Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, 10.10.20071 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten Regional smittevernlege Kirsten Gravningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, 10.10.20071 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten Regional smittevernlege Kirsten Gravningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, 10.10.20071 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten Regional smittevernlege Kirsten Gravningen

2 Tromsø, 10.10.20072 MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten (KHT) •Forebygge MRSA i daglig arbeid i sykehjem –Organisering av smittevern = ledelsens ansvar –Personlig ansvar hver enkelt helsearbeider –Infeksjonskontrollprogram •Standardtiltak –Smitteverntankegang i møte med den enkelte pasient/ beboer •Uventet og overraskende funn av MRSA i sykehjem –Hos beboer eller helsearbeider

3 Tromsø, 10.10.20073 Uventet og overraskende funn av MRSA i sårprøve hos beboer i sykehjem MRSA Sårprøven var tatt av svensk legevikar som var innom på legevaktsbesøk 07.09.07. Laboratoriet ringte ut svaret til kommunelegen fredag 14.09.07. Vikaren hadde reist hjem. Det er fredag ettermiddag. Hva nå? ”Sjokkfasen”

4 Tromsø, 10.10.20074 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten (KHT) •Hovedansvar for smittevern i KHT –Kommunelege I /kommunal smittevernlege •Medisinsk-faglig rådgivning i sykehjemmet –Sykehjemslegen •Sykepleierfaglig ansvar (ledelse ved sykehjemmet/drift av institusjonen) –Ledelse –Avdelingssykepleier

5 Tromsø, 10.10.20075 Organisere arbeidsgruppe/koordinatorgruppe •Smittevernlege/kommunelege 1 •Sykehjemslegen •Leder ved sykehjemmet •Avdelingssykepleier •Etablere kommunikasjonslinjer (e-post) •Fordele ansvar og oppgaver •Informasjon til ansatte, beboere og pårørende •Informasjon til media/befolkningen (lokalavisa)

6 Tromsø, 10.10.20076 Hvor kan man søke faglige og praktiske råd? •Smittevernpersonell ved lokalsykehuset –Hygienesykepleier –Smittevernlege •Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (Tromsø) –Regional hygienesykepleier –Regional smittevernlege •(Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo –Smittevernvakta)

7 Tromsø, 10.10.20077

8 8 Overraskende og uventet funn av MRSA •Én person med påvist MRSA i sykehjem = ”enkelttilfelle” •To eller flere personer i sykehjem med påvist MRSA med antatt felles smittekilde = ”utbrudd” •Varsling av mistenkt eller påvist MRSA-utbrudd: kommunelegen skal varsle Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet –Webbasert www.utbrudd.nowww.utbrudd.no –Per e-post utbrudd@fhi.noutbrudd@fhi.no –Per telefon/telefax

9 Tromsø, 10.10.20079 Overraskende og uventet funn av MRSA •Smitteoppsporing –Én rekvirerende lege for alle beboere/ansatte –Kopi av lab.svar til sykepleier/koordinator ved sykehjemmet –Utnevne én koordinator for prøvetaking •tilstedeværelse, koordinering, praktisk ansvar –Lister over aktuelle beboere –Lister over aktuelle ansatte •Ansatte med deltidsjobb og flere arbeidsgivere •Ansatte med hudlidelser •Ansatte som er på ferie

10 Tromsø, 10.10.200710 Ringprinsippet ved MRSA-smitteoppsporing Aktuell ved funn hos ”nærkontakter” Nærkontakter, begrenset antall Kan være aktuelt med utvidet smitteoppsporing

11 Tromsø, 10.10.200711 Overraskende og uventet funn av MRSA Organisering av prøvetaking •Oversikt over antall prøver som skal sendes •MRSA-screening er ikke ø-hjelp! Planlegg godt først •Avklar at mikrobiologisk laboratorium er klar til å motta et stort antall MRSA-screeningprøver •Nok mikrobiologiske remisser? •Nok prøvetakingsutstyr? –Copan rør/pensel bestilles fra forsyningsavdelingen ved lokalsykehuset •Standardisert prøvetaking ( 1-3 personer tar alle prøver) –http://www.unn.no/article27516-13484.htmlhttp://www.unn.no/article27516-13484.html –Helsearbeidere skal ikke ta prøver av seg selv! –Eget prøvetakingsrom for ansatte –Prøvetaker har på munnbind, smittefrakk og hansker –Selve prøvetakingen bør utføres i løpet av 1-2 dager

12 Tromsø, 10.10.200712 Prøvesvar MRSA •Svar 3-5 dager etter mottak av prøve i laboratoriet •Nyoppdaget MRSA-positiv prøve ringes ut •MRSA-negativ prøve svares på vanlig måte – ”intet nytt er godt nytt” •Ansvarlig for lister over beboere og ansatte fører inn prøvesvar på alle

13 Tromsø, 10.10.200713 MRSA-screening gjennomført og alle prøvesvar er mottatt •Ledelsen har nå oversikt over MRSA-situasjonen ved sykehjemmet –Antall MRSA-positive beboere –Antall MRSA-positive helsearbeidere –Betydning for driften videre •Vurdere nødvendige tiltak på kort og på lang sikt •Bygningsmessige forhold (enerom med eget bad) •Kohorte-isolering av beboere •Antall beboere/helsearbeidere som skal MRSA-saneres

14 Tromsø, 10.10.200714 Positiv MRSA-prøve i sykehjem •Pasienter –Isoleres på kontakt- smitteisolat initialt inntil man har oversikt over situasjonen –På lengre sikt: etablere gode og trygge systemer for MRSA-positiv beboer basert på risikovurderinger •Helsearbeider –Tas ut av pasientrettet arbeid –Utvidete MRSA-prøver –MRSA-sanering –Negativ kontrollprøver –Tilbake i jobb med avtalte kontroller

15 Tromsø, 10.10.200715 MRSA i kommunehelsetjenesten •Langsiktig håndtering av MRSA-positive beboere –Kan bidra til generelt kompetanse- og hygieneløft i sykehjem og hjemmetjeneste –Utfordring: •bemanning natt/helg/ferier •nok personale til å unngå samtidighetskonflikter •å finne optimal avveining mellom å hindre smittespredning og å skape et godt bomiljø – ”Man måste få kramas…” •Det svakeste ledd kan videreføre smitte

16 Tromsø, 10.10.200716 Mål og viktige prinsipper ved MRSA hos beboere/pasienter •MRSA skal ikke forsinke eller hindre nødvendig undersøkelse og behandling •Tiltak må ikke gå utover krav og begrensninger som lovverket setter, for eksempel i forhold til bruk av tvang

17 Tromsø, 10.10.200717 Slutt


Laste ned ppt "Tromsø, 10.10.20071 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten Regional smittevernlege Kirsten Gravningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google