Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet

2 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Problemstillinger Hvem skal det tas prøve av? Hvem skal ta prøve –Og hvor: hos legen – på sykehus? Hva er egnet prøve? –Lokalisasjon –Metode –Materiell –Hvor er det råd og hjelp å få? Til hvem – og hvordan sendes prøve? Hva slags analysemetode er egnet? –Verdi av hurtigtest på stedet? Hvor raskt får man svar?

3 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Diagnostikk av uvanlig influensa Overvåking og diagnostikk av influensavirus må kunne påvise de virus som er vanlig forekommende hos mennesker men også nye eller uvanlige former. Sammen med oppmerksomhet i helsetjenesten mot uvanlige smitteforhold, gir dette evne til å oppdage –tilfeller av smitte til mennesker fra dyr, –eller begynnende spredning av nye former for influensavirus, for eksempel en ny pandemisk stamme.

4 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Fugleinfluensa-diagnostikk - strategi Strategi for Diagnostikk av fugleinfluensa ses derfor i lys av –Diagnostikk av sesonginfluensa –Diagnostikk ved truende /foreliggende influensapandemi

5 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Pandemiberedskap: Diagnostikk i ulike faser PandemifaseAnalysestrategi Fase 1-2: Influensa hos dyr, evt med virus som anses farlig for mennesker, men ikke innenlands, og ingen humantilfeller Testing etter foreliggende kasusdefinisjon. PCR evt virusdyrking. Bør kunne indentifisere influensa A innen 24 timer etter mottak på laboratorium, og identifisere eventuell ikke-human subtype innen 72 timer. Fase 2: i tillegg virus hos dyr i NorgeEndret kasusdefinisjon Fase 3 i tillegg enkelte humantilfeller i andre land, uten tegn til effektiv smitte mellom mennesker Endret kasusdefinisjon. Fase 4-5: Humantilfeller og noe smitte mellom mennesker. Ikke sirkulering av virus i landet Som over, men trolig med utvidet kasusdefinisjon, f.eks. reisende fra aktuelle områder med febersykdom. Analysemetoder som over. Fase 3-5; men humantilfeller i NorgeTesting av pasienter i henhold til kasusdefinisjon for influensa. Analysemetoder som over. Fase 6: Pandemi, men virus ikke etablert i Norge Som over, men influensa A tilstrekkelig indikasjon for tiltak, i påvente av subtype- identifikasjon. Pandemi erklært i NorgeTesting kun av et utvalg: ihht behov for klinisk behandling/identifisere spredning til nye områder. Analysemetoder som i tidligere fase for å identifisere ny økning i aktivitet etter opphold. Andre analysemetoder som er vist å være effektive kan benyttes etter individuelle medisinske behov og valg av metode tilpasset for eksempel behovet for hurtig resultat.

6 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Når pasienten oppfyller kasusdefinisjon Konferer gjerne med spesialisthelsetjenesten om kasusdefinisjon er oppfylt Tilfeller som tilfredsstiller kasusdefinisjonen for mulig fugleinfluensa A(H5N1) skal : a.Refereres til sykehus b.undersøkes for influensa A(H5N1) – prøvetaking på sykehus? c.umiddelbart varsles til kommunelegen. Kommunelegen skal varsle smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet (telefon ) og fylkesmannen. Hvis kommunelegen ikke tilgjengelig, varsle smittevernvakten direkte NB! Både kliniske og epidemiologiske kriterier må være tilfredsstilt for å indikere influensa A/H5N1-testing. For mikrobiologisk utredning bør lege/sykehus kontakte ’sitt’ laboratorium Det diagnostiske løpet, hvilke analyser som skal gjøres, og hvor, kan bestemmes i lys av situasjonen. Sending av fugleinfluensaprøve skal alltid forhåndsvarsles/avtales! Råd, materiell for prøvetaking Lokalt laboratorium skal kontakte/formidle kontakt til det Nasjonale Influensasenteret på Folkehelseinstituttet

7 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Hva er gode prøver? NB! rikelig med prøvemateriale - gjentatt testing aktuelt! Førsteprioritet: luftveisprøve. Luftveisprøve tidlig i sykdomsforløpet – Førsteprioritet: helst innen 3 dager evt. inntil 7 dager. Hos alvorlig syke pasienter også senere. Fra øvre luftveier: –Halsprøve (Ifølge WHO er det større sannsynlighet for å finne H5-virus i hals enn i nasopharynx) Penselprøve fra svelgregionen derfor førstevalg. –Nasopharynxpensel –Kombiner gjerne disse to i samme prøvebeholder! –Nasopharynxaspirat –Neseskylleprøve Dersom klinisk indisert, i tillegg fra nedre luftveier: –transtrachealt aspirat –bronchoalveolær lavage –lungebiopsi –post-mortem lunge- eller trachea-vev Penselprøver gir minst smitterisiko Ta også akuttfase-serumprøve –planlegg å følge opp med ytterligere serumprøve senere i forløpet (14 dager etter symptomdebut).

8 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Egnet primæranalyse Avgjørende med metoder som raskt og effektivt identifiserer influensavirus typespesifikt (dvs. type A eller B) Influensa A-metoden må også påvise ikke-humane virus Egen test for subtypebestemmelse, H5 vs. H1, H3 PCR er foretrukket metode: Sensitiv, trygg, nokså hurtig Virusdyrking også egnet –Ved mistanke om farlig virus: tilstrekkelig innslutning (P3)! –ikke så rask Viktig med adekvat diagnostisk tilbud i alle deler av landet.

9 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Andre tester (IF, nær-pasienten-hurtigtester..) kan også ha en rolle – hurtig svar men har lavere sensitivitet –positivt funn med slike analyser vil styrke mistanke –negativt funn null verd! ikke egnet til eksklusjon - må følges opp med mer sensitiv analyse. Uansett – prøve sendes til lab-diagnostikk.

10 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Referanseundersøkelse – identifikasjon av subtype og stamme Nasjonalt influensasenter ved FHI vil til enhver tid kunne forestå identifikasjon av subtype av influensa A-virus, inkludert H5N1 –ved egne analyser –framsending til internasjonalt referanselaboratorium. Ved stort behov for identifikasjon av aktuelt nytt virus: Aktuelt at flere laboratorier etablerer H5-influensadiagnostikk. –Tidlige funn må likevel verifiseres av influensasenteret –Trolig også av internasjonalt referanselaboratorium.

11 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Strategi: hvordan legge opp testing? NÅ : Etablere linje gjennom lokale laboratorier Men FHI vil ta primærdiagnostikk i fase med få prøver SENERE - ved større antall prøver: –FHI: grense for kapasitet –regional lab kan ofte få preliminært res. raskere –mer primærtesting lokalt (inf. A) Verifisering og virusidentifikasjon - FHI –H5-identifikasjon på flere lab? I samarbeid med FHI –sende de første positive til verifisering - FHI

12 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Konklusjoner Hvem: Det tas prøve av mulige tilfeller – Kasusdefinisjon! Hvor/av hvem: Pasient bør henvises til sykehus – prøve tas fortrinnsvis der Hva er egnet prøve? –Ta rikelig med prøve! –Penselprøve fra svelg best for H5N1 nå –Men: Penselprøve fra nasofarynks best for vanlig influensa Kombiner gjerne begge i samme beholder med transportmedium! –Lokalt laboratorium kan assistere med råd/materiell/forsendelse Sendes til? –FHI kan ta i mot prøver og gjøre fullstendig analyse for influensa –Lokalt/regionalt laboratorium kan gjøre primær influensa A-test og andre luftveisagens –Avtal/varsle mottaker før forsendelse! PCR mest egnet metode –Verdi av hurtigtest på stedet begrenset – negativt svar null verd Hvor raskt får man svar? –Influensa A? < 48t –A(H5) < 72t –Dvs: Viktige avgjørelser må tas før laboratorieresultat foreligger

13 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Oppsummering Viktig med: –Oppmerksomhet hos klinikere og laboratorier om uvanlig influensa –Alle må vite hva de skal gjøre –Riktig – og rikelig – med prøve! –Adekvat metodikk for influensa A-påvisning tilgjengelig for alle Influensasenteret på FHI kan ta diagnostikk når det ikke er mange prøver –ønsker å etablere linjen gjennom laboratoriene tidlig –forberede ’utrulling’ av påvisning og evt H5- identifikasjon etter behov

14 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google