Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus Stig Harthug Folkehelseinstituttet og Helse Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus Stig Harthug Folkehelseinstituttet og Helse Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus Stig Harthug Folkehelseinstituttet og Helse Bergen

2 Smitterisiko mellom mennesker •Risiko = frekvens x konsekvens •Svært lav sannsynlighet for smitte –Ingen bekreftede tilfeller rapportert –få mulige enkelttilfeller •Svært alvorlige konsekvenser –inntil 50% letalitet

3 Paradoks •Paradoks –risiko er lav –høygradige beskyttelsestiltak anbefales •Ekspertgruppe WHO-CDC m.fl. anbefaler at man bruker strenge tiltak dersom disse er tilgjengelige •Vanskelig å kommunisere dette uten å skape frykt

4 Hvorfor beskytte oss mot en sykdom som ikke smitter mellom mennesker? •Har pasienten fugleinfluensa eller evt. annen smittsom luftveissykdom? •Risiko for massiv eksponering fra kritisk syk person •Risiko for virulensutvikling –assortering –mutasjon –med mer

5 Forventede smittemåter Kun teoretisk ettersom smittesituasjoner mellom mennesker ikke er dokumentert •Primært dråpesmitte •Stikkskader?? •Peroral smitte??

6 Faktorer som antas å øke risiko for smitte mellom mennesker •Langvarig nærkontakt med smittsom person •Mulige risikosituasjoner eller prosedyrer –direkte eksponert for hoste –intubasjon –trakealsuging –bronkoskopi –obduksjon

7 Smittevern på legekontoret •Hva er situasjonen? –person kommer uanmeldt? –smitterisiko kjent før ankomst? –hvis mulig, undersøke pasienten i hjem eller på oppholdssted •Hvis mistanke om fugleinfluensa er berettiget, sørge for sikker transport til sykehus for diagnostikk og behandling •Kan bruke egen transport, eller ambulanse

8 Smittevern på legekontoret •Munnbind på pasient og helsepersonell •Hansker ved undersøkelse og behandling •Evt. langermet frakk eller forkle i situasjoner med kroppskontakt •Håndhygiene –såpe og vann –alkohol •Flekkdesinfeksjon med egnet desinfeksjonsmiddel

9 Ved ankomst sykehuset •Om mulig – forhåndsvarsle sykehus •Husk å varsle kommunelegen og smittevernvakten •Kirurgisk munnbind på pasienten ved ankomst sykehuset, hvis ikke dette er gjort før •Beholdes på til vedkommende er isolert eller mistanken er avkreftet •Skal ikke vente i fellesarealer sammen med andre pasienter •Avstand til andre pasienter på minst 1 meter •Håndhygiene

10 Undersøkelsen •Pasienten isoleres umiddelbart ved mulig fugleinfluensa •Ved tvil om diagnose, kan undersøkelse utføres i enerom i akuttmottak •Dråpesmitteregime når det gjelder personlig beskyttelse og smitteforebygging •Helsepersonell bruker kirurgisk munnbind ved kortvarig nærkontakt med pasient (< 20 minutter) •Ved langvarig pasientkontakt (>20 minutter) og ved aerosoldannende prosedyrer benyttes åndedrettsvern •Smittefrakk med lange ermer, hansker •Briller/visir i risikosituasjoner •Engangs plastforkle brukes ved fare for tilsøling med biologisk materiale

11 Isoleringsprosedyrer •Enerom med forgang, eget toalett og eget skyllerom –fortrinnsvis undertrykksisolat •I pasientrommet skal personalet benytte luftsmitteregime •Håndhygiene •Opplæring av personell på forhånd •Antall besøkende reduseres til et minimum. besøkende bruker beskyttelsesutstyr som ansatte •Oversikt over hvem som har oppholdt seg på det isolerte pasientrommet •Sengetøy og avfall håndteres etter retningslinjer for håndtering av smittepasienter •Ved bruk av flergangsutstyr følges produsentens anbefaling om desinfeksjon av utstyret •Til desinfeksjon av tilsølte overflater anbefales bruk av godkjent desinfeksjonsmiddel

12 Kohortisolering •Ikke aktuelt i nåværende situasjon •I vår del av verden bare når flere har verifisert infeksjon •I tilfeller med massesmitte

13 Transport av pasient i sykehus •Begrense bevegelsen av pasient ut og inn av isolasjonsrommet •Pasienten utfører håndhygiene før rommet forlates •Ved forflytning skal sengetøyet være rent •Pasienten bør ha på kirurgisk munnbind under transporten og gjennomføre håndhygiene etter kontakt med respiratorisk sekret •Hvis pasienten pga klinisk status ikke kan bruke munnbind, skal vedkommende instrueres i å dekke nese/munn ved hoste. Engangs lommetørklær samles i en plastpose som lukkes. •Hvis pasienten kommer i kontakt med overflater, skal disse vaskes og desinfiseres i etterkant. •Helsepersonell som bistår ved flyttingen skal få instruksjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak

14 Håndtering av avdød •Ved stell av avdød skal personalet benytte de samme forholdsregler mot smitte som da pasienten var i live. •Den døde sluttstelles etter sykehusets rutiner. •Liket forsegles i tett pose/bag før det bringes ut av isolasjonsrommet og merkes tydelig med smittefare. •Hvis pårørende ønsker å se liket bør de få gjøre det under forutsetning av at de benytter hansker, frakk og er nøye med håndhygiene. •Transport til obduksjonslokaler eller kapell bør skje så raskt som mulig..

15 Obduksjon •Regnes som en risikoprosedyre. •Avdøde kan inneholde levende virus og det er viktig å hindre sprut av organisk materiale mot spesielt nese, munn og øyne •Obduksjonsteamet bør benytte: – åndedrettsvern –eventuelt kirurgisk munnbind (<20 minutter). –visir eller tettsittende briller –hansker –langermet, vanntett engangsfrakk –desinfiserbare sko eller støvler •Aerosoldannelsen i rommet bør reduseres til et minimum


Laste ned ppt "Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus Stig Harthug Folkehelseinstituttet og Helse Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google