Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverntiltak ved kontakt med fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 31. mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverntiltak ved kontakt med fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 31. mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverntiltak ved kontakt med fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 31. mai 2006

2

3 Risiko for å bli smittet •Smittepresset avhenger av hvor mange fugler som er smittet –H5N1 ikke oppdaget –Kjent smitte av H5N1 i området •Risikoen for smitteoverføring fra fugl til menneske avhenger av atferd –Opphvirling og inhalering av virus •Inne/ute –Varighet av eksponering –Grad av kontakt

4 Risiko for å bli smittet •Sporadisk kontakt med vill fugl = lav risiko •også når H5N1 er påvist i området •Ofte eller langvarig kontakt med vill fugl = økt risiko •Ringmerkere •Preparanter •Innsamlere •Arbeid med syk tamfugl = høy risiko

5 Råd til publikum Ved sporadisk kontakt med vill fugl - både i dag og når H5N1 blir påvist: •Død fugl Ring Mattilsynet: 06040 •Unngå å ta på død fugl og unngå direkte kontakt med vill fugl •God håndhygiene •Beskytt hendene •Oppfordre barn til å unngå kontakt med død eller syk fugl og avføring fra fugl

6 Råd til ringmerkere og preparanter Så lenge H5N1 ikke er påvist: •Selvdød fugl skal meldes til Mattilsynet •Ringmerking bør utføres utendørs •Beskytt munn og nese •God håndhygiene – hånddesinfeksjon •Skift og vask tøy

7 Når H5N1 er påvist: •Ringmerking og utstopping av fugl frarådes Råd til ringmerkere og preparanter

8 Beskyttelse ved innsamling av døde eller syke villfugler mistenkt smittet med H5N1: •Engangshansker •Tildekking av klær og hår •Plastforkle ved fare for søl •Åndedrettsvern eller støvmaske (P3/P2-maske) •Tettsittende briller ved fare for sprut/søl •Støvler Råd til innsamlere

9 Ved innsamling av døde eller syke villfugler mistenkt smittet med H5N1: •Unngå å gni deg i øynene •Vær varsom når utstyret tas av •Skift og vask tøyet •Vær nøye med håndhygienen! Råd til innsamlere

10 Beskyttelse ved nærkontakt med fjørfebesetninger smittet eller mistenkt smittet med H5N1: •Engangs beskyttelsesklær som dekker egne klær og hår •Engangs plastforkle dersom fare for søl •Kraftige engangshansker •Åndedrettsvern (P3-maske) •Tettsittende briller •Støvler Råd ved arbeid med syk tamfugl

11 Ved nærkontakt med fjørfebesetninger smittet eller mistenkt smittet med H5N1: •Begrens antall personer som kan utsettes for smitte •Vær spesielt nøye med håndhygienen! •Følg reglene for: –avkledning –rengjøring og desinfeksjon av utstyr og tøy –håndtering av avfall Råd ved arbeid med syk tamfugl

12 Vaksine Vaksine mot sesonginfluensa: •Personer med nærkontakt med syk tamfugl Vaksine mot fugleinfluensa: •?

13 Antiviralia Medikamentell profylakse med oseltamivir: •Alle som arbeider med syk tamfugl •Unntaksvis til innsamlere av syk villfugl

14 Antiviralia Dosering av oseltamivir: •Voksne og ungdom > 12 år: 75 mg x 1 •Barn: se felleskatalog for justering etter vekt – men halv dose i forhold til behandling •Så lenge eksponeringen varer, og •i minst 7 dager etter siste eksponering www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/ oseltamivir2006_03_17/en/index.html

15 Oppfølging av eksponerte Kommunelegen fører logg over: •Alle som kan ha blitt eksponert som følge av arbeid med mulig eller bekreftet smittet fugl: –Navn, adresse og periode for eksponering •Alle som får medikamentell profylakse: –Navn, adresse, vaksinasjonsstatus og behandlingsperiode

16 Oppfølging av eksponerte Alle som har vært eksponert må kontakte lege dersom de utvikler symptomer innen 10 dager etter siste eksponering •Gi beskjed om mulig eksponering for fugleinfluensa

17 Smitteverntiltak i legekontorer

18 Smitterisiko mellom mennesker •Risiko = sannsynlighet x konsekvens •Svært lav sannsynlighet for smitte –Ingen bekreftede tilfeller rapportert –få mulige enkelttilfeller •Svært alvorlige konsekvenser –inntil 50% letalitet

19 Hvorfor beskytte oss mot en sykdom som ikke smitter mellom mennesker? •Har pasienten fugleinfluensa eller ev. annen smittsom luftveissykdom? •Risiko for massiv eksponering fra kritisk syk person •Risiko for virulensutvikling –assortering –mutasjon –med mer

20 Faktorer som antas å øke risiko for smitte mellom mennesker •Langvarig nærkontakt med smittsom person •Mulige risikosituasjoner eller prosedyrer –direkte eksponert for hoste –intubasjon –trakealsuging –bronkoskopi –obduksjon

21 Smittevern på legekontoret Ved telefonisk kontakt •Avklare mest mulig på telefonen –Symptomer og mulig eksponering for smitte –Ev. diskutere med vakthavende lege, infeksjonsmedisiner, lungelege, pediater eller Smittevernvakta •Hvis mistanke om fugleinfluensa er berettiget: –Videre diagnostikk og behandling på sykehus –Kontakte sykehuset på forhånd –Sikker transport

22 Kasusdefinisjon mulig tilfelle H5N1 Kliniske kriterier •Akutt innsettende feber og •Hoste eller dyspné eller •Død av uforklart, akutt respirasjonssykdom Epidemiologiske kriterier •Siste 7 dager vært i område med H5N1(mistenk eller bekreftet) og –Nærkontakt fugl, fjærfe, gris eller –Nærkontakt kasus m/klinisk krit. eller •Eksponert omgivelser kontaminert siste 6 uker med H5N1 fra fjærkre eller gris eller •Potensiell laboratorieeksponering eller •Nærkontakt med bekreftet kasus +

23 Smittevern på legekontoret Hvis pasienten kommer til kontoret •Tiltak for pasienten: –Munnbind –Eget rom eller holde avstand fra andre –God hoste- og håndhygiene •Tiltak for personalet: –Munnbind og hansker –Langermet frakk ved nærkontakt og ved fare for sprut av luftveissekret –God håndhygiene

24 Smittevern på legekontoret Tiltak etter konsultasjon •Renhold –Flekkdesinfeksjon –Avtørking med desinfeksjonsmiddel på kontaktpunkter –Vanlig rengjøring •Avfall –Hansker og munnbind kastes som smitteavfall •Tekstiler –Arbeidsantrekk legges straks til vask på minst 60 o C

25 Viktigste personlige tiltak •Beskytt nese og munn •Utfør god håndhygiene •Demp smittefrykt


Laste ned ppt "Smitteverntiltak ved kontakt med fugl Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 31. mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google