt – da må vi finne andre metoder for å sikre at de får med seg informasjonen – eks. repitere beskjed) –Vær forutsigbar – varsle endring i forkant –Dårlig tidsforståelse – gi konkret informasjon eks. en runde til ikke 2 min. –Bruk SMS, e-post, telefon for beskjeder

17 Tilrettelegging •Ikke skap problematiske situasjoner –Eks. alle rusher inn i dusjen – gi oppgaver som gjør det naturlig at barnet ikke kommer rushende samtidig med de andre – egen garderobe? Samle inn utstyr? Ekstra tøye – øvelser? –Gi ros for det de får til – ikke kjeft for det de ikke mestrer

18 Tilrettelegging •Samarbeid med foreldre –Positiv tilnærming –Våg å ta opp ting –Åpenhet viktig –Unngå mobbing – lett å fyre opp hyperaktive barn –Styrk selvtilliten – krav, men realistiske


Laste ned ppt "Fritidslederen min roper hjelp! Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google