Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene Helse Bergen HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene Helse Bergen HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene Helse Bergen HF

2 HelseVest RHF Helse Førde HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Stavanger HF Apotekene Vest HF Alle spesialisthelsetjenester til 950.000 mennesker Samarbeid med to private sykehus http://www.helse-vest.no/graphics/hv/html/Smittvernplan.doc

3 Ytre hendelser gir støt til handling(?) Resistente enterokokker -> Infeksjonskontrollprogram styrket ved HUS Stenging av Nasjonal brannskadeenhet pga. totalresistent Acinetobacter baumannii -> forståelse for problemstillingen Flere mindre MRSA-utbrudd -> Dent-o-sept-saken -> Regional smittevernplan Bøtelegging av et sykehus pga. mangler ved infeksjonskontrollprogram -> tilsatt smittevernlege Anthrax-trusselsen -> Katastrofeplan får tillegg om biologiske trusler, et laboratorium bygges om SARS-epidemien -> Råd for ekstraordinær smittevernberedskap i Helse Vest

4 Katastrofeberedskap Haukeland sykehus Indre/Ytre trusler 4 definerte nivåer avhengig av smittemåte og volum –Tilpasset de fasiliteter som finnes –Bruk av pasienthotell og flere sivile hotell ved høyeste nivå (eks. influensapandemi ) 1 kategori for spesialberedskap: særlig smittsomme sykdommer

5 Øvelse gjør mester Kommuneøvelse – i Bergen: utbrudd av infeksiøs gastroenteritt med flere hundre affiserte Katastrofealarm utløst Leder for regional katastrofeplan tilstede Katastrofeledelsen ved HUS ½ dag til å drøfte implementering av planen

6 Planarbeid Smittevernplan 2003-2005: –Ikke mandat for beredskapsplan –Tuberkulosekontrollprogram –Felles plan for sterilproduksjon (påbegynnes ultimo 2003) Beredskap mot biologiske agens –Del av generell regional beredskapsplan –Mal for det enkelte sykehus –Regionalt råd ekstraordinær smittevernberedskap

7 Ressurser Alle fire foretak har fått mobile enheter med vernedrakter til rensestasjoner To foretak har luftsmitteisolater –(Haugesund og Bergen) Beredskap for varsling og samordning

8 Råd for ekstraordinær smittevernberedskap Sammensetning –Fra hver av de 4 foretakene Smittevernkoordinerende lege Infeksjonsspesialist/avd.overlege medisinsk avd. Beredskapsleder –Smittevernoverlegen fra Haraldsplass diakonale sykehus –Observatør fra ledelsen i Helse Vest Ledes av avd.overlegen for sykehushygiene i Bergen Kan innkalles på kort varsel via AMK Rutiner for aktivering Regionalt helseforetak forutsetter at de råd utvalget gir blir fulgt

9 Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Det går bedre og bedre dag for dag…. Vi prøver å være etterpåklok på forhånd


Laste ned ppt "Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe? Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene Helse Bergen HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google