Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Hva ønsker du å lære gjennom dette kurset? Skriv ned på gule lapper et og et ønske. Sorter dette under temaer. Snakk 2 og 2 om hva dere tror kurset handler om. Det i seg selv er en teknikk før man starter å lese, eller skal på forelesning. Mål? LÆRING er målet! Skriv det på tavla! Vi er forskjellige, ulike type kunnskap skal læres. Studieteknikk/læringsstil er individuelt, men her er noen tips, se hva du vil ta med deg videre. Legge om noen vaner? Hva er motivasjonen for å starte på studiet? Dele 2 og 2. Skrive ned/tegn et symbol og hold det foran deg når det røyner på… Illustrasjon fra Bachelorboka Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

2 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Innhold Få oversikten Læringsressurser Læringsstil ’Teknikker’ Oppsummering og refleksjon Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

3 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Få oversikten Faget Pensum, krav, arbeidsmåter, tidsfrister = Fagplan og undervisningsplan! Læringsressurser – hvem kan hjelpe deg? Lærerne Medstudenter (mentorer) Læringssenteret Studieverkstedet Slekt, venner og bekjente Hvem har lest fagplan? Finne fram til Fagplan, emneplan, undervisningsplan på veven Spør eldre studenter Få tak i tidligere oppgavebesvarelser og eksamensoppgavetekster. Prioriter Læringsressurs: bøker, internet, youtube? DU ER IKKE ALENE! Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

4 Læringsstil – kjenn deg selv
Vaner og uvaner Skippertak ↔ systematisk ”Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker før jeg hører hva jeg sier?” (Alice i Eventyrland) ↔ lese alene Trivsel og motivasjon Visuell, høre, farger, bevegelse, ta på (taktil sans) Konsentrert: lenge ↔ kort, ro ↔ lyd? Gjøre og erfare, personliggjøre Be om eks på flyt når det gjaldt å lære, da du ble oppslukt Forbedringsområde? Trivsel: Hva trenger du for å trives? Sosiale – prate om fag. Dra på hytteturer. Bli trygg gjennom å bli kjent. Følelser/stress virker inn på læring og hukommelse. Kollokvie grupper, ekstra hvis ikke basisgruppa fungerer. Trygg på hverandre i basisgruppa. Bli enig om samarbeidsregler. Kan bruke Studieverkstedet for å starte opp arbeidet i grupper. Motivasjon hva er det? Motivasjon er det som gjør at du starter på noe og også det som gjør at du fortsetter å gjøre det. Kan være både gulrot og pisk. Men hva gir energi? Huske å ha det gøy! Læringsstil: husker du hvordan du lærte forskjell på høyre og venstre? Personliggjøre – kan du relatere det du lærer om til egne erfaringer? Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

5 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
‘Teknikker’ Planlegging Lese Skrive Huske Snakke, spørre, tenke, forstå! Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

6 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Planlegging Tidsbruk Plan med tidsfrister og evaluering Avtale med deg selv og andre Belønning Holder motivasjonen oppe Hvis planlegging ikke er din styrke, eller din eneste styrke? Bruke pensumliste og forelesningsplan som utgangspunkt for framdriftsplan. Bruk Fagplanen! Alt 1: Oversikt over semesteret med de viktigste milepælene og planlegg ‘baklengs’ – hva skal til for å klare milepælene? Alt 2: Oversikt over antall sider. Dele opp pensum: x sider på y dager= x sider per dag Alt 3: Ukeplan. Jobbe 9-16, helger? Skrive inn fritid, jobb, trening, familieforpliktelser Alt 4: Planlegge ift temaer du vil fordype deg i. Lage en konkret plan felles på tavla m milepæler/tidsfrister. Både individuelt og for gruppa? Dele opp hovedmål i mindre delmål. Bruke farger for ulike temaer og på det som du ikke har fått gjort. Krysse av det du har fått gjort. Evaluere og revidere planen. Fordele kapitler mellom dere i gruppa? Mål per uke. Få fram eksempler. Se på hva som hindret deg i å følge planen. Heller skrive ned hva du faktisk gjør og når i løpet av en dag Å kunne ta seg fri med god samvittighet. Avtal med familie – fortell om planen din. Bruk undervisningsplanen som guide til lesingen. Hvis du blir for stresset over for ambisiøs plan, revider eller start fra nå av. Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

7 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Lese Få oversikt - Se i Fagplanen hva som forventes av deg. Lese oppgaver og spørsmål først? Finn nøkkelord. Filtrer stoffet. Fokuser lesingen. Aktiv lesing: Still spørsmål, noter, tenk, formuler egen forståelse. Slå opp fremmedord Ta pauser Repeter Lesehastighet avhengig av hva som skal læres. Fakta eller resonnementer? Få oversikt: Skumme (la blikket gli, føre finger eller penn nedover), se på innholdsfortegnelsen, overskrifter, stikkordslister, uthevet skrift. Tenke i forkant på hva som skjuler seg bak overskrifter. Bruk Fagplanen til å styre lesingen Aktiv lesing: Streke under, ikke for mye, notere i boka, stille /skrive spørsmål/egen oppsummering i margen. Fargekoder eller tegnkoder. Snakke med deg selv? Si ordene mens du leser? Når det er vanskelig stoff, men ikke hvis du vil lese raskt. Youtube for lese teknikker, eller Studieverkstedet kurs i lesestrategier. Nøkkelord (fagtermer) og tekstmarkører: …, men… For det første … Dvs. … på den andre siden, …. Dersom… følgelig… Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

8 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
før du leser Tenk igjennom hva du vil med lesingen Få oversikt ved å bruke innholdsfortegnelse og overskrifter Skumles Still deg spørsmål til teksten og skriv disse ned under lesing Strek under viktige ord Skriv med egne ord viktige deler av teksten Spør deg selv hva det betyr Les om igjen hvis du ikke forstår (bruk leksikon) Besvar spørsmålene etter lesing Tenk igjennom hva har du lest Fikk du svar på spørsmålene? Skriv ned det viktigste av det du har lært. Organisere informasjonen med f.eks. tankekart Repeter ved å se over notater, etter en dag, en uke og en måned Dele denne ut i papirformat (Fra dysleksiden.no) Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

9 Lese for å forstå og huske: 10 tips
Få oversikt over boken. Se gjennom innholdsfortegnelsen. Se på illustrasjoner, og skumles eventuelle sammendrag og spørsmål etter hvert kapittel.  Les overskrifter og tenk: Hva handler denne teksten om? Hva vet jeg om temaet fra før? Hva skal jeg lære her? Filtrer stoffet gjennom å lete etter nøkkelord Slå opp ord du ikke forstår. Eventuelt les lettere litteratur om temaet. Spør spørsmål mens du leser : Hva er nytt? Hvilken praktisk nytte har jeg av dette? Hvilke egne erfaringer har jeg med dette? Visualiser det du leser Marker med egendefinert tegn- og fargesystem Noter i boken: oppsummering, assosiasjoner, spørsmål, ordbetydninger. Sett ord på egen forståelse! Varier lesehastighet i forhold til hvor vanskelig og viktig stoffet er Repeter så snart som mulig etter at du har lest. Snakk om det! Gi link til hjemmesiden 3. Etter å ha sett gjennom Studieplan (krav), snakket med erfarne studenter, fått oversikt over boken – vet du hva som er viktig å lære: nøkkelordene/nøkkelkunnskapen. . Dette er viktige begreper, fagtermer, teorier m.m. som du lar blikket lete etter mens du skummer gjennom teksten. Prioriter tid på å forstå nøkkelordene. Skriv ned din egen forståelse av disse. 6. Lag bilder i ditt hode, i boken eller på eget ark. Knytt den nye kunnskapen til noe du kan i form av levende bilder. Lag tankekart med illustrasjoner og farger, men ikke bland inn flere elementer enn nødvendig. 7. (eks. én farge for definisjoner og en annen farge for viktige eksempler). Det ligger læring i å bestemme seg for hva som skal utheves og hvordan. Det kan dermed være lurt å markere med blyant første gang man skumleser og heller bruke markeringstusj ved 2. gangs gjennomlesing/repetisjon. 8. Eller i egen notatbok 10. Snakk høyt med deg selv eller andre om det du nettopp har lest Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

10 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Skrive Notere under forelesninger (stikkord, tankekart?) Renskrive notater etter forelesninger (repetisjon og systematisering i feks. tankekart) Referater/oppsummering av det du har lest Logg for refleksjoner/skrive med egne ord det du har forstått Skriv mens du leser Start å skrive oppgaver med én gang Forelesningsnotater: ikke hele set. Egen kode. Det viktigste er tankene du får, ikke å skrive ordrett av det foreleser sier. Gikk du glipp av noe, gi slipp og følg med fra nå av. Bred marg, ulike farger? Youtubevideo om notatteknikk. Studieverkstedets skrivekurs. Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

11 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Gratisprogram for tankekart på eller Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

12 Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen
Huske Repeter, repeter, repeter Fortell andre hva du har lest og hørt Snakk med deg selv Spør deg selv etter du har lest et kapittel: hva var det viktigste? Mnemoteknikker Visualisere, lage historier, ’reiserute’ Assosiasjoner, knytte det til kjent stoff Finn/lage mening, mønstre, ‘chunking’ Forståelse for essensen Repetere på kvelden, se gjennom notater, tenk gjennom hva du har lest i det du tar en pause, snakk med deg selv. Bruk Fagplanen som sjekkliste Repetere navn de første 30 sek, ved å bruke det. Jo kortere tid det går før du repeterer, jo mindre glemmes. Finne memoteknikker og kurs på nettet, youtube. Eksempler på visualisere i hjemmet ditt. Huskeregler med kombinasjon av forbokstaver eller deler av ordene. Silvametoden meditativ tilstand for innlæring. Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

13 Snakke, spørre, tenke, forstå!
Kollokvie gruppe eller responsgruppe Avtal at de skal spørre deg Presentér stoffet for andre Sjekk ut det du har forstått Spør læreren ( også i pausen) Be om tilbakemeldinger Ikke vær redd for å gjøre feil (da lærer du mye) Et skritt om gangen Vær aktiv og ta ansvar for din egen læring. Responsgruppe 95 % lærer av å undervise andre Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

14 Oppsummering og refleksjon
Skriv ned for deg selv hva du tar med deg videre fra dette kurset Har du fått det du forventet? Hva skal du gjøre med én gang ift studieteknikk? Tidsorganisering Planlegging Prioritering Aktiv Bruk flest mulige sanser og sider av deg selv i innlæringen – da husker du bedre. Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen


Laste ned ppt "Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google