Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statped i omstilling Jan Erik:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statped i omstilling Jan Erik:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statped i omstilling 2013-16 Jan Erik:
Statped i omstilling Jan Erik: «Orientering fra Statped Nord om hvilket tilbud som i dag kan gis, og hvilke rutiner som skal følges. For oss fra Nordland som har mistet SSN, er dette en ny verden, og vi famler litt. Statped Nord har så langt ikke gitt livstegn fra seg i denne anledning, så kanskje du kan gi en orientering (tilbud, kapasitet, rutiner, ”store” og ”små” hørselstap, oppfølging etter nyfødtscreening)»

2 Statped nord – avdeling hørsel
Statped nord – avdeling hørsel Lokasjon Tromsø: Avdelingsleder Hedvig Krane Rådgiver Ann May Clausen Rådgiver Mai Lill Eriksen Lokasjon Bodø: Rådgiver Janicke Sæbø Eliassen Lokasjon Alta: Rådgiver Gunn Irene Suhr

3 STATPED VEST Organisering Statped er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Etaten er inndelt i fire regioner, og har et hovedkontor i Oslo Ca 840 ansatte Budsjett 2013: ca 640 mill STATPED NORD STATPED MIDT STATPED SØRØST

4 Organisasjonsmodell

5 Samfunnsoppdrag og visjon
Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Visjon: Likeverd og mestring for alle

6 Mål for Statped Tjenesteyting Kunnskapsspredning Kunnskapsutvikling

7 Fagområder hørselsvansker synsvansker Språk og talevansker
ervervet hjerneskade sammensatte lærevansker døvblindhet

8 Statped bistår kommuner og fylkeskommuner i saker der:
kommunen / fylkeskommunen kan dokumentere at de har utredet og iverksatt tiltak uten å få ønskede resultater kommunen / fylkeskommunen ikke kan forventes å ha tilstrekkelig kompetanse kommunen / fylkeskommunen i dialog med Statped vurderer at det bør bygges opp kompetanse Statped skal gi bistand når det er et begrunnet behov, og på måter som gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å bygge opp egen kompetanse. Når Statped gir en tjeneste med utgangspunkt i en enkeltperson, kan dette danne grunnlag for kompetansehevingstiltak i barnehager, skole og PP-tjeneste.

9 Tjenesteprofil hørsel:
Strakstiltak – veiledning til foreldre til nyoppdagete hørselshemmede barn (nyfødtscreening) som kan før det har kommet søknad fra kommunen «Hør mitt språk» – 120 t./12 modulers veiledningsprogram i lytte og talespråkutvikling til foreldre til barn med CI/høreapparat 0-6 år Individuell lytte-/talespråkveiledning til foreldre der barnet er tilstede samt pedagogisk personale (Auditiv verbal tilnærming ) Rådgivning/kurs i barnehager/skoler; fysisk, teknisk og pedagogisk tilrettelegging Informasjon/kurs til klasser der det går hørselshemmede elever Kurs for hørselshemmede elever og foreldre…

10 Statped midt/Signo: «Se mitt språk» Foreldreopplæring i tegnspråk 40 moduler fra barnet er 1-16 år (20 -25) Deltidsopplæring for tegnspråklige elever 1 – 10 trinn, 2 – 12 uker i skoleåret (19 – 3) Etterutdanning/kurs i tegnspråk for lærere som underviser tegnspråklige elever Heltidsopplæring (1-3 ?) Samarbeid/samordning med Tromsø kommune: Tegnspråklig elever fra kommuner i Troms får deltidsopplæring i Tegnspråkklassen (4), men lærerne får tegnspråkkurs hos Statped. (15-20)

11 Arbeidsformer Både individ- og systemsaker kan meldes fra kommunen/PPT (skjema på Det lages en samarbeidsavtale om saken. Senteret kan inngå samarbeidsavtale med en eller flere kommuner om kompetanseutvikling på kortere eller lengre sikt i forhold til kommunenes behov. Senteret kan også inngå avtaler om bistand eller partnerskap i prosjektarbeid for å fremme gode mestrings- og læringsbetingelser for mennesker med spesielle behov.

12  02196


Laste ned ppt "Statped i omstilling Jan Erik:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google