Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HLF Hørselshemmedes Landsforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Seksogseksti og størst i verden - om HLF Nordnorsk Fagnettverk Hørsel, Helse Nord Bodø, oktober 2013 Merete J. Orholm, leder av interessepolitisk avdeling Steinar Birkeland, fagsjef prosjekt

2 HLF Interesseorganisasjon for hørselshemmede
Norges største organisasjon for funksjonshemmede Verdens største hørselsorganisasjon Over medlemmer Medlemsgrupper: Høreapparatbrukere, CI-opererte, personer med tinnitus og menieres sykdom, døvblitte, foreldre/barn og pårørende/nærpersoner og HLFU Er det offentliges samarbeidspartner innen hørselsomsorg (lokalt og nasjonalt) Offentliges samarbeidspartner; Oslo kommune og rådgivningskontoret Likemannsarbeid og hørselshjelperordningen Søke inn prosjektmidler til samhandling(sreformen) – Molde, Røros og Telemark Brukerutvalg og ulike offentlig nedsatte arbeidsgrupper NASU (Norsk Audilogisk Samarbeidsutvalg) Medlemsgrupper: De fleste er høreapparatbrukere, ti prosent tinnitusrammede mens HLFU har om lag to tusen medlemmer. Gjennomsnittsalderen i medlemsmassen er i underkant av 75 år.

3 Mangfoldig brukerorganisasjon
På tvers av alder og interesse, hørsel er fellesnevneren: Brukere og pårørende/nærpersoner Informasjons- og interessepolitisk arbeid Prosjektutvikling Forebygging og likemannsarbeid Studiearbeid og opplæring Organisatorisk arbeid Markeds- og inntektsarbeid Sosialt fellesskap

4 HLFs visjon Visjon: Gjøre hverdagen lettere for landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. Vårt løfte: Din hørsel – Vår sak! Verdier: Engasjement – Kunnskap – Omsorg HLFs visjon eller mål var frem til landsmøtet sist sommer å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Landsmøtet i 2012 vedtok at vi skulle utvide visjonen vår til å også gjelde de som står i fare for å bli hørselshemmede. Dvs at HLFs visjon i dag er «å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede, og å forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. Vi sier det gjennom vårt løfte til alle: Din hørsel er vår sak!». Dette uttrykker HLFs samfunnsansvar. Det betyr at din hørsel uansett om du er hørselshemmet eller ei er vår sak. HLFs verdier er engasjement, kunnskap- og omsorg.

5 HLFs handlingsprogram 2012-2015
To fokusområder: 1) Forebygging 2) Rehabilitering Fem tiltaksområder: Interessepolitikk Likemannsarbeid Organisasjon HLF Briskeby Forskning og utviklingsarbeid Handlingsprogrammet og fokusområdene styres etter vår visjon og vårt overordnede mål: HLF skal gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. HLFs rehabiliteringsarbeid har som ambisjon å styrke evnen til mestring eller forhindre forverring ved oppstått hørselshemming. Vårt forebyggende arbeid består av tiltak for å forhindre at personer får hørselsskade. De fem tiltaksområdene bygger opp under fokusområdene. Særskilt om FoU: HLF vil være en medspiller med fagmiljøene, og spille inn rammevilkår for dette til storting og regjering. HLF tilbyr prosjektfaglig veiledning til fagmiljøet på søknader til ExtraStiftelsen:

6 Interessepolitikk – et bredt felt
Rettigheter (konvensjoner, lovverk og forskrifter) Tilgjengelighet (universell utforming, høreapparat, hjelpemidler, hørselsfaglig personell, medier, tolking) Samhandling (rehabilitering, HLF Briskeby, kompetanse, likemannstilbud, folkehelsestatistikken, brukermedvirkning) Forebygging (fritids- og arbeidsstøy) Internasjonalt påvirkningsarbeid (Norge-Verden) Hvilken betydning har dette for de profesjonelle? CEN-standarden (minumskravet på høreapparattilpasning som de skal levere på, teknisk og medisinsk – men, også på det psykososiale – HER; opplæring og mestring) Godt faglig miljø – oppfølging i kommunene

7 Noen interessepolitiske saker
Høreapparat, tolk og hjelpemidler Habilitering, rehabilitering og opplæring Bilateralt CI for voksne Hørselsfaglig kompetanse Tilgjengelighet til medier Universell utforming Forebygging Forskning og kunnskap relatert til hørsel Samhandling - det frivillige og det offentlige - Fritt rehabiliteringsvalg. Rammevilkår for de ideelle institusjonene

8 HLF Briskeby HLF Briskeby kompetansesenter as
HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as Briskeby videregående skole as HLF Briskeby kompetansesenter as er fellesnavnet på senteret. - Utadrettede tjenester samarbeider med Statped. Skoletilbudet er gratis og for elever fra hele landet. Eget hybelhus. - Gjennom økt samhandling skal kvaliteten på tjenestene bli enda høyere for brukerne. - Kompetansesenterdelen driver rehabliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene Tinnitus, CI-opererte, Menières sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet.  Målet er avtale med Helse Sør-Øst på rehabilitering og økt regional og kommunal samhandling

9 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "HLF Hørselshemmedes Landsforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google