Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?
Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene Helse Bergen HF

2 HelseVest RHF Helse Førde HF Helse Bergen HF Helse Fonna HF Helse Stavanger HF Apotekene Vest HF Alle spesialisthelsetjenester til mennesker Samarbeid med to private sykehus

3 Ytre hendelser gir støt til handling(?)
Resistente enterokokker > Infeksjonskontrollprogram styrket ved HUS Stenging av Nasjonal brannskadeenhet pga. totalresistent Acinetobacter baumannii -> forståelse for problemstillingen Flere mindre MRSA-utbrudd -> Dent-o-sept-saken -> Regional smittevernplan Bøtelegging av et sykehus pga. mangler ved infeksjonskontrollprogram -> tilsatt smittevernlege Anthrax-trusselsen > Katastrofeplan får tillegg om biologiske trusler, et laboratorium bygges om SARS-epidemien > Råd for ekstraordinær smittevernberedskap i Helse Vest

4 Katastrofeberedskap Haukeland sykehus
Indre/Ytre trusler 4 definerte nivåer avhengig av smittemåte og volum Tilpasset de fasiliteter som finnes Bruk av pasienthotell og flere sivile hotell ved høyeste nivå (eks. influensapandemi) 1 kategori for spesialberedskap: særlig smittsomme sykdommer

5 Øvelse gjør mester Kommuneøvelse – i Bergen: utbrudd av infeksiøs gastroenteritt med flere hundre affiserte Katastrofealarm utløst Leder for regional katastrofeplan tilstede Katastrofeledelsen ved HUS ½ dag til å drøfte implementering av planen

6 Planarbeid Smittevernplan 2003-2005: Beredskap mot biologiske agens
Ikke mandat for beredskapsplan Tuberkulosekontrollprogram Felles plan for sterilproduksjon (påbegynnes ultimo 2003) Beredskap mot biologiske agens Del av generell regional beredskapsplan Mal for det enkelte sykehus Regionalt råd ekstraordinær smittevernberedskap

7 Ressurser Alle fire foretak har fått mobile enheter med vernedrakter til rensestasjoner To foretak har luftsmitteisolater (Haugesund og Bergen) Beredskap for varsling og samordning

8 Råd for ekstraordinær smittevernberedskap
Sammensetning Fra hver av de 4 foretakene Smittevernkoordinerende lege Infeksjonsspesialist/avd.overlege medisinsk avd. Beredskapsleder Smittevernoverlegen fra Haraldsplass diakonale sykehus Observatør fra ledelsen i Helse Vest Ledes av avd.overlegen for sykehushygiene i Bergen Kan innkalles på kort varsel via AMK Rutiner for aktivering Regionalt helseforetak forutsetter at de råd utvalget gir blir fulgt

9 Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?
Det går bedre og bedre dag for dag…. Vi prøver å være etterpåklok på forhånd


Laste ned ppt "Smittevernberedskap Er vi forberedt på neste infeksjonskatastrofe?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google